Advertisement

Hoofdstuk 4 Functieleer

  • H.M. de Vocht
  • J.H.J. de Jong

Samenvatting

Of ze zeker wist dat Anton zijn medicatie ingenomen had. Tja, wat is zeker weten? Ze herinnerde zich dat ze hem de pillen in zijn mond had zien stoppen (of was dat gisteren geweest?). Hieruit had ze de conclusie getrokken dat hij de pillen ook doorgeslikt had. Naar nu blijkt heeft ze haar waarneming verkeerd geïnterpreteerd; de pillen waren teruggevonden bij een voorraadje dat Anton inmiddels opgespaard had.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1999

Authors and Affiliations

  • H.M. de Vocht
  • J.H.J. de Jong

There are no affiliations available

Personalised recommendations