Advertisement

Methoden, methodieken en diagnostische instrumenten

 • Celine Schweizer
 • Jacqueline de Bruyn
 • Suzanne Haeyen
 • Bert Henskens
 • Henriette Visser
 • Marijke Rutten-Saris
Part of the Methodisch Werken book series (MET)

De beeldende therapie kent een groot palet van verschillende metho-den en methodieken. In sommige daarvan zijn de theoretische wortels goed te herkennen. Andere methoden zijn specifiek voor ééen doel-groep uitgewerkt en weer andere methoden zijn nadrukkelijk het resultaat van wat men ‘best practice’ noemt. Opleidingsachtergrond en ervaring van de beeldend therapeut en ook de doelgroep die be-handeld wordt, zijn verder medebepalend voor wat men in de praktijk als methoden heeft uitgewerkt.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Achterberg, J. (1984). Imagery and medicine: Psychophysiological speculations. Journal of Mental Imagery, 8, 1–13.Google Scholar
 2. Adriaens, M. & Verstegen, D. (2003). Ruimte zien. Rotterdam: Asoka.Google Scholar
 3. Amendt, N. (2001). Art and creativity in gestalt Therapy. Lyon: The Analytic Press.Google Scholar
 4. Amman, R. (1989). Heilende Bilder der Seele. Das Sandspiel, der schopferiches Weg der Person-lichkeitentwicklung. München: Kösel.Google Scholar
 5. Arguelles, J. & Arguelles, M. (1994). Mandala, De mandala vanuit een universeel kader belicht (2nd ed.). Deventer: Ankh-Hermes.Google Scholar
 6. Arnheim, R. (1974). Art and visual perception. Berkely: University of California Press.Google Scholar
 7. Arntz, A. & Bögels, S. (2000). Schemagerichte cognitieve therapie voor persoonlijkheidsstoor-nissen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 8. Avelingh, M. (1995). Schilderen, boetseren en tekenen als kunstzinnige therapie. Zeist: Christofoor.Google Scholar
 9. Bach, S. (1990). Life Paints its own span. Zurich: Daimon.Google Scholar
 10. Bachmann, H. I., (1985). Malen als Lebensspur. Stuttgart: Klett-Cotta.Google Scholar
 11. Baer, R. (2003). Mindfulness training as a clinical intervention: a conceptual and empirical review. Clinical Psychology, 10(2), 125–142.Google Scholar
 12. Bakker, F. (2002). De wondere wereld van Zen. Eerserveen: Akasha.Google Scholar
 13. Bannnink, F. P. (2006). Oplossingsgerichte vtagen, Handboek oplossingsgerichte gespreksvoering. Amsterdam: Harcourt Assessment BV.Google Scholar
 14. Bateman, A. & Fonagy, P. (2005). Psychotherapy for borderline personality disorder. Mentali-sation Based treatment. New York: Oxford University Press.Google Scholar
 15. Bateman, A. W. & Fonagy, P. (2004). Psychotherapy for borderline personality disorder; Mentalization based treatment. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
 16. Bateman, A. W. & Fonagy, P. (2007). Mentaliseren bij de borderlinepersoonlijkheidsstoornis, praktische gids voor hulpuerleners in de GGZ. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 17. Batement, A. & Fonagy, P. (2004). Psychotherapy for borderline personality disorder: mentalization based treatment. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
 18. Baukus, P. & Thies, J. (1997). Kunsttherapie, Formzeichen. Stuttgart: Gustav Fischer.Google Scholar
 19. Beelen, F. (1983). Een gezin in kreatieve therapie. Tijdschrift voor kreatieue therapie, 5,174–188.Google Scholar
 20. Beelen, F. (2003). Gezins-creatieve-therapie; systeembeïnvl ceding, ouderondersteuning in creatieue therapie beeldend. Houten/Mechelen: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 21. Beelen, F. & Oelers, M. (2000). Interactief: creatieve therapie met groepen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 22. Beelen, F. & Wernink, P. (2005). Werkboekgezins-creatieve-therapie; voor createf therapeuten beeldend die werken met ouders van kinderen met een verstandelijke beperking. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 23. Beljon, J. (1980). Zo doe je dat, grondbeginselen van vormgeving. Amsterdam: Wetenschappelijke .Google Scholar
 24. Beljon, J. J. (1987). Open ogen. Amsterdam: Arbeiderspers.Google Scholar
 25. Berg, H. J. van den (2008). Beeldende therapie en multimedia. Arnhem/Nijmegen: Hoge-school Arnhem en Nijmegen.Google Scholar
 26. Berk, T. J. C. e.a. (1995). Handboek Groepspsychotherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 27. Berman, L. (1993). Beyond the smile, the therapeutic use of the photograph, (pp. 51–81). Londen: Routledge.Google Scholar
