Advertisement

KINDERBOEKEN

 • Rita Kohnstamm

Abstract

Zodra kinderen zelf kunnen lezen en dus niet meer afhankelijk zijn van voorlezen, ligt de boekenwereld voor hen open. Ze krijgen dan voor het eerst op eigen gelegenheid toegang tot de cultuur. Lezen en cultuur hebben op twee manieren met elkaar te maken. Ten eerste is lezen op zichzelf een cultuurdaad, die een kind overneemt van de mensen om hem heen. Het is geen natuurlijke neiging; aan zichzelf overgelaten zou een kind er niet toe komen. Ten tweede treedt een kind al lezend het grotere verband van de hem omringende cultuur binnen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

LITERATUUR

 1. Nagel, I. e.a. (1996). Cultuurdeelname in de levensloop, de invloed van ouders, school en buitenschoolse cultuureducatie. Utrecht: LOKV.Google Scholar
 2. Sociaal en Cultureel Planbureau (2001). De sociale staat van Nederland. Den Haag.Google Scholar
 3. Haanstra, F., & Oud, W. (2000). Cultureel erfgoed in het onderwijs. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.Google Scholar
 4. Eekelen, Y. van, & Kilian, K. (1999). Schatkamers voor scholieren. Enschede: SLO.Google Scholar
 5. Marreveld, M. (2008). Goed boek is burgerrecht. Didaktief, 38,6.Google Scholar
 6. Peeters, J., & Woldringh, C. (1993). Leefsituatie van kinderen tot 12 jaar in Nederland. Nijmegen: ITS.Google Scholar
 7. Bus, A.G. (2001). Joint Caregiver-Child Storybook Reading: A Route tot Literacy Development. Neuman, S. & Dickinson, D. Handbook of Early Literacy Development. Guilford Press.Google Scholar
 8. Sikkema, P. (2008). Jongeren 07 Alle opties open. Amsterdam: Qrius.Google Scholar
 9. KidsBizz Research (2005). Dit vind ik ervan Onderzoek lezen, maart.Google Scholar
 10. Otter, M.E. e.a. (1997). Televisiekijken en lezen. Tijdschrift voor onderwijsresearch, 22, 2.Google Scholar
 11. Couzy, M. (2008). Scholieren leren niet meer lezen. Het Parool, 25 september.Google Scholar
 12. Hunt, P. (2001). Children’s Literature. Oxford: Blackwell Publishers.Google Scholar
 13. Buijnsters, P.J., & Buijnsters-Smets, L. (2001). Lust en Leering. Geschiedenis van het Nederlandse Kinderboek in de negentiende eeuw. Zwolle: Waanders Uitgevers.Google Scholar
 14. Buijnsters-Smets, L. (2000). Onvermoede rijkdom. De illustratie van kinderboeken tussen 1780 en 1840.Dongelmans, B. e.a. (red.). Tot volle waschdom, Bijdragen aan de geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur. Den Haag: Biblion.Google Scholar
 15. Vries, A. de (1989). Wat heten goede kinderboeken? Amsterdam: Querido.Google Scholar
 16. Berkhout, K. (2007). Aan het einde van de gang. NRC Handelsblad, 5 oktober.Google Scholar
 17. Bast, T. (2008). Oude meester en kinderboeken. Het Parool, 1 oktober.Google Scholar
 18. Bolt, E.J.M. van der (2000). Ontroerend Goed. Amsterdam: proefschrift Universiteit van Amsterdam.Google Scholar
 19. Dasberg, L. (1981). Het kinderboek als opvoeder. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 20. Zie noot 13.Google Scholar
 21. Kraaijeveld, R. (2000). Jeugdboeken 2000. Arnhem: Uitgeverij Ellessy.Google Scholar
 22. Nilsen, A.P. e.a. (1980). The adult as critic versus the child as reader. Language Arts, 57, 530–539.Google Scholar
 23. Appleyard, J.A. (1990). Becoming a reader. New York: Cambridge University Press.Google Scholar
 24. Bettelheim, B. (1982). The uses of enchantment. Harmondsworth: Penguin.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • Rita Kohnstamm

There are no affiliations available

Personalised recommendations