Advertisement

DE LEERKRACHT ALS KLASGENOOT

 • Rita Kohnstamm
Chapter

Abstract

Ook de leerkracht is een klasgenoot. Hij of zij is niet alleen iemand die een kind onderwijst in schoolvakken. Zijn of haar manier van omgaan met de leerlingen is van invloed op de kinderlijke ontwikkeling in het algemeen. Al is men het er in de ontwikkelingspsychologie over eens dat die de invloed van het ouderlijk huis niet kan evenaren. Als een kind thuis veel problemen heeft, kan een dagelijks verblijf in de nabijheid van een evenwichtige leerkracht echter een rustpunt betekenen. Een leerkracht kan intellectuele belangstelling wekken die een kind van huis uit niet meekrijgt. En ten slotte draagt hij of zij veel cultureel bepaalde sociale omgangsregels over. In een schoolklas komen die nu eenmaal vaker aan de orde dan in de ons-kentons-situatie van een gezin.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

LITERATUUR

 1. 1.
  Damon, W. (1983). Social and personality development: infancy through adolescence. New York: Norton.Google Scholar
 2. 2.
  Howes, C. e.a. (1998). Stability and Continuity of Child-Caregiver and Child-Peer Relationships. Child Development, 69, 2, 418–426.PubMedGoogle Scholar
 3. 3.
  Tavecchio, L., Winter, M. de, Levering, B., & Koops, W. (2008). Opvoeding als spiegel van de beschaving. Amsterdam: SWP Publishers.Google Scholar
 4. 4.
  Stevenson, H. e.a. (1990). Mathematics achievement of children in China and the United States. Child Development, 61, 1053–1066.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Henzi, P. e.a. (2007). Look who’s talking: developmental trends in the size of conversational cliques. Evolution and Human Behaviour, 28, 1.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Keogh, B. (1989). Applying temperament research to school. Kohnstamm, G.A. e.a. (Eds.). Temperament in childhood. Chichester, England: Wiley.Google Scholar
 7. 7.
  Welther, L. (2005). Omgaan met lastpakken. Didaktief, 35, mei.Google Scholar
 8. 8.
  Tal, Z., & Babad, E. (1990). The teacher’s pet phenomenon: Rate of occurence, correlates and psycholgical costs. Journal of Educational Psychology, 82, 637–645.CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Rosenthal, R., & Jacobson, L. (1968) Pygmalion in the classroom. Londen: Holt Rinehart Winston.Google Scholar
 10. 10.
  Kley, P. van der (1983). Zeg na, jij. Purmerend: Muusses.Google Scholar
 11. 11.
  Graham, S., & Weiner, B. (1996). Principles and theories of motivation. Berliner, D.C., & Calfee, R. (Eds.). Handbook of educational psychology. New York: Macmil-lan.Google Scholar
 12. 12.
  Masten, A.S., & Coatsworth, J.D. (1998). The development of Competence in Favorable and Unfavorable Environments. American Psychologist, 53, 2, 205–220.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 13. Ladd, G.W. e.a. (1997). Classroom Peer Acceptance, Friendship, and Victimization: Distinct Relational Systems That Contribute Uniquely to Children’s School Adjustment? Child Development, 68, 6, 1181–1197.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • Rita Kohnstamm

There are no affiliations available

Personalised recommendations