Advertisement

KENMERKENDE PROBLEMEN

 • Rita Kohnstamm

Abstract

In de vorige hoofdstukken is er meerdere keren op gewezen dat uit onderzoek blijkt dat het beeld van de puber die voortdurend met zichzelf en zijn ouders overhoop ligt, meer berust op een hardnekkig stereotype dan op de werkelijkheid. Althans het overgrote deel van de Nederlandse jongeren is tevreden met het leven dat het leidt, heeft respect voor de ouders en voelt zich door hen gesteund. Dat wil uiteraard niet zeggen dat het dagelijkse leven voor hen bestaat uit een aaneenschakeling van vreugde en geluk. Zo is het menselijk bestaan nu eenmaal niet en de jeugd deelt in de narigheid van alledag.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

LITERATUUR

 1. 1.
  Sikkema, P. (2008) Jongeren 07 Alle opties open. Amsterdam: Qrius.Google Scholar
 2. 2.
  Buchanan, C. e.a. (1992) Are adolescents the victims of raging hormones: Evidence for activational effects of hormones on mood and behaviour at adolescence. Psychological Bulletin, 111, 1, 62–107.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Giedd, J.N. (2006) Structural Magnetic Resonance Imaging of the Adolescent Brain. Annals of the New York Academy of Science Online, 12 januari.Google Scholar
 4. 4.
  Yurgelon-Todd, D.A. & Killgore, W.D.S. (2006) Fear-related activity in the pre-frontal cortex increases with age during adolescence: A preliminary fMRI study. Neuroscience Letters, 406, 194–199.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Fivush, R. e.a. (2007) Children’s narrative and wellbeing. Cognition & Emotion, 21, 7, 1414–1434.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
 7. 7.
 8. 8.
 9. 9.
  Boothroyd, L. & Perrett, D. (2006) Facial and bodily correlates of family background. Proceedings of the Royal Society -Biological Science, 22 september, 273.Google Scholar
 10. 10.
  Petersen, A.C. (1988) Adolescent development. Annual Review of Psychology, 39. Google Scholar
 11. 11.
  Rice, K.G. e.a. (1993) Coping with challenge in adolescence. Journal of Adolescence, 16, 235–251.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Ancona, J. & Stegeman, L. (2008) Het recept voor de ideale ouder. Kidsweek, 25 april.Google Scholar
 13. 13.
  Laursen, B. & Collins, W.A. (1994) Interpersonal conflict during adolescence. Psychological Bulletin, 115, 2, 197–209.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Masten, A.S. e.a. (1999) Competence in the context of adversity: Pathways to resilience and maladaptation from childhood tot late adolescence. Development and Psychopathology, 11, 143–169.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  Brink, L.T. ten & Veerman, J.W. (1999) Risicofactoren en protectieve factoren in de ontwikkeling van kinderen en adolescenten. Jaarboek ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie 3. Houten/Zaventem: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 16. 16.
  Masten, A.S. (2001) Ordinary Magic. Resilience Processes in Development. American Psychologist, 56, 3, 227–238.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 17. Werner, E. (2000) Protective Factors and Individual Resilience. Skonkoff, J.P. & Meisels, S.J. (Eds.) Handbook of Early Childhood Intervention. New York: Cambridge University Press.Google Scholar
 18. 17.
 19. 18.
  Spruijt-Metz, D. & Spruijt, R.J. (1995) Worries and health in adolescence. Voordracht voor de International Conference on Conflict and Development in Adolescence, Gent, november.Google Scholar
 20. Spruijt-Metz, D. (1999) Gezondheidsgedrag en gezondheidseducatie bij adolescenten. Jaarboek ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie 3. Houten/Zaventem: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 21. 19.
  Linszen, D.H. (1991) Adolescentie en psychose. Handboek Kinderen en Adolescenten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 22. 20.
  Smith, D. (2000) Smoking increases teen depression. Monitor on Psychology, december.Google Scholar
 23. 21.
  Bogt, T. ter (2004) Tijd onthult alles… Popmuziek, ontwikkeling, carrières. Amsterdam: Vossiuspers UvA.Google Scholar
 24. 22.
  Wilde, J. (1996) Treating anger, anxiety and depression in children and adolescents. Londen: Taylor & Francis.Google Scholar
 25. 23.
  Meeus, W. (1996) Jeugd en jeugdonderzoek in Nederland. Jeugd en Samenleving, juni/juli.Google Scholar
 26. 24.
  Herbert, M. (1997) Clinical Child Psychology: Social Learning, Development and Behaviour, 2nd edition. Chichester: Wiley.Google Scholar
 27. 25.
  Tolman, D.L. e.a. (2006) Looking good, sounding good: femininity ideology and adolescent girls’ mental health. Psychology of Women Quarterly, 30, 85–95.CrossRefGoogle Scholar
 28. 26.
  Tucker Halpern, C. e.a. (1999) Effects of Body Fat on Weight Concerns, Dating, and Sexual Activity: A Longitudinal Analysis of Black and White Adolescent Girls. Developmental Psychology, 35, 3, 721–736.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • Rita Kohnstamm

There are no affiliations available

Personalised recommendations