Advertisement

EEN AANTAL THEORIEËN

 • Rita Kohnstamm

Abstract

Uit de twee voorgaande hoofdstukken is duidelijk geworden dat zich tussen ruwweg het twaalfde en achttiende levensjaar in lichamelijk en verstandelijk opzicht belangrijke veranderingen voltrekken. Daarmee is echter nog weinig gezegd over de betekenis van deze leeftijdsfase in het geheel van de menselijke levensloop. Anders gezegd: wat moet een mens in de adolescentie - gewapend met die nieuwe lichamelijke en cognitieve mogelijkheden - zien te bereiken om van kind tot volwassene te worden? In eigentijds wetenschappelijk spraakgebruik: wat zijn de ‘ontwikkelingstaken’ waar een adolescent voor staat? Wat wordt van hem of haar verwacht?

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

LITERATUUR

 1. 1.
  Adams, J.F. (Ed.), (1986) Understanding adolescence. Boston, MA: Allyn & Bacon.Google Scholar
 2. 2.
  Thompson, T. (1981) Edwardian Childhoods. London: Routledge & Kegan Paul.Google Scholar
 3. 3.
  Hall, G.S. (1904/1920) Adolescence. New York: Appleton.Google Scholar
 4. 4.
  Arnett, J.J. (1999) Adolescent Storm and Stress, Reconsidered. American Psychologist, 54, 5, 317–326.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Erikson, E.H. (1964) Het kind en de samenleving. Utrecht: Het Spectrum.Google Scholar
 6. 6.
  Havighurst, R.J. (1952) Developmental Tasks and Education. New York: David McKay.Google Scholar
 7. 7.
  Kohnstamm, G.A. (1992) Een teveel aan ontwikkelingstaken. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 47, 235–242.Google Scholar
 8. 8.
  Harter, S. (1990) Self and identity development. Feldmann, S.S. & Elliott, G. (Eds.) At the threshold: Developing adolescent. Cambridge, MA: Harvard University Press.Google Scholar
 9. 9.
  J.J. Arnett (2007) Emerging adulthood: What is it, and what is it good for? Child Development Perspectives, 1, 68–73.Google Scholar
 10. J.J. Arnett (2008) Ontluikende volwassenheid: wat is het en waar is het goed voor? Kind & Adolescent Review 15, 3.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • Rita Kohnstamm

There are no affiliations available

Personalised recommendations