Advertisement

Faciliteiten

 • Celine Schweizer
 • Jacqueline de Bruyn
 • Suzanne Haeyen
 • Bert Henskens
 • Henriette Visser
 • Marijke Rutten-Saris
Part of the Methodisch Werken book series (MET)

Jan van 5 jaar komt voor net eerst mee naar de beeldendthera-pieruimte. Het is de eerste van drie observaties. Verwachtingsvol loopt hij mee, maar een gesprekje zit er onderweg niet echt in. Spelende kinderen van een andere groep, de wind, dwarrelende bladeren, alles vraagt zijn aandacht. Ook binnen in het grote gebouw ziet hij van alles wat hij even aan wil raken. De route naar de ruimte verloopt zigzaggend via schilderijen, beletlampjes en koffieautomaten. Maar eenmaal zittend aan tafel luistert Jan stil naar een korte uitleg, terwijl zijn blik langs de gesloten kasten dwaalt. Als hij hoort dat hij de volgende keer een opdracht krijgt, maar nu zelf mag kiezen wat hij gaat doen, vraagt hij timide of hij nú geen opdracht kan krijgen: hij weet niets te verzinnen. Hij krijgt echter eerst een rondleiding langs de materialen. Vooral bij de houtbak, de gereedschapskast en dan bij de schopschijf leeft hij op. Jan weet wat hij wil: een kleitaart maken op de schopschijf en de volgende keer met hout een boot maken en nooit een opdracht krijgen!

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Budde, E., (1989). Creatieve therapie in praktijk. Deventer: Van Loghum Slaterus.Google Scholar
 2. Case, C. & Dalley, T (2007). The handbook ojart therapy. Londen/New York: Tavistock / Routledge.Google Scholar
 3. Lorr, M. (1962). Relation of treatment frequency and duration to psychotherapeutic outcome. In H. Strupp, & L. Luborsky (eds.), Conference on Psychotherapy Research.Google Scholar
 4. Remmerswaal, J. (2004). Handboek groepsdynamica. Soest: Nelissen.Google Scholar
 5. Schaverien, J. (1989). The picture within the frame. In A. Gilroy & T Dalley (eds.), Pictures at an exhibition. Londen: Travistock / Woodledge.Google Scholar
 6. Smeijsters, H. (2008). Handboek Creatieve Therapie (3e ed.). Bussum: Coutinho.Google Scholar
 7. Vem, N. van de (2005). Aandachtspunten en richtlijnen voor de beeldende therapieruimte. (Onderzoeksrapport Creatieve Therapie). Arnhem/Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.Google Scholar
 8. Yalom, I. D. (1988). Groepspsychotherapie in theorie en praktijk. Deventer: Van Loghum Slaterus.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • Celine Schweizer
 • Jacqueline de Bruyn
 • Suzanne Haeyen
 • Bert Henskens
 • Henriette Visser
 • Marijke Rutten-Saris

There are no affiliations available

Personalised recommendations