Advertisement

Wat wil je van mij?: het betrekkingsniveau

  • Okko Brunklaus
Chapter

Abstract

In een psychotische toestand is zeker ook het contact met andere mensen een potentiële bron van bedreiging. Iemand die niet bij machte is om waan van werkelijkheid te onderscheiden, zal het ook heel moeilijk vinden om de signalen van de mensen om hen heen op de juiste waarde te schatten. Vaak weten psychotische mensen in het geheel niet wat iemand bedoelt. Wat er gezegd of gedaan wordt krijgt een zwevende betekenis of wordt rigide op één bepaalde manier uitgelegd. Hierdoor wordt de communicatie ernstig verstoord.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Transferpunt Vaardigheidsonderwijs 1996

Authors and Affiliations

  • Okko Brunklaus

There are no affiliations available

Personalised recommendations