Advertisement

7 Schizofrenie

  • H.M.G. Bolster
  • W. van Bree

Samenvatting

In het handboek voor psychiatrische stoornissen, de dsm-iv (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition), wordt schizofrenie gerekend tot de psychotische stoornissen.

Literatuur

  1. Vandereycken W, Deth R van. Psychiatrie, van diagnose tot behandeling [tweede herziene druk]. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2004.Google Scholar
  2. Abrahamse CA, Gloudemans MHAJ, Steenbakkers LJM. Verplegen van zorgvagers met een psychiatrische ziekte [eerste druk]. Baarn: Nijgh/Versluis; 1999.Google Scholar
  3. Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Schizofrenie. Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie [vierde herziene druk]. Utrecht; 2000.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • H.M.G. Bolster
  • W. van Bree

There are no affiliations available

Personalised recommendations