 28. Betts, D. J. (2005). A systematic analyses of art therapy assessment and rating instrument literature. Florida: State University School of Visual Arts and Dance.Google Scholar
 29. Biemans, H. & Rees, S. van (1992). Video Hometraining diverse congressen en supervisies.Google Scholar
 30. Bion, W. R. (1959). Experiences in Groups. Londen: Tavistock.Google Scholar
 31. Bishop, S. R., Lau, M., Shapiro, S., Carlson, L., Anderson, N. D., Carmody, J., Segal, Z. V, Abbey, S., Speca, M., Velting, D. & Devins, G. (2004). Clinical Psychology, 11(3), 230–241.Google Scholar
 32. Bod, R. (2004). De unificatie van taal, beeld en muziek (Voordracht in ‘Maagdenhuis op maandag ’). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.Google Scholar
 33. Bohlmeijer, E. & Reus-Vinke, H. de (2006). Op zoek naar zin, de verbeelding van herinneringen als anti-depressivum. Tijdschrift voor Vaktherapie, 3, 3–8.Google Scholar
 34. Bohlmeijer, E., Mies, L. & Westerhof, G. (2007). De betekenis van Ieuensuerhalen, theoretische beschouiuingen en toepassingen in onderzoek en praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 35. Bolander, K. (1977). Assessing personality through tree drawings. New York: Basic Books.Google Scholar
 36. Bolte, B., Dewald, A. & Pluijlaar, L. (2008). Onder de Ioep. Een inuentariserend praktijk-onderzoek naar het gebruik van beeldende observatie- en diagnostiche opdrachten in de beroeps-praktijk. Nijmegen: Mediatheek HAN.Google Scholar
 37. Borst, G. (2007). Papier is geduldig, Analytische Tekentherapie met basisschoolkinderen in psychodiagnostisch perspectief (Scriptie Opleiding Analytische Tekentherapie). Heemstede: Pedagogisch Psychologisch Centrum Heemstede.Google Scholar
 38. Bosch, L. M. C. van den, Koeter, M. W. J., Stijnen, T. e.a. (2005). Sustained efficacy of dialectical behavior therapy for borderline personality disorder. Behavior Therapy Research, 43, 1231–1241.Google Scholar
 39. Bosman, A. (2008). Oratie Pedagogische wetenschap. Koorddansen tussen kunst en kunde. Hilversum: Eenmalig.Google Scholar
 40. Braak, W. J. M. ter. (2007). Muziek in beeld (Interne publicatie vakgroep beeldende therapie). Groningen: Universitair Centrum Psychiatrie Groningen.Google Scholar
 41. Bradway, K. & McCoard, B. (1997). Sandplay, the silent workshop of the psyche. New York: Routledge.Google Scholar
 42. Brantley, J. (2004). Angst beheersen met aandacht, een praktische gids voor het beheersen van angst, fobieën en paniek. Amsterdam: Nieuwezijds.Google Scholar
 43. Brooks, C.W. (1974). Sensory awareness. New York: Viking Press.Google Scholar
 44. Brown, G. (1969). Awareness training and creativity based on gestalt therapy. Journal of Contemporary Psychotherapy, 2(1), 25–32.Google Scholar
 45. Bruyn, J. de, Steenbeek, M. & Wiebenga, E. (1995). Projectuerslag creatieue gezinstherapie (beeldend) (Intern verslag). Amstelveen: Tulpenburg.Google Scholar
 46. Bruyn, J. de (2006). Een onderzoek naar de bijdrage van creatieue therapie in gezinsobseruaties. Amersfoort: Hogeschool Utrecht.Google Scholar
 47. Bruyn, J. de (2006). Gezinnen in beeld, vaktherapeutische gezinstherapie en -observatie. Amersfoort: Hogeschool Utrecht.Google Scholar
 48. Bruyn, J. de (2007). Het gezin als veelkoppig dier, beeldend therapeutische gezins- observaties. Tijdschrift voor Vaktherapie, 1, 21–27.Google Scholar
 49. Buijs, J. (2007). Training in Aandacht. Nijmegen: www.praktijkvoormindfulness.nl Geraadpleegd op 16 augustus 2008.
 50. Butler, R. N. (1963). The life review: an interpretation of reminiscence in the aged. Psychiatry 26(1), 65–78.PubMedGoogle Scholar
 51. Cane, F. (1951). The artist in each of us. Londen: Thames and Hudson.Google Scholar
 52. Canter, D. S. (1987). The therapeutic effects of combining Apple Macintosh computers and creativity software in art therapy sessions. Art Therapy, 4(1), 17–26.Google Scholar
 53. Castillo, G. (1974). Lefthanded teaching lessons in affective education. New York: Praeger.Google Scholar
 54. Cohen, B. M. (1994). DDS Revised rating guide. Eigen beheer.Google Scholar
 55. Cohen, B. M., Hammer, J. S. & Singer, S. (1988). The Diagnostic Drawing Series: A systematic approach to art therapy evaluation and research. The Arts in Psychotherapie, 15(1), 11–21.Google Scholar
 56. Cohen, B. M., Mills, A. & Kijak, A. K. (1994). An introduction to the Diagnostic Drawing Series: A standardized tool for diagnostic and clinical use. Art Therapy, 11(2), 105–110.Google Scholar
