Advertisement

8 Alcoholafhankelijkheid

  • H.M.G. Bolster
  • A. Beeftink

Samenvatting

Alcohol behoort, evenals opiaten en benzodiazepinen, tot de psycholeptica. Dit zijn stoffen die een kalmerend effect hebben. Alcohol is in Nederland een maatschappelijk en legaal geaccepteerde drug. Ruim 88 procent van de bevolking (in de leeftijd van 16 tot 70 jaar) drinkt.

Literatuur

  1. Nederlands Huisartsen Genootschap. NHG-Standaard Problematisch alcoholgebruik. Utrecht: NHG; 2005.Google Scholar
  2. NHG. Tijdschrift voor Huisartsgeneeskunde. Bijlage Verslaving. 2001;18; 5: 1–5;91–3.Google Scholar
  3. Wijdeveld AGM. In gesprek over Verslaving. Vleuten: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie; 1998.Google Scholar
  4. Loth C, Rutten R, Huson-Anbeek F, Linde L, redactie. Verslaving en de verpleegkundige praktijk. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg; 1999.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • H.M.G. Bolster
  • A. Beeftink

There are no affiliations available

Personalised recommendations