Advertisement

WAARDEN EN IDEALEN

 • Rita Kohnstamm

Abstract

‘Waar sta je voor?’ is de titel van de laatste paragraaf in het vorige hoofdstuk waarin wordt beschreven hoe de adolescentie als voorportaal van de volwassenheid ook in toenemende mate met zich meebrengt dat bindende keuzes moeten worden gemaakt - commitments moeten worden aangegaan. Zulke keuzeprocessen gebeuren niet in het wilde weg, maar zijn gebaseerd op wat iemand op een bepaald moment belangrijk vindt, waar hij of zij wel of geen waarde aan hecht. Hoe komt een adolescent aan zo’n grondpatroon van waarden en idealen die als motieven kunnen dienen voor de commitments die hij aangaat?

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

LITERATUUR

 1. 1.
  Hoffman, M.L. (1983) Affective and cognitive processes in moral internalization. Higgins, E.T. e.a. (Eds.) Social cognition and social development. New York: Cambridge University Press.Google Scholar
 2. Hoffman, M.L. (1989) Empathetic emotions and justice in society. Social Justice Research, 3, 283–311.CrossRefGoogle Scholar
 3. 2.
  Eisenberg, N. e.a. (1991) Prosocial development in adolescence: A longitudinal study. Developmental Psychology, 27, 5, 849–857.CrossRefGoogle Scholar
 4. 3.
  Carlo, G. e.a. (1992) An objective measure of adolescents’ prosocial moral reasoning. Journal of Research on Adolescence, 2, 4, 331–349.CrossRefGoogle Scholar
 5. 4.
  Gilligan, C. (1982) In a different voice. Cambridge, MA: Harvard University Press.Google Scholar
 6. 5.
  Eisenberg, N. & Fabes, R.A. (1998) Prosocial Development. Eisenberg, N. (Ed.) Handbook of Child Development, volume 3. Social, emotional, and personality development. New York: Wiley.Google Scholar
 7. 6.
  Loevinger, J. (1976) Ego development. San Francisco: Jossey Bass.Google Scholar
 8. 7.
  Vergouwen C.G. (1996) Zingeving bij adolescenten: oriëntaties, structuren en inhouden. Hallebeek, J. & Wiriks, B. (Ed.) Met het oog op morgen. Ecclesiologische beschouwingen. Zoetermeer: Boekencentrum.Google Scholar
 9. Vergouwen, C.G. (2001) Een hemelsbrede gelijkenis. Kampen: Kok.Google Scholar
 10. 8.
  Jongeren ‘95 (1996) Amsterdam: Bureau Inter/View.Google Scholar
 11. 9.
  Wittebrood, K. & Keuzenkamp, S. (Ed.) Rapportage Jeugd 2000. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.Google Scholar
 12. 10.
  Brain Waves Group (1996) Universal goals: Family, achievement and dreams. International Herald Tribune, 2 juli.Google Scholar
 13. 11.
  Vervoort, M. (1997) Servet en tafellaken tegelijk. Psychologie, april.Google Scholar
 14. 12.
 15. 13.
  Eén Vandaag (2008) Vrijheid=Blijheid, 29 april.Google Scholar
 16. 14.
  Sikkema, P. (2008) Jongeren 07 Alle opties open. Amsterdam: Qrius.Google Scholar
 17. 15.
  Twenge, J. (2006) Generation Me: Why Today’s Young Americans Are More Confi dent, Assertive, Entitled - and More Miserable Than Ever. New York: Simon & Schuster.Google Scholar
 18. 16.
 19. 17.
 20. 18.
 21. 19.
 22. 20.
 23. 21.
  Bogt, T.F.M. e.a.(1992) Jongeren op de drempel van de jaren negentig. Den Haag: VUGA.Google Scholar
 24. 22.
  Vervoort, H. (1997) Intern Deskonderzoek. Amsterdam: Weekbladpers Tijdschriften.Google Scholar
 25. 23.
  Adelson, J. (1975) The development of ideology in adolescence. Dragastin, S.E. & Elder, G.H. (Eds.) Adolescence in the life cycle. New York: Wiley.Google Scholar
 26. 24.
  Georgi, V.B. (2008) Citizens in the Making: Youth and Citizenship Education in Europe. Child Development Perspectives, 2, 2.CrossRefGoogle Scholar
 27. 25.
 28. 26.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • Rita Kohnstamm

There are no affiliations available

Personalised recommendations