Advertisement

OP ZOEK NAAR AVONTUUR

 • Rita Kohnstamm

Abstract

Er is een opmerkelijk verschil te zien tussen enerzijds het beeld dat uit allerlei jeugdonderzoek naar voren komt van adolescenten die aardig tevreden zijn met hun bestaan en bovendien voor de toekomst zinvolle idealen hebben, en anderzijds de zorgelijke manier waarop over de jeugd van tegenwoordig wordt gesproken. Nu kan men dat laatste afdoen met de opmerking dat dit door de eeuwen heen is gebeurd en dat het dus niets meer is dan een moderne variatie op een oud thema. Maar dat verklaart natuurlijk niets. Integendeel: het vraagt om een verklaring, juist omdát het een stelselmatig weerkerend verschijnsel is. De verklaringen komen van heel verschillende kanten, zoals cultureel, hersenfysiologisch, hormonaal en sociaal.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

LITERATUUR

 1. 1.
  Shahanan, M.J. & Flaherty, B.P. (2001) Dynamisc Patterns of Time Use in Adolescence. Child Development, 72, 2, 385–401.CrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Kampen, J. (Ed.) (1996) De Staat van Jeugdig Nederland. Delft: Eburon.Google Scholar
 3. 3.
  Wallis, C. (2004) What makes teens tick? Time, juni, 7.Google Scholar
 4. 4.
  Steinberg. L. (2007) Risk Taking in Adolescence: New Perspectives From Brain and Behavioral Science. Current Drections in Psychological Science, 16, 2, 55–59.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Zuckerman, M. (1984) Sensation seeking: A comparative approach to a human trait. Behavioral and Brain Sciences, 7, 413–471.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Arnett, J. (1992) Reckless behavior in adolescence: A developmental perspective. Developmental Review, 12, 339–373.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Turley, J.M. & Derdeyn, A.D. (1990) Use of horror fi lm in psychotherapy. Journal of the American Academy for Child and Adolescent Psychiatry, november.Google Scholar
 8. 8.
  Bettelheim, B. (1982) The uses of enchantment. Hammondsworth: Penguin.Google Scholar
 9. 9.
  Bast, T. (2008) Gamen is niet zomaar een spelletje. Het Parool, 24 april.Google Scholar
 10. 10.
  Konijn, E.A. (2008) I wish I were a warrior; The role of wishful identifi cation in effect of violent video games on agression in adolescent boys. Developmental Psychology, 44, 4.Google Scholar
 11. 11.
 12. 12.
 13. 13.
 14. 14.
  Furby, L. & Beyth-Marom, R. (1992) Risk taking in adolescence: A decision-making perspective. Developmental Review, 12, 1–44.CrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  Reyna, V. F. & Farley, F. (2006) Risk and Rationality in Adolescent Decision Making: Implications for Theory, Practice, and Public Policy. Psychological Science in the Public Interest, 7, 1, 1–44.CrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  Jacobs, Q.M. e.a. (1993) Adolescent (in)vulnerability. American Psychologist, 48, 2, 102–116.CrossRefGoogle Scholar
 17. 17.
  Yalom, I. (1980) Existential psychotherapy. New York: Basic Books.Google Scholar
 18. 18.
 19. 19.
  Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (2008) Jonge bromfi etsers en Jonge automobilisten, Rapport, april.Google Scholar
 20. 20.
  Delver, B. (2006) Vet Veilig Internet. Alkmaar: Vives Media bv.Google Scholar
 21. 21.
  Bushman, B.J. (2006) Effects of Warning and Information Labels on Attraction to Television Violence in Viewers of Different Ages. Journal of Applied Social Psychology, 36, 9, 2073–2978.CrossRefGoogle Scholar
 22. 22.
  Pat-Horenszyk, R. e.a. (2007) Risk-Taking Behaviors Among Israeli Adolescents Exposed to Recurrent Terrorism: Provoking Danger Under Continuous Threat? American Journal of Psychiatry, 164, 66–72.CrossRefGoogle Scholar
 23. 23.
  Conger, J.J. (1991) Adolescence and youth. Psychologigical development in a changing world. fourth edition. New York: Harper Collins.Google Scholar
 24. 24.
  Kennisnet (2008) Gezondheid: Roken. Informatieblad, 7 april.Google Scholar
 25. 25.
  Jellinek Preventie (2007) Steeds meer tieners zoeken hulp voor wietverslaving. www.jel-linek.nl, 16 april.
 26. 26.
  Elzinga, A. (2003) De wereld van Breezers & Braken. J/M, januari.Google Scholar
 27. 27.
  Nationale Drug Monitor (2007) Amsterdam: Trimbos-instituut.Google Scholar
 28. 28.
  Varlinskaya, E. & Spear, L. (2006) Ontogeny of Acute Tolerance to Thanol-Induced Social Inhibition in Sprague-Dawley Rats. I, 11.Google Scholar
 29. 29.
  Autorijden met glaasje op schrikt jongeren af. (1996) NRC Handelsblad, 14 oktober.Google Scholar
 30. 30.
  Koopmans, J. & Boomsma, D. (1996) Individuele verschillen in alcoholgebruik. De rol van erfelijke aanleg en de omgeving. De Psycholoog, maart.Google Scholar
 31. 31.
 32. 32.
  Wittebrood, K. & Keuzenkamp (red.) Rapportage Jeugd 2000. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.Google Scholar
 33. 33.
  Vos, T. de (2006) Gokverslaving. Handboek Kinderen & Adolescenten, januari.Google Scholar
 34. 34.
  Rutter, M. & Smith, D.J. (Eds.) (1995) Psychological disorders in young people. Chichester: Wiley.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • Rita Kohnstamm

There are no affiliations available

Personalised recommendations