Advertisement

OUDERS EN THUIS

 • Rita Kohnstamm

Abstract

Ouders blijven belangrijk, ook als kinderen in de adolescentie meer en meer autonoom worden. Dat is de rode draad die door de vorige hoofdstukken loopt. In de eerste plaats, enigszins paradoxaal, omdat zij de personen zijn van wie de jongere zich los moet maken. Zonder ouders - of volwassenen die de ouders vervangen - is geen individuatie mogelijk. In de tweede plaats spelen ouders een rol bij de drie persoonlijkheidsvormende processen - die leiden tot een regulerend Ego , een zo positief mogelijk zelfbeeld en een integrerend gevoel van identiteit. En ten derde vormen ouders een zo belangrijke context dat zij de mate meebepalen waarin met de adolescentie samenhangende factoren van invloed kunnen zijn.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

LITERATUUR

 1. 1.
  Wittebrood, K. & Keuzenkamp, S. (Ed.) (2002) Rapportage Jeugd 2000. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.Google Scholar
 2. 2.
  Kerr, M. & Stattin, H. (2000) What Parents Know, How They Know It, and Several Forms of Adolesencent Adjustment: Further Support for a Reinterpretation of Monitoring. Developmental Psychology, 36, 3, 366–380.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Sikkema, P. (2008) Jongeren 07 Alle opties open. Amsterdam: Qurius.Google Scholar
 4. 4.
  Bosma, H.A. (1991) Identiteit en identiteitsproblemen in de adolescentie. Handboek Problemen en risicosituaties bij kinderen en adolescenten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 5. 5.
  Meeus, W. (1990) Ouders en leeftijdgenoten in het persoonlijk netwerk van jongeren. Pedagogisch Tijdschrift 15,1, 25–37.Google Scholar
 6. 6.
  Conger, J.J. (1991) Adolescence and youth. Psychological development in a changing world. fourth edition. New York: Harper Collins.Google Scholar
 7. 7.
  Waal, M. de (1989) Meisjes: een wereld apart. Amsterdam: Boom.Google Scholar
 8. 8.
  Bogt, T.F.M. ter, e.a. (1992) Jongeren op de drempel van de jaren negentig. Den Haag: Vuga.Google Scholar
 9. 9.
  Rispens, J. e.a. (1997) Opvoeden in Nederland. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 10. 10.
  Wainright, J. & Patterson, C. (2008) Peer relations among adolescents with female same-sex parents. Developmental Psychology, 44, 1, 117–126.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Hetherington, E.M. (1989) Coping with family transitions: Winners, losers and survivors. Child Development, 60, 1–14.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Doherty, W.J. & Needle, R.H. (1991) Psychological adjustment and substance use among adolescents before and after a parental divorce. Child Development, 62, 328–333.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
 14. 14.
  Pagani, L. e.a. (1998) Het effect van scheiding en hertrouwen op de ontwikkeling van criminaliteit bij adolescente jongens. Literatuurselectie Kinderen en adolescenten, 5, 4, 468–485.Google Scholar
 15. 15.
  Ruble, D.N. & Martin, C.L. (1998) Gender development. W. Damon & N. Eisenberg (Eds.), Handbook of Child Psychology (Vol. 3). Social, Emotional and Personal Development. New York: Wiley.Google Scholar
 16. 16.
  Olson, D.H. e.a. (1980) Marital and family therapy: A decade review. Journal of Marriage and the Family, 42, 973–994.CrossRefGoogle Scholar
 17. 17.
  Brinkgreve, C. & Regt, A. de (1990) Het verdwijnen van zelfsprekendheid. Jeugd en Samenleving, 20, 324–334.Google Scholar
 18. 18.
  Shanahan, L. e.a. (2007) Conflict frequency with mothers and fathers from middle childhood to late adolescence: Within- and between-families comparisons. Developmental Psychology, 43, 3.Google Scholar
 19. 19.
  Silverberg. S.B. e.a. (1993) Maternal depressive symptoms and early females’ academic achievement, expectations and aspirations. Voordracht Biennale SRCD, Baltimore.Google Scholar
 20. 20.
  Delsing, M.J.M.H. e.a. (2005) Wederkerige verbanden tussen rechtvaardigheid en vertrouwen in gezinnen en probleemgedrag van adolescenten: een longitudinale analyse. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 60, 5/6.Google Scholar
 21. 21.
  Boer, F. (1994) Een gegeven relatie. Amsterdam: Prometheus.Google Scholar
 22. 22.
  Updegraff, K.A. e.a. (2000) Adolescents’ Sex-Typed Friendship Experiences: Does having a Sister versus a Brother Matter? Child Development, 71, 6, 1597–1610.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 23. Feinberg, M.E. & Hetherington, E.M. (2000) Sibling Differentiation in Adolescence: Implications for Behavioral Genetic Theory. Child Development, 71, 6, 1512–1524.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 24. 23.
  Lange, A. (2006) Gedragsverandering in gezinnen: Cognitieve gedrags- en systeemtherapie. Groningen: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
 25. 24.
  Ravier, M. (1996) Pubers over problemen met hun ouders. Amsterdam: Kindertelefoon.Google Scholar
 26. 25.
  Schaefer, E.S. & Edgerton, M. (1985) Parent and child correlates of parental modernity. Irving E. Sigel Parental belief systems, Hillsdale, NJ: Erlbaum.Google Scholar
 27. 26.
  Neiderhiser, J.M. e.a. (1999) Relationships Between Parenting and Adolescent Adjustment Over Time: Genetic and Environmental Contributions. Developmental Psychology, 35, 3, 680–692.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 28. 27.
  Janssens, J.M.A.M & As, N.M.C. van (2006) Opvoedingsstijlen met een risico. Handboek Kinderen en Adolescenten, januari.Google Scholar
 29. 28.
 30. 29.
  Reitz, E. & Dekovic, M. (2006) De ouderkindrelatie: wie beïnvloedt wie? Kind en Adolescent, 27, 2.CrossRefGoogle Scholar
 31. 30.
 32. 31.
  Lamborn, S.D. e.a. (1991) Patterns of competence and adjustment among adolescents from authoritative, authoritarian, indulgent and neglectful families. Child Development, 62, 1049–1065.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 33. 32.
  Steinberg, L. (1993) Adolescence, third edition. New York: McGraw-Hill.Google Scholar
 34. 33.
  Wit, J. de e.a. (1995) Psychologie van de adolescentie. Baarn: Intro.Google Scholar
 35. 34.
  Eisenberg, N. e.a. (2008) Understanding mother-adolescent conflict discussions: concurrent and across-time prediction from youths’ dispositions and parenting. Monographs of the Society for Research in Child Development, 290, 73, 2.Google Scholar
 36. 35.
  Rogers Kobak, R. e.a. (1993) Attachment and emotion regulation during mother-teens problem solving. Child Development, 64, 231–245.CrossRefGoogle Scholar
 37. 36.
  Chodorow, N. (1978) The reproduction of mothering. Berkeley, CA: University of California Press.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • Rita Kohnstamm

There are no affiliations available

Personalised recommendations