Advertisement

Samenvatting

Eetstoornissen zijn volgens de dsm-iv (Diagnostic and Satistical Manual of Mental disorders 4th edition) stoornissen waarbij abnormaal eetgedrag leidt tot somatische, psychische of sociale complicaties. Hoewel eetstoornissen tal van lichamelijke gevolgen kunnen hebben, worden ze gerekend tot de psychiatrische stoornissen vanwege het feit dat de psychische problemen op de voorgrond staan.

Literatuur

  1. Vandereycken W. Spreekuur Thuis. Eetstoornisen, over anorexia en boulimia nervosa. Wormer: Inmerc Wormer; 1996.Google Scholar
  2. Hoek HW. Omgaan met eetproblemen. Utrecht: Kosmos; 1994.Google Scholar
  3. Claude-Pierre P. De geheime taal van eetstoornissen. Amsterdam: De Boekerij; 1999.Google Scholar
  4. Spaans J. Slank, slanker, slankst. Over anorexia nervosa en wat je er aan kunt doen. Amsterdam: Boom; 1998.Google Scholar
  5. Spaans J. Ik eet als niemand het weet. Over boulimia nervosa en wat je er aan kunt doen. Amsterdam: Boom; 1998.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • H.M.G. Bolster

There are no affiliations available

Personalised recommendations