Advertisement

THUIS

 • Rita Kohnstamm
Chapter

Abstract

In de vorige hoofdstukken werd enerzijds de nadruk gelegd op de toenemende zelfstandigheid en competentie van kinderen in de schoolleeftijd, anderzijds kwam op diverse plaatsen naar voren dat de invloed van het huiselijk milieu groot blijft. ‘Thuis’ is voor kinderen van deze leeftijd dan ook nog steeds de belangrijkste factor in hun leven. De aard van de relatie tussen ouders en kinderen verandert, maar de ouders moeten wel beschikbaar blijven als emotionele steunpunten. Het hangt van diverse factoren af of en in hoeverre zij hiertoe in staat zijn.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

LITERATUUR

 1. 1.
  Elkind, D. (1981). The hurried child. Reading, MA: Edison Wesley.Google Scholar
 2. 2.
  Cole, M., & Cole, S.R. (2001). The development of children (4th ed). New York: Worth Publishers.Google Scholar
 3. 3.
  Lamb, M.E. e.a. (1999). Parent-child relationships: Development in the context of the family. Bronstein, M.H., & Lamb, M.E. (Eds.). Developmental psychology: An advanced textbook. Mahwah, NJ: Erlbaum.Google Scholar
 4. 4.
  Ladd, G.W. (1999). Peer relationships and social competence during early and middle childhood. Annual Review of Psychology, 50, 333–359.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Petrovsky, A.V. (1985). Studies in psychology: The collective and the individual. Moskou: Progress.Google Scholar
 6. 6.
  Grusec, J.E. e.a. (1996). Household work and the development of concern for others. Developmental Psychology, 32, 6, 999–1007.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Goodnow, J. (1988). Children’s household work: Its nature and functions. Psychological Bulletin, 103, 5–26.CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
 9. 9.
  Bronfenbrenner, U. (1986). Ecology of the family as a context for human development. Developmental Psychology, 22 (6).Google Scholar
 10. 10.
  Leventhal, T., & Brookks-Gunn, J. (2000). De buurt waar ze wonen: effecten van de woonomgeving op kinderen en adolescenten. Literatuurselectie Kinderen en Adolescenten, 7, 4, 365–409.Google Scholar
 11. 11.
  Evans, G.W. e.a. (1998). Chronic residential crowding and children’s well-being: An ecological perspective. Child Development, 69, 6, 1514–1523.PubMedGoogle Scholar
 12. 12.
  Ackerman, B. e.a. (1999). Family instability and the problem behaviors of children from economically disadvantaged families. Developmental Psychology, 35, 1, 258–268.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Brody, G. e.a. (1986). Marital quality and mother-child and father-child interaction with school-aged childres. Developmental Psychology, 22, 291–296.CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Jenkins, M.J. e.a. (1989). Coping with parental quarrels. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 28, 182–189.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  Cummings, E.M. (1994). Marital conflict and children’ functioning. Social Development, 3, 1.CrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  Davies, P.T., & Cummings, E.M. (1998). Exploring children’s emotional security as a mediator of the link between marital relations and child adjustment. Child Development, 69, 1, 124–139.PubMedGoogle Scholar
 17. 17.
  Jenkins, J. e.a. (2005). Mutual Influence of Marital Conflict and Children’s Behavior Problems: Shared and Nonshared Family Risks. Child Development, 76, 1.CrossRefGoogle Scholar
 18. 18.
  Boer, F. (1994). Een gegeven relatie. Amsterdam: Prometheus.Google Scholar
 19. 19.
  Boer, F. (1986). Broers en zusters. Kind en Adolescent, 2. Google Scholar
 20. Boer, F. (1990). Agressie in de broer-zuster-relatie. Kind en Adolescent, 11, 4, 193–200.Google Scholar
 21. 20.
  Kerns, K.A. e.a. (2000). Attachment-based assessment of parent-child relationships in middle childhood. Developmental Psychology, 36, 5, 614–626.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 22. 21.
  Booth, C.L. e.a. (1998). Percentions of emotional support from mother and friend in middle childhood: links with social-emotional adaptation and preschool attachment security. Child Development, 69, 2, 427–442.PubMedGoogle Scholar
 23. 22.
  Ancona, J. & Stegeman, L. (2008). Soms schaam ik me kapot. Kidsweek, 25 april.Google Scholar
 24. 23.
  Mondell, S., & Tyler, F.B. (1981). Parental competence and styles of problem-solving-play behavior with children. Developmental Psychology, 17, 73–78.CrossRefGoogle Scholar
 25. 24.
  Pettit, G.S. e.a. (1997). Supportive parenting, ecological context, and children’s adjustment: a seven-year longitudinal study. Child Development, 68, 5, 908–923.Google Scholar
 26. 25.
  Silk, F.W.P. van der e.a. (1996). Opleiding van ouders en de opvoeding van hun kinderen. Een onderzoek in de Kohn-traditie. Pedagogische Studiën, 73, 338–356.Google Scholar
 27. 26.
  McLoyd, V.C. (1998). Socioeconomic disadvantage and child development. American Psychologist, 53 (2), 185–204.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 28. 27.