 57. Compernolle, T. & Brand, D. (1996). De praktijk van de structurele gezinstherapie. In J. Hendrickx, F. Boekhorst, Th. Compernolle & A. van der Pas (eds.), Handboek gezins-therapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 58. Couch, J. B. (1994). Diagnostic Drawing Series: Research with older people diagnosed with organic mental syndrome and disorders. Art Therapy, 11(2), 111–115.Google Scholar
 59. Damasio, A. R. (2003). Ik voel dus ik ben. Hoe gevoel en Iichaam ons beiuustzijn vormen. Amsterdam: Wereldbibliotheek.Google Scholar
 60. Damasio, L. T. (2003). De vergissing van Descartes: gevoel, verstand en het menselijke brein. Amsterdam: Wereldbiliotheek.Google Scholar
 61. De Jong, N. (2003). Ben ik in beeld? De muziektherapeutische behandeling van de narcistische persoonlijkheidsstoornis, volgens de schemagerichte therapie (Afstudeerscriptie Muziekthe-rapie, Conservatorium). Enschede: Saxion Hogeschool Enschede.Google Scholar
 62. Delcours, H. (1994). Spel en groeiproces. Een agogisdne benadering (1e ed.). Baarn: Nelissen.Google Scholar
 63. Dellesen, P. & Lentz, L. (1987). Taaldrukken, verder dan zeggen en schrijven. Bosch & Keu-ning Didact.Google Scholar
 64. Demmer, T. & Boschloo, I. (2004). Tasten, voelen, kijken, creatieve therapie. In G. Pool e.a. (eds.), Handboek psychologische interventies bij chronisch somatische aandoeningen. Assen: Koninklijke Van Gorcum.Google Scholar
 65. Derks, L. & Hollander, J. (1996). Essenties van NLP. Sleutels tot persoonlijke verandering. Utrecht: Servire.Google Scholar
 66. Deuser, H. (1989). Die Arbeit am Tonfeld. In E. Zundel & B. Fittkau (eds.), Spirituelle Wege und Transpersonale Psychotherapie, (pp. 313–317). Paderborn: Jungfermann.Google Scholar
 67. Deuser, H. (2004). Bewegung wird gestalt. Bremen: W. und W. Doering Verlagsgesellschaft.Google Scholar
 68. Deuser, O. (1989). Geführtes Zeichnen. In E. Zundel & B. Fittkau (eds.), Spirituelle Wege und Transpersonale Psychotherapie, (pp. 307–312). Paderborn: Jungfermann-Verlag.Google Scholar
 69. Dhont, M. C. (2000a). ’t Tijdloze uur, Arnhem: Lambo.Google Scholar
 70. Dhont, M. C. (2000b). ’t Tijdloze uur, 22 oefeningen ter bevordering van integratievan decognitieve, emotionele en sociale intelligentie. Arnhem: Lambo.Google Scholar
 71. Dhont, M. C. (2008). Expressive art by movement and intuition. Geraadpleegd via: http:// www.dhont.nl
 72. Diekstra, R. (2002). Ik kan denken/voelen wat ik wil. Over RET (27c ed.). Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 73. Dijk, B. van (2007). Beïnuloed anderen, begin bij jezelf. Over gedtag en de roos van Leary. Zaltbommel: Thema.Google Scholar
 74. Dijksterhuis, A. (2007). Het slimme onbewuste. Denken met gevoel. Amsterdam: Bert Bakker.Google Scholar
 75. Dollenkamp, T. (2004). ‘Op een onbeiuoond eiland, gezinscreatieve therapie beeldend. Leeuwarden: Christelijke Hogeschool Noord-Nederland.Google Scholar
 76. Doorn, J. & Karsdorp, N. (1999). Over grenzen en autonomie binnen de afdeling (Dag)KIinische Psychotherapie (Interne nota). Alkmaar: Triversum. Ook verschenen onder de titel: ‘Is de speeltuin niemandsland?’ In: Over eengrens; psychotherapie met adolescenten. (2001). Assen: Koninklijke Van Gorcum.Google Scholar
 77. Doornenbal, J., Jonker, J. & Bijstra, J. (2006). Richting en houuast. Visiedocument 2006–2011. Groningen: Regionaal Expertise Centrum Noord Nederland.Google Scholar
 78. Drift van der, I. J. (1987). De bruikbaarheid van de door Florence Cane ontwikkelde werkwijze binnen de beeldende kreatieve therapie. Tijdschrijt voor Kreatieue Therapie, 87(3), 79–80.Google Scholar
 79. Dürckheim, K. von. (1976). Meditatie, doel en weg, het ontiuaken van de initiatische mens. Deventer: Ankh-Hermes.Google Scholar
 80. Elbrecht, C. (2002). Guided drawing, an initiatic art therapy. Eigen beheer.Google Scholar
 81. Ernst, W. S. (1968). Frottagen / Wrijfels (ecriture automatique). Stuttgart: Gerd-Hatje.Google Scholar
 82. Faassen, H. (1996). Jonge geschiedenis van de Iiteraire vorming 1931–1995. Utrecht: Hoge-school van de Kunsten Utrecht.Google Scholar
 83. Federatie Vaktherapeutische Beroepen. (2008). Profiel van de vaktherapeutische beroepen. Utrecht: FVB.Google Scholar
 84. Feldenkrais, M. (1972). Awareness through movement. New York: Harper & Row.Google Scholar
