Advertisement

VAN PROBLEEM NAAR STOORNIS

 • Rita Kohnstamm

Abstract

Als emotionele of gedragsproblemen diepere oorzaken hebben dan de gewone, af en toe optredende onevenwichtigheid van adolescenten, geldt in het algemeen dat gedrags problemen juist in het begin van de adolescentie hevig kunnen zijn en een piek laten zien rond vijftien jaar. Emotionele problemen lijken zich daarentegen vooral met het ouder worden van de adolescenten te verdiepen. Als men dit gegeven combineert met de in eerdere hoofdstukken genoemde sekseverschillen, zijn het vooral sommige jongere jongens en sommige oudere meisjes die hulp nodig hebben. Op veel scholen worden dan ook counselors aangesteld bij wie leerlingen met problemen terechtkunnen als zij met veel niet-normatieve levensgebeurtenissen worden geconfronteerd, thuis onvoldoende worden gesteund en/of ook hun eigen copingstrategieën slecht zijn ontwikkeld. Met name dit laatste is een essentieel punt. En sommigen hebben therapeutische hulp nodig.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

LITERATUUR

 1. 1.
  Masten, A.S. & Curtis, W.J. (2000) Integrating competence and psychopathology: Pathways to a comprehensive science of adaptation in development. Development and Psychopathology, 12, 529–550.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Keenan, K. & Hipwell, A.E. (2006) Preadolescent Clues to Understanding Depression in Girls. Clinical Child and Family Psychological Review, 8, 1. Kind & Adolescent Review, 13, 1.Google Scholar
 3. 3.
  Westenberg, P.M. (2002) De psychologische volwassenwording. Oratie Universiteit Leiden.Google Scholar
 4. 4.
  Compas, B.E. e.a. (1995) Adolescent development: Pathways and processes of risk and resilience. Annual Review of Psychology, 46. Google Scholar
 5. 5.
  Popma, J.J. (2006) Neurobiological factors of antisocial behavior in delinquent male adolescents. Amsterdam: Proefschrift Vrije Universiteit.Google Scholar
 6. 6.
  Klinesmith, J. e.a. (2006) Guns, Testosterone, and Agression: An Experimental Test of a Mediational Hypothesis. Psychological Science, 17, 7.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Pope, A.W. & Bierman, K.L. (1999) Predicting Adolescent Peer Problems and Antisocial Activities: The Relative Role of Aggression and Dysregulation. Developmental Psychology, 35, 2, 335–346.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Rutter, M. & Smith, D.J. (Eds.) (1995) Psychological disorders in young people. Chichester: Wiley.Google Scholar
 9. 9.
  Doreleijers, Th.A.H. (1995) Diagnostiek tussen strafrecht en hulpverlening. Arnhem: Gouda Quint.Google Scholar
 10. 10.
  Carpenter, S. (2001) Stimulants boost achievement in ADHD teens. Monitor on Psychology, mei.Google Scholar
 11. 11.
  Knorth, E.J. e.a. (Eds.) (2001) Gedrag gekeerd? Themanummer Kind en Adolescent, 22, 4, 183–346.Google Scholar
 12. 12.
  Dantzig, A. van (1996) De Jurk. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, MGZ, juni.Google Scholar
 13. 13.
  Gifford-Smith, M. e.a. (2005) Peer influenceer in children and adolescents: Crossing the bridge from development to intervention science. Journal of Abnormal Child Psychology, 33, 3.CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Pajer, K.A. (1999) Meisjes die niet deugen. Een overzicht van uitkomsten op volwassen leeftijd bij antisociale vrouwelijke adolescenten. Literatuurselectie Kinderen en Adolescenten, 6, 3, 335–357.Google Scholar
 15. 15.
  Bijleveld, C. & Hendriks, J. (2005) Jeugdige zedendelinquenten. Jong geleerd, oud gedaan? Justitiële Verkenningen, 31, 1.Google Scholar
 16. 16.
  Repetur, L. (2007) Loverboys en hun slachtoffers. Handboek Kinderen & Adolescenten, augustus.Google Scholar
 17. 17.
  Morison, P. & Masten, A.S. (1991) Peer reputation in middle childhood as a predictor of adaptation in adolescence: A seven-year followup. Child Development, 62, 991–1007.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 18. 18.
 19. 19.
  Blatt, S.J. (1995) The destructiveness of perfectionism. American Psychologist, 50, 12.CrossRefGoogle Scholar
 20. 20.
  Stichting Zwerfjongeren Nederland SZN online (2008). www.zwerfjongeren.nl
 21. 21.
 22. 22.
  Nieuwenhuizen, E. (2006) Allochtone jongeren in het onderwijs. Den Haag: ministerie van OCW: Factsheet.Google Scholar
 23. 23.
  Schoolverlaten na vijf jaar onderwijs (1996) Nijmegen: Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen, Katholieke Universiteit Nijmegen.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • Rita Kohnstamm

There are no affiliations available

Personalised recommendations