Advertisement

FILM- EN TELEVISIEWERELD

 • Rita Kohnstamm

Abstract

De televisie vormt al zo’n kwart eeuw een integraal onderdeel van de kinderlijke leefwereld. Toen in de jaren zeventig van de vorige eeuw in een onderzoek aan acht- tot elfjarigen de vraag werd gesteld: ‘Wat voor iemand zou je graag willen zijn?’, noemde 70 procent een televisiester.1 In de schoolleeftijd, als kinderen zeer gespitst zijn om de werkelijkheid te leren kennen, hebben ze daartoe dus naast hun eigen dagelijkse leefwereld de beschikking over de wereld die zij op de televisie zien afgebeeld, ook wel het ‘leven uit de tweede hand’ genoemd. De eerste vraag is dan welke specifieke invloed de televisiewereld heeft op het werkelijkheidsbeeld van kinderen. De tweede vraag is van welk van de twee de meeste invloed uitgaat: van de echte of van de beeldschermwereld.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

LITERATUUR

 1. 1.
  Miller, M.M., & Reeves, B. (1976). Dramatic tv content and children’s sex-role stereotypes. Journal of Broadcasting, 20, 35–50.Google Scholar
 2. 2.
  Postman, N. (1984). Het verdwijnende kind. Weesp: Unieboek.Google Scholar
 3. 3.
  Breure, B. (2008). Kinderpop is gouden handel. Het Parool, 16 oktober.Google Scholar
 4. 4.
  Sikkema, P. (2008). Jongeren 07 Alle opties open. Amsterdam: Qrius.Google Scholar
 5. 5.
  Hancox, Robert.J. e.a. (2005). Association of Television Viewing During Childhood With Poor Educational Achievement. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 159, 614–618.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Borzekowski, D.L.G. (2005). The Remote, the Mouse and the No.2 Pencil. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 159, 7.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Greenfield, P.M. (1984). Mind and Media: the effects of television, computers and video games. Cambridge, MA: Harvard University Press.Google Scholar
 8. 8.
  Musschoot, D. (2001). Word je van tv-kijken groot? Hasselt: Uitgeverij Clavis.Google Scholar
 9. 9.
  Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.Google Scholar
 10. 10.
  Salomon, G. (1984). Investing effort in television viewing. Murray, J.P., & Salomon, G. (Eds.). The future of children’s television. Boys Town, NE: The Boys Town Center.Google Scholar
 11. 11.
  Beentjes, J.W.J. (1990). Studies on children’s television viewing and reading. Leiden: proefschrift Rijksuniversiteit.Google Scholar
 12. 12.
  Walma van der Molen, J.H., & Voort, T.H.A. van der (1996). Leereffecten van Jeugdjournaal en gedrukt nieuws bij kinderen: Een mediumvergelijkend experiment. Pedagogische Studiën, 73, 459–473.Google Scholar
 13. 13.
  Voort, T.H.A. van der (1997). De invloed van televisiegeweld. (derde druk). Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 14. 14.
  Levita, D.J. de (1978). A television-fed child. Anthony, E.J. (Ed.). The child in his family. Volume 5. New York: Wiley.Google Scholar
 15. 15.
  Edwards, E. (1999). The Media Generation. Herald Tribune, 19 november. Google Scholar
 16. 16.
 17. 17.
  Wright, J.C. e.a. (2001). The relations of early television viewing to school readiness and vocabulary of children from low-income families: The Early Window Project. Child Development, 72(5), 1347–1366.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 18. 18.
  Anderson, D.R. e.a. (2001). Early Childhood Television Viewing and Adolescent Behavior. Monographs of the Society for Research in Child Development, 264, 66, 1.CrossRefGoogle Scholar
 19. 19.
  Dam, H. van (2000). Uw kind en de tv. Zoetermeer: Uitgeverij Boekencentrum.Google Scholar
 20. 20.
  Dorr, A. (1983). No shortcuts to judging reality. Bryant, J., & Anderson, D.R. (Eds.). Children’s understanding of television: Research on attention and comprehension. New York: Academic Press.Google Scholar
 21. 21.
 22. 22.
  Buijzen., M., Walma van der Molen, Juliette., & Sondij, Patricia. (2007). Parental Mediation of Children’s Emotional Responses to a Violent News Event. Communication Research, 34, 2, 212–230.CrossRefGoogle Scholar
 23. 23.
  Merten, K. (1999). Gewalt durch Gewalt im Fernsehen? Opladen/Wiesbaden: West-deutscher Verlag.Google Scholar
 24. 24.
  Walma van der Molen, J.H., & Valkenburg, P.M. (2000). Geweld op televisie en in video- en computerspellen. Handboek Kinderen & Adolescenten, november. Hou-ten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 25. Boyatzis, C.J. e.a. (1995). Effects of The Mighty Morphin Power Rangers on children’s aggression with peers. Child Study Journal, 25, 1, 45–55.Google Scholar
 26. 25.
  Levelt, P.B.M. (1981). Voor beeld: wat kinderen van de televisie kunnen leren. Den Haag: Staatsuitgeverij.Google Scholar
 27. 26.
 28. 27.
  Murray, J. P. e.a. (2006). Children’s Brain Activations While Viewing Televised Violence Revealed by fMRI. Media Psychology, 8, 1.CrossRefGoogle Scholar
 29. 28.
 30. 29.
  Bushman, B.J. (2006). Effects of Warning and Information Labels on Attraction to Television Violence in Viewers of Different Ages. Journal of Applied Social Psychology, 36, 9, 2073–2078.CrossRefGoogle Scholar
 31. 30.
 32. 31.
  Krcmar, M., & Valkenburg, P.M. (1999). A Scale to Assess Children’s Moral Interpretations of Justified and Unjustified and Unjustified Violence and Its Relationship to Television Viewing. Communication Research, 26, 5, 608–634.CrossRefGoogle Scholar
 33. 32.
  Vooijs, M.W. (1986). Kritisch TV kijken. Lisse/Amsterdam: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 34. 33.
  Valkenburg, P.M. e.a. (2000). Fright Reactions to Television. Communication Research, 27, 1, 82–99.CrossRefGoogle Scholar
 35. 34.
 36. 35.
  Valkenburg, P.M., & Cantor, J. (2000). Children’s Likes and Dislikes in Entertaining Programs. Zillmann, D., & Vorderer, P. (Eds). Media Entertainment: The Psychology of its Appeal. Hillsdale, NJ: Erlbaum.Google Scholar
 37. 36.
  Valkenburg, P.M. (1998). Sinterklaasgedachten: De ontwikkeling van Kind tot Consument. Amsterdam: Het Spinhuis.Google Scholar
 38. 37.
  Schmidtbauer, M., & Löhr, P. (2000). Kinder und Fernsehen in Deutschland. Eine Do-kumentation empirischer Forschungsprojekte 1989–1999. München: Kopäd Verlag.Google Scholar
 39. 38.
  Robinson, T. e.a. (2007). Effects of Fast Food Branding on Young Children’s Taste Preferences. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 161, 8.CrossRefGoogle Scholar
 40. 39.
  Eicke, U. (1992). Kinder: Wandelende Markenspeicher. Psychologie Heute, juni. Google Scholar
 41. 40.
 42. 41.
  Bryant, J., & Bryant, J.A. (Eds). (2001). Television and the American Family. Mahwah, NJ: Erlbaum.Google Scholar
 43. 42.
  Levelt, P.B.M. (1984). Hidden messages to girls and boys. Hilversum: NOS.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • Rita Kohnstamm

There are no affiliations available

Personalised recommendations