 85. Fevere de ten Hove, M. (2000). Korte therapie; handleiding bij het ‘Bruise model’ voor psychotherapie met een toepassing op kinderen en jongeren. Leuven: Garant.Google Scholar
 86. Fieguth, U. (2004). Denken, voelen en handelen in de muziektherapie. Ttjdschrift voor Creatieve Therapie,1, 28–33.Google Scholar
 87. Foks-Appelman, T. (2004). Kinderen geven tekens, de brtekenis van kindertekeningen en kin-derspel vanuit het perspectief van de analytische psychologie. Delft: Eburon.Google Scholar
 88. Foks-Appelman, T. (2004). Kinderen geven tekens. Delft: Euburon.Google Scholar
 89. Folkman, R. S. & Lazarus, S. (1984). Stress, appraisal and coping. New York: Springer Publishing Company.Google Scholar
 90. Fonagy, P. e.a. (2003). The developmental roots of borderline personality disorder in early attachment relations: A Theory and some evidence. Psychoanalytic Inquiry,23, 460–472.Google Scholar
 91. Fowler, J. P. & Ardon, A. M. (2002). Diagnostic Drawing Series and dissociative disorders: A Dutch study. The Arts in Psychotherapy, 29(4), 221–230.Google Scholar
 92. Fowler, J. P. (2001). De Diagnostic Drawing Series: Structurele kenmerken van teke-ningen als diagnostisch instrument. Ttjdschrvft voor Creatieve Therapie, 3, 28–31.Google Scholar
 93. Franck, F. (1993). Zen zien, Zen tekenen. Amsterdam: Karnak.Google Scholar
 94. Franssen, J. & Bohlmeijer, E. T. (2003). Begeleidersmap Op zoek naar zin. Utrecht: Trimbos-instituut.Google Scholar
 95. Franssen, J. & Bohlmeijer, E. T (2003). Op zoek naar zin: Een cursus rond het eigen levens-verhaal voor ouderen met depressieve klachten. Utrecht: Trimbos-instituut.Google Scholar
 96. Freire, P. (1985). Pedagogic van de onderdrukten. Baarn: In den Toren.Google Scholar
 97. Freud, A. (1980). Het ik en de qfujeermechanismen. Baarn: Ambo.Google Scholar
 98. Freud, S. (1950). Inleiding tot de studie der psycho-analyse. Amsterdam: Wereldbibliotheek.Google Scholar
 99. Furth, G. (1991). Tekeningen. Beeldtaal van het onbeiwuste. Rotterdam: Lemniscaat.Google Scholar
 100. Gerits, L. & Kleijbergen, K. (2005). Hechting en de herhaling van gezinsdynamieken; Van verklaringsmodel naar therapeutische praktijk. Systeemtherapie, 17(3), 134.Google Scholar
 101. Germer, C. K. (2005). Teaching mindfulness in therapy. Mindfulness and Psychotherapy, (pp. 113–129). New York: The Guilford Press.Google Scholar
 102. Gerritsen, M. B. G. (1994). Creatieve therapie: het proces is de kunst. Maandblad voor Geestelijke volksgezondheid, 4, 405–413.Google Scholar
 103. Gerritsen, M. B. G. (1998). 25 Jaar creatief therapeut in de praktijk. Zichtbaar maken wat ik hoor, hoorbaar maken wat ik zie. Tijdschrift voor Kreatieve Therapie, 17(3), 3–8.Google Scholar
 104. Gersie, A. (1996). Verhalen vertellen in therapie en onderiuijs. Culemborg: Hogeschool van Utrecht Press.Google Scholar
 105. Giesen-Bloo, J., Dyck, R. van, Spinhoven, Ph. e.a. (2006). Outpatient psychotherapy for borderline personality disorder: randomized trial of schema-focused therapy vs transferenced-focused psychotherapy. Archives of General Psychiatry, 63, 649–658.PubMedGoogle Scholar
 106. Glas, J. (1991). Creatieve therapie met gezinnen. Een onderzoek naar de specifieke kenmerken van creatieve therapie met gezinnen. Leusden: Hogeschool Midden Nederland.Google Scholar
 107. Glas, J. (1994). Creatieve therapie met gezinnen, een onderzoek naar de specifieke kenmerken van een behandelaanbod. Leusden: Productgroep beroepsinnovatie.Google Scholar
 108. Glasmacher, J. (2006). Het zelf in beeld. Mandala-tekenen als onderdeel van een creatief therapeutische diagnose voor coping-gedrag. Nijmegen: Hogeschool Nijmegen.Google Scholar
 109. Gombrich, E. H. (1964). Kunst en illusie, De psychologic van het beeldend weergeven. Zeist: De Haan.Google Scholar
 110. Grabau, E. & Visser, H. (1987). Creatieve Therapie; spelen met mogelijkheden. Deventer: Van Loghum Slaterus.Google Scholar
 111. Grätz, E. (1978). Zeichnen aus dem Unbeiuusten. Stuttgart: Hippokrates Verlag.Google Scholar
 112. Greenberg, L. S. (2004). Emotion-focused therapy. Coaching clients to work through their feelings. Washington DC: American Psychological Association.Google Scholar
 113. Grossman, P., Niemann, L., Schmidt, S. & Walach, H. (2004). Mindfulness-based stress reduction and health benefits: a meta-analysis. Journal of Psychosomatic Research, 57-35-43-PubMedGoogle Scholar
