Advertisement

KENNIS EN INZICHT

 • Rita Kohnstamm

Abstract

Een van de belangrijkste functies van het basisonderwijs is, naast het leren lezen, schrijven en rekenen, het kinderen bijbrengen van kennis van de wereld om ons heen en van de geschiedenis van die wereld. Vroeger was de school, naast het gezin, de enige plek waar kinderen kennis opdeden over wat buiten hun directe ervaringswereld lag. Tegenwoordig zijn er de televisie en de computers die hen dagelijks kennis brengen, over wat tot ver buiten de onmiddellijke woonomgeving bestaat en gebeurt. Wat een kind op welke manier dan ook in het dagelijkse leven aan kennis verwerft, was en is reusachtig belangrijk. Daarmee uitgerust komt het naar de school, waar in de zaakvakken wordt geprobeerd tussen die vaak losse weetjes een zinvol en systematisch verband aan te brengen. Wat aan kennis in het hoofd van de één zit, hoeft echter niet in dat van de ander te zitten. Ook verschillen kinderen in het kunnen begrijpen van verbanden. De leraar probeert aan te sluiten bij de basiskennis die de meeste kinderen van huis meenemen. Hij of zij probeert hen manieren van denken – kennissystemen – bij te brengen; die te vullen met kennis en bij leerlingen het inzicht in de samenhang van allerlei kenniselementen te vergroten en te verdiepen. Maar houdt daarbij rekening met wat kinderen gezien hun intelligentie kunnen begrijpen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

LITERATUUR

 1. 1.
  Schlottmann, A. (2001). Childrens’ probability intuitions: understanding the expected values of complex gambles. Child Development, 72, 103–122.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Baum, L.A. e.a. (2008). Children’s sensitivity to circular explanations. Journal of Experimental Child Psychology, 100, 2, 146–155.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Piaget, J. (1952). The child’s conception of number. Londen: Routledge & Kagan Paul.Google Scholar
 4. 4.
  Vygotskij, L. (1978). Mind in society. Cambridge, MA: Harvard University Press.Google Scholar
 5. 5.
  Bruner, J. (1996). The culture of education. Cambridge, MA: Harvard University Press.Google Scholar
 6. 6.
  Spiering, H. (2000). Spel als motor, ontwikkelingsgericht onderwijs laat spelenderwijs leren. NRC Handelsblad, 23 september.Google Scholar
 7. 7.
  Freeman, N.H., & Parsons, M.J. (2001). Childrens intuitive understanding of pictures. Torff, B. & Sternberg, R.J. (Eds.)., Understanding and teaching the intuitive mind; student and teacher learning. Mahwah, NJ: Erlbaum.Google Scholar
 8. 8.
  Leeman, A.D. (1967). Beknopt Latijns-Nederlands Woordenboek. Groningen: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
 9. 9.
  Resing, W., & Drenth, P. (2001). Intelligentie, weten en meten. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.Google Scholar
 10. 10.
 11. 11.
  Groot, A.D. de, & Peet, A.A.J. van (1997). De potentieeltheorie van A.D. de Groot. Tomic, W. & Molen H.T. van der, (Red.). Intelligentie en sociale competentie. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 12. 12.
  Horn, J., & Cattell, R.B. (1966). Refinement and test of the theory of fluid and crystallized intelligence. Journal of Educational Psychology, 57, 253–270.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Moffit, T.E. e.a. (1993). The natural history of change in intellectual performance: Who changes? How much? Is it meaningful? Child Psychology and Psychiatry, 34, 455–506.CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Sternberg, R.J. (1988). The triarchic mind: a new theory of human intelligence. New York: Viking.Google Scholar
 15. 15.
 16. 16.
  Sternberg, R.J. (1998). Applying the triarchic theory of human intelligence in the classroom. Sternberg, R.J., & WilliamsW.M. (Eds.)., Intelligence, instruction and assessment: Theory into practice. Mahwah, NJ: Erlbaum.Google Scholar
 17. 17.
  Sternberg, R.J. (2007). Wisdom, Intelligence, and Creativity Synthesized. New York: Cambridge University Press.Google Scholar
 18. 18.
  Gardner, H. (1993). Multiple intelligences: the theory in practice. New York: Basic Books.Google Scholar
 19. 19.
  Gardner, H. (1991). The unschooled mind. How children think & How schools should teach. New York: Basic Books.Google Scholar
 20. Blake, P.R., & Gardner, H. (2007). A First Course in Mind, Brain and Education. Mind, Brain, and Education 1, 2, 61–65.CrossRefGoogle Scholar
 21. 20.
  Kagan, S. e.a. (2001). Meervoudige intelligentie. Middelburg: RPCZ Educatieve Uitgaven.Google Scholar
 22. 21.
  Goleman, D. (1996). Emotionele intelligentie. Amsterdam: Contact.Google Scholar
 23. 22.
  Kohnstamm, D. (2007). I am I. Sudden Flashes of Self-awareness in Childhood. Londen: Athena Press.Google Scholar
 24. 23.
  Kolb, D. A. (1984).Experiential Learning. New York: Prentice Hall.Google Scholar
 25. 24.
  Seagal, S., & Horne, D. (2008). Human Dynamics. Schiedam: Scriptum Publishers.Google Scholar
 26. 25.
  Brown, A. e.a. (1983). Learning, remembering and understanding. Mussen, P.H. (Ed.)., Handbook of Child Psychology, Volume III. New York: Wiley.Google Scholar
 27. 26.
 28. 27.
  Dudink, A. (1985). Kunnen kinderen studeren, bijvoorbeeld aantekeningen maken? Enschede: Sneldruk.Google Scholar
 29. 28.
  Bjorklund, D.F. (2007). Why Youth is Not Wasted on the Young. Malden: Blackwell Publishing.Google Scholar
 30. 29.
 31. Wehrens, M. (2008). Overschatten helpt. Didaktiek 7, September.Google Scholar
 32. 30.
  Mey, H. van der (1990). Question asking: To know what you don’t know is not enough. Journal of Educational Psychology, 82. Google Scholar
 33. 31.
  Van Duijvenvoorde, A.C.K. e.a. (2008). Evaluating the Negative or Valuing the Positive? Neural Mechanisms Supporting Feedback-Based Learning across Development. Journal of Neuroscience, 28, 38, 9495–9503.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 34. 32.
  Hagers, M. (2008). Jonge leerlingen leren nog niet van hun fouten. NRC Handelsblad, 4 oktober.Google Scholar
 35. 33.
  Houten, E.J. van-van den Bosch, Kuipers, J., & Peters, W.A.M. (2007). Hoogbegaafde kinderen. Handboek Kinderen & Adolescenten, november. Google Scholar
 36. 34.
 37. 35.
  Jackson, N.E. (1988). Precocious reading ability: What does it mean? Gifted Child Quaterly, 32, 200–204.CrossRefGoogle Scholar
 38. 36.
  Tomlinson-Keasy, C., & Little, T.D. (1990). Outcomes of gifted men and women. Journal of Educational Psychology, 82, 442–455.CrossRefGoogle Scholar
 39. 37.
  Flynn, J.R. (1999). Searching for justice: the discovery of iq gains over time. American Psychologist, 54, 5–20.CrossRefGoogle Scholar
 40. 38.
  Flynn, J.R. (2000). Iq gains, wisc subtests and fluid g. Novartis Foundation Symposium 233. The nature of intelligence. Chichester, England: Wiley.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • Rita Kohnstamm

There are no affiliations available

Personalised recommendations