Advertisement

Seksualiteit en verlangen

 • Rita Kohnstamm

Abstract

Het begin van de adolescentie wordt bepaald door de natuur, maar het einde ervan door de cultuur. De lichamelijke veranderingen zijn door de biologie gegeven en gelden voor alle mensenkinderen. Maar het hangt van de cultuur af welke lichamelijke veranderingen noodzakelijk zijn om als volwassene te worden erkend. In moderne westerse culturen zijn álle lichamelijke veranderingen en het nieuwe lichamelijk evenwicht dat daarbij tot stand komt nog niet voldoende voor die erkenning. De adolescent heet ondanks al die veranderingen nog enige tijd niet ‘volwassen’ te zijn.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

LITERATUUR

 1. 1.
  Bogin, A. (1988) Patterns of human growth. Cambridge, MA: Cambridge University Press.Google Scholar
 2. Bogin, B. (1993) Why must I be a teenager at all? New Scientist, 6, maart.Google Scholar
 3. 2.
  Tanner, J.M. (1972) Sequence, tempo, and individual variation in growth and development of boys and girls aged twelve to sixteen. Kagan, J. & Coles, R. (Eds.) Twelve to sixteen: Early Adolescence. New York: Norton.Google Scholar
 4. 3.
  Sitskoorn, M. (2006) Het maakbare brein. Amsterdam: Bert Bakker.Google Scholar
 5. Crone, E. (2008) Het Puberende Brein. Amsterdam: Bert Bakker.Google Scholar
 6. 4.
  Wallis, C. (2004) What makes teens tick? Time, 7, juni.Google Scholar
 7. 5.
  Pakard, E. (2007) That Teenage Feeling. Monitor on Psychology, 38, 4.Google Scholar
 8. 6.
  Vink, A. (2000) Pubers en seks. Seksuele rijpheid blijft stabiel, maar seks komt steeds vroeger. NRC Handelsblad, 23 december.Google Scholar
 9. 7.
  Brooks-Gunn, J. & Petersen, A.C. (Eds.) (1983) Girls at puberty. Biological and psychological perspectives. New York: Plenum Press.Google Scholar
 10. 8.
 11. 9.
  Bogaert, A.F. (2005) Age at Puberty and Father Absence in a National Probability Sample. Journal of Adolescence, 28, 541–546.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 12. 10.
  Ellis, B. & Garber, J. (2000) Psychosocial Antecedents of Variation in Girls’ Pubertal Timing: Maternal Depression, Stepfather Presence, and Marital and Family Stress. Child Development, 71(2), 485–501.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 13. 11.
 14. 12.
  Hadranyi, B.T. & Musser, L.M. (1993) Breast development: Individual girls’ perception of its importance. Voordracht Biennale SRCD, New Orleans.Google Scholar
 15. 13.
  Conger, J.J. (1991) Adolescence and youth. Psychological development in a changing world, Fourth edition. New York: Harper Collins.Google Scholar
 16. 14.
  Bogt, T.F.M. ter. (2008) Vaders doen ook gekker. Kidsweek, 25 april.Google Scholar
 17. 15.
  Slager, A. (2004) Jongeren en babyboomers over seks, relaties en vreemdgaan.www.trendbox.nl.
 18. 16.
  Pleysier, N. (2008) ‘Ik heb liever dat kinderen schuren dan dat ze zich kapot zuipen’. Het Parool, 7 augustus.Google Scholar
 19. 17.
  NIBUD (1995) Nationaal Scholierenonderzoek. Den Haag: Nibud.Google Scholar
 20. 18.
  Godeau, E. e.a. (2008) Contraceptive Use by 15-Year-Old Students at Their Last Sexual Intercourse. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 162, 1.CrossRefGoogle Scholar
 21. 19.
  Soa Aids Nederland (2008) Soa-test via de post, NRC Handelsblad, 21 april.Google Scholar
 22. 20.
  Garssen, J. (2008) Steeds minder allochtone tienermoeders. CBS Webmagazine, 9 juni.Google Scholar
 23. 21.
  Garssen, J. (2005) Helft tienermoeders autochtoon. Demos, 21, augustus.Google Scholar
 24. 22.
  Fontaine, J.H. & Hammond, N.L. (1997) Hulpverlening aan homoseksuele en lesbische adolescenten. Literatuurselectie Kinderen en Adolescenten, 4, 3, 245–259. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 25. 23.
  Wolak, J. e.a. (2008) Online Predators and Their Victims. American Psychologist, februari/maart.Google Scholar
 26. 24.
  Golombok, S. & Tasker, F. (1996) Do parents influence the sexual orientation of there children? Findings from a longitudinal study of lesbian families. Developmental Psychology, 32, 1, 3–11.CrossRefGoogle Scholar
 27. 25.
  Wainright, J. e.a. (2004) Psychosocial Adjustment, School Outcomes, and Romantic Relationships of Adolescents With Same-Sex Parents. Child Development, 75, 6.CrossRefGoogle Scholar
 28. 26.
  Bois-Raymond, M. du, e.a. (1994) Keuzeprocessen van jongeren. Den Haag: VUGA.Google Scholar
 29. 27.
  Giordano, P. e.a. (2006) Gender and the meaning(s) of adolescent romantic relationships: A focus on boys. American Sociological Review, 71, 260–287.CrossRefGoogle Scholar
 30. 28.
  Harper, M. e.a. (2006) Self-Silencing and Rejection Sensitivity in Adolescent Romantic Relationships. Journal of Youth and Adolescence, 35, 435–443.CrossRefGoogle Scholar
 31. 29.
  Meerum Terwogt, M. & Mol, A. (2005) Omgaan met liefdesverdriet. Kind en Adolescent, 26, 3.CrossRefGoogle Scholar
 32. 30.
  Brand, S. e.a. (2007) Romantic Love, Hypomania, and Sleep Pattern in Adolescence. Journal of Adolescent Health, 41, 69–76.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • Rita Kohnstamm

There are no affiliations available

Personalised recommendations