 114. Haas, N. de (2008). Training en therapie. Nijmegen: www.nouddehaas.nl Geraadpleegd op 16 augustus 2008.
 115. Haeyen, S. (2004). Verbindend werk, beeldende therapie met borderlinecliënten op basis van de dialectische gedragstherapie van Linehan. Tijdschrift voor Creatieue Therapie, 1, 5–10.Google Scholar
 116. Haeyen, S. (2005). Verslag paneldiscussie creatief therapeuten richtlijn persoonlijkheidsstoornissen (Intern document). Utrecht: Werkgroep Richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen van het Trimbos-instituut.Google Scholar
 117. Haeyen, S. (2006). Imaginatie in schemagerichte beeldende therapie. Tijdschrift voor Creatieue Therapie, 1, 3–10.Google Scholar
 118. Haeyen, S. (2007). Niet uitleuen maar beleuen, beeldende therapie bij persoonlijkheidsproblema-tiek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 119. Hanh, T. N. (1975). The miracle of mindfulness, an introduction to the practice of meditation. Boston: Beacon.Google Scholar
 120. Hattum, M. van & Hutschemaekers, G. (2000). Vakwerk-Producttyperingen van vakthe-rapeuten voor het programma stemmingsstoornissen. Utrecht: Trimbos-instituut.Google Scholar
 121. Hayes, S. C, Follette, V. M., Linehan, M. M., eds). (2006). Mindfulness en acceptatie, de derde generatie gedragstherapie. Amsterdam: Harcourt Assessment BV.Google Scholar
 122. Hebben, M. (1995). Aanschilderen, een terechte keuze. Tijdschrift voor Kreatieue Therapie, 1,15–19.Google Scholar
 123. Heeremans, M., Broeze, E. & Helden, H. van (1991). Programmeren van onderiuijs op basis van leerstijlen. Utrecht: Phaedon.Google Scholar
 124. Hegie, L. & Nieuwehuize, M. (2003). De tiuaalfmens. Twaalf persoonlijkheidstypen: Een nieuwe theorie gebaseerd op het eneagram. Utrecht: Kosmos Z& K.Google Scholar
 125. Hemelrijk, W. (1998). De honderd talen van kinderen. Utrecht: SWP.Google Scholar
 126. Hensbroek, L. (2006). Nederlandse vertaling van de scoringshandleiding bij de DDS (Interne publicatie). In opdracht van de DDS Werkgroep Nederland.Google Scholar
 127. Henskens, B. (2007). Meetinstrument De DDS. Tijdschrift voor Vaktherapie, 3, 45–47.Google Scholar
 128. Herman, J. L. (1999). Trauma en herstel. Amsterdam: Wereldbibliotheek.Google Scholar
 129. Heusden, A. van & Eerenbeemt, E. M. van den (1983). Iwan Boszormenyi-Nagy en zijn uisie op indiuiduele engezinstherapie. Amsterdam: De Toorts.Google Scholar
 130. Hijmans van den Bergh, A. H. (1971). Looking and doing: a method of creative therapywith neurotic patients. Psychotherapy and Psychosomatics, 1971(19), 240–254.Google Scholar
 131. Hilgeman, D. (1978). Onderzoek met betrekking tot beschrijvingscategorieen van het aanschilderen. Nieuw Research Bulletin, 1978(1), 2–10 (Interne uitgave). Halsteren: De Viersprong.Google Scholar
 132. Hippius, M. (1936). Grqfischer Ausdruck von Gefühlen. Leipzig: Psychologisch Instituut Universiteit Leipzig.Google Scholar
 133. Hirayama, H. (2000). Sumi-e, Japans penseelschilderen in de geest van Zen. Baarn: Cantecleer.Google Scholar
 134. Hoefsloot, R. F. (2007). De handenmeditatie. Amsterdam: Schors.Google Scholar
 135. Hoefsloot, R. F. (2007). Kunstzinnig dynamisch coachen. Amsterdam: Schors.Google Scholar
 136. Hoefsloot, R. F. (2007). Meditatief boetseren, kunstzinnige therapie en persoonlijke groei. Amsterdam: Schors.Google Scholar
 137. Hoekema, J. (2005). Meditatief boetseren (Afstudeerscriptie opleiding Creatieve Therapie beeldend). Arnhem/Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.Google Scholar
 138. Huyser, A. (1994). Mandala’s maken, een bezinnend en creatief proces.Deventer: Ankh-Hermes.Google Scholar
 139. Itten, J. (1971). Kleurenleer. De Bilt: Cantecleer.Google Scholar
 140. Itten, J. (1980). Beeldende Vormleer. De Bilt: Cantecleer.Google Scholar
 141. Itten, J. (1989). Beeldende kunst in beeld. De Bilt: Cantecleer.Google Scholar
 142. Jacobi, J. (1999). Complex/archetype/symbol in the psychology of C.G.Jung. Londen: Routledge.Google Scholar
 143. Janzing, C. & Lansen, J. (1985). Milieutherapie. Het arrangement van de klinisch therapeutische setting. Maastricht: Koninklijke Van Gorcum.Google Scholar
 144. Johnes, M. (1952). Social psychiatry. A study oftherapeutic communities. Londen: Tavistock.Google Scholar
 145. Jong, R. de (2006). Rillingen over je rug. Psychologic Magazine, 1, 38–40.Google Scholar
 146. Jonge, F. de e.a. (1987/1988). Uitzicht op inzicht (Artikelenreeks). Tijdschrvft uoor Psy-chiatric, 1987–13, 1988–14, 1988–5.Google Scholar
 147. Jongerius, P. J. (1980). Milieu of sociotherapie. In E. Verschoor (red.), ‘In goede handen’Psychiatrie, (deel 3, pp. 14–30). Leiden: Spruyt van Mantegem en de Does.Google Scholar
 148. Jung, C. (1996).De mens en zijn symbolen. Rotterdam: Lemniscaat.Google Scholar
 149. Jung, C. G. (1992). De mens en zijn symbolen. Een onderzoek naar de verhouding van de mens tot zijn eigen onbewuste, (pp 200–209). Rotterdam: Lemniscaat.Google Scholar
