Advertisement

Hoofdstuk 13 Omgaan met seksualiteit, pijn, rouw, sterven en euthanasie

  • H.M. de Vocht
  • J.H.J. de Jong

Samenvatting

Jeroen had inmiddels al heel wat verhalen gehoord over de oncologie-afdeling waar hij stage zou gaan lopen. Daar gingen mensen dood en die moest hij dan ‘de laatste zorg verlenen’. Afleggen noemden ze het gewoon als studenten onder elkaar. Daar keek hij nou niet bepaald naar uit, hij had überhaupt nog nooit een dood iemand gezien!

En waar moest je het in vredesnaam over hebben met patiënten die wisten dat ze niet meer beter zouden worden? Dat het mooi weer was vandaag? Jeroen voelde zich al met z’n mond vol tanden staan. Nee, dat werd een zware stage, mensen met pijn, verdrietige familieleden, als hij dat allemaal maar kon hanteren.

Het laatste dat hij gehoord had over zijn nieuwe stageplek was dat er in dat ziekenhuis bezoekersruimten waren waar de patiënten met hnn bezoek naartoe konden gaan en die van binnenuit afsluitbaar waren. Waar dat nou weer goed voor was?

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1999

Authors and Affiliations

  • H.M. de Vocht
  • J.H.J. de Jong

There are no affiliations available

Personalised recommendations