6 Hartritmestoornissen

  • B.B. Pieters
  • G.P.M. Bakker

Samenvatting

Hartritmestoornissen zijn stoornissen in het ritme van de hartactie.

Literatuur

  1. Boogaard M van den. Ritme- en geleidingsstoornissen in de praktijk. Tweede herziene druk. Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom, 1999.Google Scholar
  2. Dubin D. Snelle interpretatie van ecg’s. Tweede druk. Utrecht: De Tijdstroom, 1996.Google Scholar
  3. Robles de Medina E. Klinische elektrocardiografie. Eerste druk. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2000.Google Scholar
  4. Nederlandse Hartstichting. Folders over ritmestoornissen, efo en ablatie.Google Scholar

Websites

  1. www.hartstichting.nl: site van de Nederlandse Hartstichting.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • B.B. Pieters
  • G.P.M. Bakker

There are no affiliations available

Personalised recommendations