Advertisement

Hoofdstuk 10 Communicatie en interactie met zorgvragers en binnen het team

  • H.M. de Vocht
  • J.H.J. de Jong

Samenvatting

“Zal ik jullie eens vertellen waar de meeste ruzies, echtscheidingen en conflicten vandaan komen? Dat komt omdat mensen niet met elkaar praten… met elkaar communiceren!” Een dergelijk fragment uit een gesprek dat overal zou kunnen plaatsvinden bevat een grote waarheid. Vaak zouden fouten, vergissingen en misvattingen voorkomen kunnen worden als mensen goed en op tijd met elkaar communiceerden, dingen aan elkaar zouden vragen, waarschuwingen zouden geven en… naar elkaar zouden luisteren. Dit hoofdstuk reikt de basiskennis aan voor de communicatie- en interactieprocessen binnen de zorgverlening.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1999

Authors and Affiliations

  • H.M. de Vocht
  • J.H.J. de Jong

There are no affiliations available

Personalised recommendations