Advertisement

Hoofdstuk 5 Persoonlijkheidsleer

  • H.M. de Vocht
  • J.H.J. de Jong
Chapter

Samenvatting

Corina was helemaal weg van Tim, het nieuwe afdelingshoofd. Ze vond Tim echt iemand met een persoonlijkheid. Nieuwsgierig vroeg haar vriendin Katja: “Ja maar, beschrijf zijn persoonlijkheid dan eens, wat is het voor type?” Maar hoe leg je dat nu uit? Met behulp van welke kenmerken kun je een sluitende beschrijving geven van iemands persoonlijkheid? Corina vond het heel moeilijk om Katja een goed antwoord te geven. “Het is in ieder geval een heel normale jongen”, zei ze. Maar ja, wat is normaal?

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1999

Authors and Affiliations

  • H.M. de Vocht
  • J.H.J. de Jong

There are no affiliations available

Personalised recommendations