 150. Junker, J. & Rijdt, F. van de (1995). Creatieve therapie met ouderen. Nijmegen: Hogeschool Nijmegen.Google Scholar
 151. Kaarsemaker-Verfaille, M. E. (2008). Beeldende therapie en MBT; hoe integreer je die twee? Eindhoven: Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen.Google Scholar
 152. Kabat-Zinn, J. (1990). Handboek meditatief ontspannen, Effectief programma voor het bestrijden van pijn en stress. Haarlem: Altamina-Brecht.Google Scholar
 153. Kabat-Zinn, J., Lipworth, L., Burney, R. & Sellers, W. (1986). Four year follow-up of a meditation-based stress reduction program for the self-regulation of chronic pain: treatment outcomes and compliance. Clinical Journal of Pain, 2, 159–173.Google Scholar
 154. Kabat-Zinn, J., Wheeler, E., Light, T., Skillings, A., Scharf, M., Cropley, T. G., Hosmer, D. & Bernhard, J. (1998). Influence of a mindfulness-based stress reduction intervention on rates of skin clearing in patients with moderate to severe psoriasis undergoing phototherapy (UVB) and photochemotherapy (PUVA). Psychosom Medicine, 60,625–632.Google Scholar
 155. Kalff, D. M. (1980). Sandplay. A psychotherapeutic approach to the psyche. Boston: Sigo Press.Google Scholar
 156. Kaplan, K., Goldenberg, D. & Galvin-Nadeau, M. (1993). The impact of a meditation-based stress reduction program on fibromyalgia. General Hospital Psychiatry, 15, 284–289.PubMedGoogle Scholar
 157. Karterud, S. & Pedersen, S. (2004). Short-term day hospital treatment for personality disorders: benefits of the therapeutic components. Therapeutic communities. International Journal for Therapeutic & Supportive Organisations, 25, 43–54.Google Scholar
 158. Karterud, S. & Urnes, O. (2004). Short-term day hospital treatment for patients with personality disorders. What is the optimal composition? Nordic Journal of Psychiatry, 58, 243–249.PubMedGoogle Scholar
 159. Kellogg, J. (1992). Color theory from the perspective of the great round of mandala. The Journal of Religion and Psychical Research, 15(3). 138–146.Google Scholar
 160. Kellogg, J. (2002). Mandala: Path of beauty (3rd ed.). Belleair, FL: ATMA.Google Scholar
 161. Kellogg, J., MacRae, M., Bonny, H. & DiLeo, F. (1977). The use of the mandala in psychological evaluation and treatment. American Journal of Art Therapy, 16,(4), I23–134.Google Scholar
 162. Kessel, W. van & Linden, P. van der (1973). Een interactioneel model voor gestoord gedrag en psychotherapie (Interne publicatie). Utrecht: Instituut klinische en industriële psychologie van de Universiteit Utrecht.Google Scholar
 163. Kessler, K. (1994). A study of the Diagnostic Drawing Series with eating disordered patients. Art Therapy, 11(2), 116–118.Google Scholar
 164. Klee, P. (1971). UnendlicheNaturgeschichte, Prinzipielle Ordnung der bildnerischen Mittel. Basel/ Stuttgart: Schwabe & Co.Google Scholar
 165. Klijn, W. J. L. & Scheller-Dikkers, S. (2006). Warn woorden tekort schieten. Leuven: Acco.Google Scholar
 166. Klijn, W. J. L. (2005). Beeldende systeemtherapie en gezins-creatieve therapie.Kinder-en Jeugdpsychotherapie, 32(2), 70–77.Google Scholar
 167. Klijn, W. J. L. (red.). (1991). Systeemtaxatie en creatieve technieken. In W. J. L. Klijn, Systeemtaxatie in beiueging. Amsterdam: Zwets & Zeitlinger.Google Scholar
 168. Kliphuis, M. (1973). Het hanteren van creatieve processen in vorming en hulpverlening. In L. Wils, Bij luijze van spelen. Alphen aan den Rijn: Samsom.Google Scholar
 169. Klompé, H. (2001). Sorry dat ik het papier verspild heb. In C. Schweizer (red.), In Beeld Doelgroepgerichte behandelmethoden van beeldend therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 170. Kolb, D. A. (1984). Learning style inventory. Boston: MCBerr.Google Scholar
 171. Kristeller, J. & Hallett, C. (1999). An exploratory study of a meditation-based intervention for binge eating disorder. Journal of Health Psychology, 4(3), 357–363.Google Scholar
 172. Krop, J. P. (1978). Het gebruik van geleide fantasieën. In J. Krop, Leren Ieven met groepen (3550, 1–31). Alphen aan den Rijn: Samson.Google Scholar
 173. Kruijf, C. de (2007). Studiedag ‘Doen’. Ttjdschrift voor Vaktherapie 2007(3), 48-49-Google Scholar
 174. Kurdika, N. (1982). A Talk with Laura Perls about the therapist and the artist. Voices, 18(2), 29–37.Google Scholar
 175. Laan, G. van der (1993). Methodiekontwikkeling: over systematiek en doelgerichtheid. In M. van der Kamp (red.).Reeks methodiekontiuikkeling, Methodiekontiuikkeling concepten en trajecten. Utrecht: SWP.Google Scholar
 176. Lambrechts, G. (2001). De gestalttherapie tussen toen en straks. Berchem-Antwerpen: EPO.Google Scholar
 177. Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ. (2008). Multidisciplinaire Richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen, (hfdst. 5.5, pp. 95–102). Utrecht: Trimbos-instituut.Google Scholar
