Advertisement

COGNITIEVE VERANDERINGEN

 • Rita Kohnstamm

Abstract

Niet alleen lichamelijk maken adolescenten een groeiproces door, ook in verstandelijk opzicht zit er nog groei in. En die cognitieve ontwikkeling zet voor een belangrijk deel de toon voor alle belevingen die jongeren hebben. Voor de manier waarop zij over zichzelf gaan denken en andere mensen gaan beoordelen. Voor wat ze belangrijk vinden en voor wat ze afwijzen. Voor hun beroepswensen en voor hun verliefdheden. Voor inzicht in hun ouderlijk milieu en voor een steeds grotere zelfstandigheid. En ook voor al die andere aspecten van het jeugdleven worden mogelijkheden en grenzen mede gegeven door de manier waarop jongeren daar met hun verstand bij kunnen. En in die manier zit verandering. Ten dele door veranderingen in de hersenen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

LITERATUUR

 1. 1.
  Shavit, Y. & Featherman, D. (1988) School tracking and teenage intelligence. Sociology of Education, 61, 42–51.CrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Sitskoorn, M. (2006) Het maakbare brein. Amsterdam: Bert Bakker.Google Scholar
 3. 3.
  Centraal Bureau voor de Statistiek (2008) In-, door- en uitstroom van leerlingen in het reguliere onderwijs.www.CBS.nl, 11 maart.
 4. 4.
  Crul, M., Pasztor, A. & Lelie, F. (2008) De Tweede Generatie, Last of Kansen voor de Stad. Rapport Instituut voor Migratie en Etnische Studies, IMES, Universiteit van Amsterdam, mei.Google Scholar
 5. 5.
 6. 6.
  Gardner, H. (2002) Soorten intelligentie. Meervoudige intelligenties voor de 21ste eeuw. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.Google Scholar
 7. 7.
  Pool, M.M. (2001) Distraction Effects of Background Media on Homework Performance. Leiden: Dissertatie Universiteit Leiden.Google Scholar
 8. 8.
 9. 9.
  Hansen, M. e.a. (2005) The impact of school daily schedule on adolescent sleep. Pediatrics, 115, 6.CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Giedd, J.N. (2004) Structural Magnetic Resonance Imaging of the Adolescent Brain. Annals of the New York Academy of Sciences, 1021, 1, 77–85.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Trautwein, U. & Lüdtke, O. (2007) Students’ self-reported effort and time on homework in six school subjects: Between-students differences and within-students parathon. Journal of Educational Psychology, 99, 2.CrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Rohrer, D. & Pashler, H. (2007) Increasing Retention Without Increasing Study Time. Psychological Science, 16, 4, 183–186.Google Scholar
 13. 13.
  Flieller, A. (1999) Comparison of the Development of Formal Thought in Adolescent Cohorts Aged 10 to 15 Years (1967-1996 en 1972-1993). Developmental Psychology, 35, 4, 1048–1058.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Huguet, P. & Régner, I. (2007) Stereotype threat among schoolgirls in quasi-ordinary classroom circumstances. Journal of Educational Psychology, 99, 545–560.CrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  L. Guiso e.a. (2008) Culture, Gender, and Math. Science,30, 30 mei.Google Scholar
 16. Hyde, J.S. e.a. (2008) Gender Similarities Characterize Math Performance. Science, 25 juli, 494–495.Google Scholar
 17. 16.
  Conger, J.J. (1991) Adolescence and Youth. Psychological development in a changing world, fourth edition. New York: Harpers Collin.Google Scholar
 18. 17.
  Elkind, D. (1967) Egocentrism and adolescence. Child Development, 38, 1025–1034.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 19. 18.
  Selman, R.L. (1988) The growth of interpersonal understanding. Londen: Academic Press.Google Scholar
 20. 19.
  Kohnstamm, D. (2002) Het plotselinge besef dat ik me in een ander kan verplaatsen. Kind en Adolescent, 23, 1, 50–59.CrossRefGoogle Scholar
 21. 20.
  Steinberg, L. (1993) Adolescence, third edition. New York: McGraw-Hill.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • Rita Kohnstamm

There are no affiliations available

Personalised recommendations