Advertisement

Besmettingsbronnen

 • H. L. G. ter Waarbeek
Chapter
 • 1.6k Downloads

Abstract

Aan de GGD worden twee gevallen van hepatitis A (besmettelijke geelzucht) op een kinderdagverblijf gemeld. Al een maand eerder was via melding door het laboratorium een geval van hepatitis A bekend geworden in dezelfde woonwijk. In de dagen daarna kwamen nog meer meldingen binnen. Uiteindelijk raken binnen vier maanden 41 personen (23 kinderen en 18 adolescenten en volwassenen) besmet met het hepatitis A-virus. Het primaire geval betrof een driejarige peuter van Marokkaanse ouders die vóór zijn ziekte ongevaccineerd op vakantie naar Marokko was geweest en daar waarschijnlijk besmet was geraakt. Via het gezin werd hepatitis A op een kinderdagverblijf en een basisschool geïntroduceerd. Het voortduren van de epidemie wordt gestopt door gezinnen en kinderen op het kinderdagverblijf en de basisschool uit voorzorg te immuniseren tegen hepatitis A. Daarmee werd het optreden van nieuwe gevallen en het verder verspreiden van de infectieziekte voorkomen.

Literatuur

Aangehaalde literatuur

 1. Furth, R. van, Geus, A. de, Hoepelman, A.I.M., Meer, J.W.M. van der & Verhoef, J. (1992). Leerboek infectieziekten (1ste druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 2. Götz, H.M., Bergen, J.E.A.M. van, Veldhuijzen, I.K., Broer, J., Hoebe, C.J.P.A. & Richardus, J.H. (2005). A prediction rule for selective screening of Chlamydia trachomatis infection. Sexually Transmitted Infections, 81, 24–30.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. Hoebe, C.J.P.A. (1998). Hepatitis-A-epidemie in Heerlen, eind 1996; het belang van immunisatie van migrantenkinderen. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 142, 521–525.PubMedGoogle Scholar
 4. Hoebe, C.J.P.A. & Wagenvoort, J.H.T. (1999). Een taartje met een staartje. Een Salmonella-voedselinfectie op een basisschool. Infectieziekten Bulletin, 10, 195–198.Google Scholar
 5. LCI. (2002). Informatiemap infectieziekten en hygiëne op kindercentra. Utrecht: LCI.Google Scholar
 6. Mandell, G.L., Bennett, J.E. & Dolin, R. (2005). Principles and Practice of Infectious Diseases, 6th Edition. London: Churchill Livingstone.Google Scholar
 7. Steenbergen, J.E. van & Timen, A. (2005). Infectieziektebestrijding in Nederland. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 149(4), 177–181.PubMedGoogle Scholar
 8. Steenbergen, J.E. van & Timen, A. (red.) (2004). Protocollen Infectieziekten (3e herziene druk). Utrecht: LCI.Google Scholar

Aanbevolen literatuur voor de werker in de eerste lijn

 1. Burgmeijer, R.J.F. & Bolscher, D.J.A. (2002). Vaccinaties bij kinderen. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV.Google Scholar
 2. Hartwig, N.G., Furth, A.M. van & Kuijpers, T.W. (2003). Infectieziekten bij kinderen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar

Aanbevolen literatuur voor de ouders

 1. Burgmeijer, R.J.F. (2002). Vaccinatiegids voor ouders. Assen: Koninklijke Van Gorcum BV.Google Scholar
 2. Tinteren, H. van (1999). De meest gestelde vragen aan de kinderarts. Baarn: Tirion Uitgevers BV.Google Scholar
 3. Tinteren, H. van (2004). Handboek baby & kind. Utrecht: Kosmos/Z&K Uitgevers BV.Google Scholar

Aanbevolen literatuur voor de kinderen en adolescenten

 1. Dooren, P. van (2002). Virussen en bacteriën in opmars. Leuven: Davidsfonds.Google Scholar
 2. Köhler, W. (1999). De medicijnman. Wat je wilt weten over je lijf. Amsterdam: Leopold.Google Scholar
 3. Morgan, S. (2004). De strijd tegen infectieziekten. Leidschendam: Biblion.Google Scholar
 4. Wolffers et al. (1995). Alles over je lichaam: handboek voor jongeren. Amsterdam: Piramide.Google Scholar

Adressen: Nederland

 1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven, tel.: 030-2749111; www.rivm.nl.
 2. Centrum voor infectiebestrijding (Cib) – ondergebracht bij het RIVM; www.rivm.nl/cib.
 3. Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding (LCI) – afdeling van het RIVM; www.rivm.nl/cib.
 4. GGD Nederland, Adriaen van Ostadelaan 140, 3583 AM Utrecht, tel.: 030-2523004; www.ggd.nl en www.ggd.net.
 5. Soa Aids Nederland, Keizersgracht 390, 1016 GB Amsterdam, tel.: 020-6262669; www.soaaids.nl.

België

 1. Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV), JulietteWytsmanstraat 14, 1050 Brussel, tel.: 02-642 51 11; www.iph.fgov.be.
 2. Sensoa, Kipdorpvest 48 bus A, 2000 Antwerpen, tel.: 03-238 68 68; www.sensoa.be.
 3. Zie voor meer adressen m.b.t. jeugdzorg: Sociale Kaart Jeugdzorg, Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • H. L. G. ter Waarbeek

There are no affiliations available

Personalised recommendations