 178. Lange, A. (2000). Gedragsuerandering in gezinnen. Groningen: Wolters Noordhof.Google Scholar
 179. Langedijk, P. (1993). Alpha-hersengolven en hun praktische toepassingen. Deventer: Ankh-Hermes.Google Scholar
 180. Langedijk, P. (1994). Rechter en linker hersenhelft bij man en vrouw. Deventer: Ankh-Hermes.Google Scholar
 181. Lawick, J. van & Colijn, S. (2003). De invloed van systeem, maatschappij en cultuur. In dr. R. W. Trijsburg (red.). (2003). Leerboek Integratieve Psychotherapie, (hfdst. 10). Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar
 182. Le Fevere de ten Hove, M. (2000). Korte therapie: handleiding bij het ‘Brugse model’ voor psychotherapie met een toepassing op kinderen en jongeren. Leuven: Garant.Google Scholar
 183. Leary, T. (1957). Interpersonal diagnosis of personality. New York: Ronald Press.Google Scholar
 184. LeDoux, J. (1996). The emotional brain (The mysterious underpinnings of emotional life). New York: Simon & Schuster.Google Scholar
 185. LeDoux, J. (1998). The emotional brain. The mysterious underpinnings of emotional life. New York: Touchstone.Google Scholar
 186. Leedy, J. L. (1985). Poetry as healer. New York: Vanguard Press.Google Scholar
 187. Leitner, M. (1982). Malen und Zeichnen in der gestalttherapie. Ein Literaturbericht. Kunst & Therapie, 2, 131–143.Google Scholar
 188. Leuner, H. (1994). Lehrbuch der katathym imaginativen pschychotherapie. Bern: Hans Huber.Google Scholar
 189. Linehan, M. M. (1996), Borderline Persoonlijkheidsstoornis Handleiding voor training en therapie. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 190. Linehan, M. M., Armstrong, H. E., Suarez, A. e.a. (1991). Cognitive-behavioral treatment of chronically parasuicidal borderline patients. Archives of General Psychiatry, 48, 1060–1064.PubMedGoogle Scholar
 191. Linehan, M. M., Comtois, K. A., Murray, A. M. e.a. (2006). Two-year randomized controlled trial and follow-up of dialectical behavior therapy vs therapy by experts for suicidal behaviors and borderline personality disorder. Archives of General Psychiatry, 63, 757–66. (A2)PubMedGoogle Scholar
 192. Linehan, M. M., Tutek, D. A., Heard, H. L., e.a. (1994). Interpersonal outcome of cognitive behavioral treatment for chronically suicidal borderline patients.American Journal of Psychiatry, 151, 1771–1776.PubMedGoogle Scholar
 193. Lubbers, R. (1988). Psychotherapie door beeld en begripsvorming.Nijmegen: Dekker & Van de Vegt.Google Scholar
 194. Luttikhuis, C. (1988). De methode gericht op de ontwikkeling van persoonlijk vorm-geven. In J. van Doorn (red.), Kreatieve therapie beeldend, Acht methodieken. Culemborg: Nederlandse Vereniging voor Kreatieve Therapie.Google Scholar
 195. Luttikhuis, C. (1990). Beeldend vormgeven en therapie. In F. Schalkwijk & C. Luttikhuis (eds.), Opstellen over kreatieve therapie. Nijmegen: Hogeschool Nijmegen.Google Scholar
 196. Ma, H. & Teasdale, J. D. (2004). Mindfulness-based cognitive therapy: replication and exploration of differential relapse prevention efforts. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72, 31–40.PubMedGoogle Scholar
 197. Maex, E. (2005, 2 februari). Mediteren tegen depressie (Interview door Decoo, S.). Brussel:Google Scholar
 198. Maex, E. (2006). Mindfulness, in de maalstroom van je leven. Arnhem: Terra-Lannoo.Google Scholar
 199. Malchiodi, C. A. (2000). Art therapy & computer technology,a virtual studio of possibilities. Londen: Jessica Kingsley.Google Scholar
 200. Manicom, H. & Boronska, T. (2003). Co-creating change within a child protection system: integrating art therapy with family therapy practice. Journal of Family Therapy, 25-Google Scholar
 201. McNiff, S. (1981). The arts and psychotherapy. Springfield IL: Charles C. Thomas.Google Scholar
 202. Meerman, A. & Gerritsen, M. (1995). Creatieve therapie beeldend. Handboek integratieve psychotherapie, inventarisatie en perspectief (hfdst. IV 2.9, pp. 1–25). Maarssen: Elsevier / De Tijdstroom.Google Scholar
 203. Meijvogel, J. (1999). Paddentong. Tekeningen en gedichten. Groningen: Xeno.Google Scholar
 204. Merleau-Ponty, M. (1997). Fenomenologie van de waarneming. Amsterdam: Ambo.Google Scholar
 205. Meykens, S. & Cluckers, G. (2000). Kindertekeningen in ontiwikkelingspsychologisch en diag-nostisch perspectief. Leuven: Acco.Google Scholar
 206. Migchelbrink, F. (2002). Praktijkgericht onderzoek in zorg en welzijn. Amsterdam: SWP.Google Scholar
 207. Miller, S. (1973). The here and now of creativity and growth in a group of dramatic artists: A gestalt integration (Unpublished doctoral dissertation). Chapel Hill DAI: University of North Carolina.Google Scholar
 208. Mills, A., Cohen, B. M. & Meneses, J. Z. (1993). Reliability and validity tests of the Diagnostic Drawing Series. The Arts in Psychotherapy, 20(1), 83–88.Google Scholar
 209. Mills, A., Ford, A., Stroh, A. & Blyler, B. (2006). The Diagnostic Drawing Series:The posttraumatic stress disorder sample. New Orleans: American Art Therapy Association.Google Scholar
