Advertisement

Hoofdstuk 8 Sociologie

  • H.M. de Vocht
  • J.H.J. de Jong
Chapter

Samenvatting

“Vertel mij uit welk gezin, straat en stad hij komt en ik zal u vertellen wie hij is!” Dit is wel een erg boude uitspraak anno 1999, maar in het verleden kon men vaak voorspellen hoe iemand zich gedroeg, hoe iemand met bepaalde normen en waarden omging, hoe iemand communiceerde… als men wist uit welke groepering, welk deel van de bevolking, welke streek hij kwam. De sociologie is de wetenschap die de samenleving en de groepen binnen de samenleving bestudeert en iets probeert te zeggen over gedrag en houding van groepen, processen binnen en tussen groepen, ontwikkelingen binnen de samenleving met de oorzaken en gevolgen daarvan.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1999

Authors and Affiliations

  • H.M. de Vocht
  • J.H.J. de Jong

There are no affiliations available

Personalised recommendations