  Boekhoorn, P. & De Jong, T. (2008). Gezinnen van de toekomst. Cijfers en trends. Den Haag: E-Quality.Google Scholar
 29. 28.
  Amato, P.R., & Keith, B. (1991). Parental divorce and the well-being of children: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 110, 26–46.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 30. 29.
  Amato, P.R., & Booth, A. (1996). A prospective study of divorce and parent-child relationship. Journal of Marriage and the Family, 58, 356–365.CrossRefGoogle Scholar
 31. 30.
  O’Conner, T.G. e.a. (2000). Are associations between parental divorce and chil-dern’s adjustment genetically mediated? An adoption study. Developmental Psychology, 36, 4, 429–437.CrossRefGoogle Scholar
 32. 31.
  Block, J.H. e.a. (1986). The personality of children prior to divorce: A prospective study. Child Development, 57, 827–840.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 33. 32.
  O’Connor, T.G. e.a. (2000). Langetermijngevolgen van echtscheiding voor het kind: gegevens uit een bevolkingssteekproef. Literatuurselectie Kinderen en Adolescenten, 7, 1, 5–32.Google Scholar
 34. 33.
  Cui, Ming e.a. (2008) Young Adult Romantic Relationship: The Role of Parents’ Marital Problems and Relationship Efficacy. Personality and Social Psychology Bulletin, 34, 9, 1226–1235.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 35. 34.
  Sandler, I.N. e.a. (2000). Coping efficacy and psychological problems of children of divorce. Child Development, 71, 4, 1099–1118.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 36. 35.
 37. 36.
  Bridges, L. J. e.a. (2007). Children’s Perspectives on Their Relationships With Grandparents Following Parental Separation: A Longitudinal Study. Social Development, 16, 3, 539–554.CrossRefGoogle Scholar
 38. 37.
  Amato, Paul. R., & Cheadle, Jacob. (2005). The long reach of divorce. Divorce and child well-being across three generations. Journal of Mariage and Family, 67, 191–206. Kind en Adolescent Review, 12, 3, 2005.Google Scholar
 39. 38.
 40. 39.
  Weiss, R.B. (1979). Growing up a little faster. Journal of social issues, 35, 4, 97–111.CrossRefGoogle Scholar
 41. 40.
  Lamb, J. (1997). Fathers and Child. Development: An Introduction Overview and Guide. The role of the father. New York: Wiley.Google Scholar
 42. 41.
  Parks, C.A. (1999). Lesbisch ouderschap. Een literatuuroverzicht. Literatuurselectie Kinderen en Adolescenten, 6, 1, 54–71.Google Scholar
 43. 42.
  Coley, R.L. (1998). Children’s socialization experiences and functioning in single-mother households: The importance of fathers and other men. Child Development, 69, 1, 219–230.PubMedGoogle Scholar
 44. Florsheim, P. e.a. (1998). Family relationships, parenting practices, the availability of male family members, and the behavior of inner-city boys in single-mother and two-parent families. Child Development, 69, 5, 1437–1447.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 45. 43.
 46. 44.
  Berger, R. (1999). Stepfamilies: A multidimensional perspective. Binghamton, NY: Haworth Press.Google Scholar
 47. 45.
  Hetherington, E.M. (1989). Coping with family transitions: Winners, losers, and survivers. Child Development, 60, 1–14.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 48. 46.
  Clingempeel, W.G., & Segal, S. (1986). Stepparent-child relationships and the psychological adjustment of children in stepmother and stepfather families. Child Development, 57, 474–484.CrossRefGoogle Scholar
 49. 47.
  Hetherington, E.M. e.a. (1998). What Matters? What does not? Five perspectives on the association between marital transitions and children’s adjustment. American Psychologist, 53, 2, 167–184.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 50. 48.
 51. 49.
  Hoffman, L.W. (1989). Effects of maternal employment in the two-parrent family. American Psychologist, 44, 2, 283–292.CrossRefGoogle Scholar
 52. 50.
 53. 51.
  Coltrane, S. (1996). Family man. New York: Oxford University Press.Google Scholar
 54. 52.
  Ruble, D.N., & Martin, C.L. (1998). Gender development. Damon, W., & Eisenberg, N. (Eds.). Handbook of Child Psychology (Vol. 3). Social, Emotional and Personal Development. New York: Wiley.Google Scholar
 55. 53.
  Baarda, D.B. (1983). Schoolprestaties van kinderen van werkloze vaders. Pedagogische Studiën, 12. Google Scholar
 56. 54.
  Parke, R.D., & Buriel, R. (1998). Socialization in the family: ethnic and ecological perspectives. Damon,W., & Eisenberg,N. (Eds.), Handbook of Child Psychology (Vol. 3). Social, Emotional and Personal Development. New York: Wiley.Google Scholar
 57. 55.
  Shamir, B. (1985). Unemployment and free time: The role of protestant work ethic and work involvement. Leisure Studies, 4, 3, 333–345.CrossRefGoogle Scholar
 58. 56.
  Chodorow, N. (1978). The reproduction of mothering. Berkeley, CA: University of California Press.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • Rita Kohnstamm

There are no affiliations available

Personalised recommendations