 210. Molenaar, G. (1996). Beginnen met mandalatekenen. Eeserveen: Akasha.Google Scholar
 211. Molenaar-Coppens, E. (1987, 1991, 1994). Grondbeginselen beeldend vormen (Interne publicatie). Arnhem/Nijmegen: Hogeschool Arnhem Nijmegen.Google Scholar
 212. Molenaar-Coppens, E. (1992). Het Weten van de Handen. Tijdschrift voor Creatieve.The-rapie, 1, 2–8.Google Scholar
 213. Molenaar-Coppens, E. (1992). Onderzoeksvoorstel beeldwaarneming in kreatieve therapie (Interne publicatie). Arnhem/Nijmegen: Hogeschool Arnhem Nijmegen.Google Scholar
 214. Molenaar-Coppens, E. (1994). Krom en recht (Workshop). Nederlandse Vereniging Creatieve Therapeuten.Google Scholar
 215. Molenaar-Coppens, E. (1995). Krom en Recht, de kromme en de rechte als symbool, Tijdschrift voor Kreatieve Therapie, 2, 3–9.Google Scholar
 216. Molenaar-Coppens, E. (1996). Krom en recht in symbolen in de creatieve therapie. Utrecht: Beroepsvereniging NVCT.Google Scholar
 217. Molenaar-Coppens, E. (2004). Beeldwaarneming 2004. In: Meerkanten GGZ Flevo-Veluwe, Symposium vakbouquet, Innovatie en kwaliteit in non-verbale therapie en agogie (pp. 23-30) (Reader). Ermelo: Meerkanten GGZ Flevo-Veluwe.Google Scholar
 218. Müller, R. (1981). Das Geführte Zeichnen. In R. Müller, Wandlung zur Ganzheit Die Initiatische Therapie nach Karlfried Graf Dürckheim und Maria Hippius, (pp. 281–300). Freiburg im Breisgau: Herder Verlag.Google Scholar
 219. Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie. (2006) Studiedag ‘Op Maat’. Utrecht.Google Scholar
 220. Nieuwenkamp, E. & Kraan, B. (1993). Beeldend therapeutisch computergebruik. Nijmegen: Hogeschool Nijmegen.Google Scholar
 221. Oaklander, V. (1978). Windows to our children: A gestalt therapy approach to children and adolescents. Utah/Highland: Real peoples Press.Google Scholar
 222. Oaklander, V. (1979). A gestalt therapy approach with children through the use of art and creative expression. In E. H. Marcus (ed.), Gestalt therapy and beyond: An integrated mind-body approach, (pp. 235–247). California: Meta.Google Scholar
 223. Oaklander, V. (1988). Windows to our children: A gestalt therapy approach to children and adolescents. 2nd ed. New York: The gestalt Journal Press.Google Scholar
 224. Ofman, D. & Weck, R. van de (2000). De kernkwaliteiten van het enneagram, (pp 20–37). Schiedam: Scriptum management.Google Scholar
 225. Orr, P. (2007). Video intervention with special populations: looking for inherent qualities. International Journal of Special Education, 22(1), 118–124.Google Scholar
 226. Ouden, F. den & Ploeger, M. (2002). Westerse wijsheden, oosterse mandala’s. Inspirerende beelden, spreuken en qforismen als leidraad in het leven. Amsterdam: Schors.Google Scholar
 227. Parker-Bell, B. (1999). Embracing a future with computers and art therapy. Journal of the American Art Therapy Association, 25(3), 129–133.Google Scholar
 228. Pas, A. van der (1996). Handboek methodische ouderbegeleiding 2. Naar een psychologie van het ouderschap. Rotterdam: Ad Donker.Google Scholar
 229. Pattis Zoja, E. (ed.). (2004). Sandplay therapy. Treatment and psychopathologies. Einsiedeln, Zwitserland: Daimon.Google Scholar
 230. Perls, F. (1973). Gestaltbenadering, gestalt in actie. Haarlem: De Toorts.Google Scholar
 231. Perls, F. S. (1947). Ego hunger and aggression: A revision of Freud’s theory and method. Londen: Allen & Unwin.Google Scholar
 232. Potocky, M. (1993). An art therapy group for clients with chronic schizophrenia. Social Work with Groups, 16(3), 73–82.Google Scholar
 233. Ramshorst, G. van (2004). Samenspel; samenwerking van gezinstherapeut en vakthe-rapeut bij gezinsdiagnostiek en behandeling. Systeemtherapie, 16(3).Google Scholar
 234. Rapp, E. (1980). Gestalt art therapy in groups. In R. Ronall & B. Feder (eds.), Beyond the hot seat. New York: Brunner / Mazel.Google Scholar
 235. Reibel, D., Greeson, J., Brainard, G. & Rosenzweig, S. (2001). Mindfulness-based stress reduction and health-related quality of life in a heterogeneous patient population. General Hospital Psychiatry, 23(4), 183–192.PubMedGoogle Scholar
 236. Rekkers, M. & Schoemaker, E. (eds.). (2002). Gewichtige lichamen, Lichaamsbeleving en eetstoornissen (p. 238). Leuven: Acco.Google Scholar
 237. Remmerswaal, J. (1998). Handboek groepsdynamica. Baarn: Nelissen.Google Scholar
 238. Remmerswaal, J. (2003). Handboek groepsdynamica.Een nieuwe inleiding op theorie en prak-tijk (hfdst 6.7, 6.11) (6e ed.). Soest: Nellissen.Google Scholar
 239. Rhyne, J. (1970). The gestalt Art experience. In J. Fagan & L. L. Shepherd (eds.), Gestalt therapy now.Theory techniques applications. New York: Harper & Row.Google Scholar
 240. Rhyne, J. (1973a). The gestalt approach to experience, art, and art therapy.Journal of the American Art Therapy Association, 12(4), 237–248.Google Scholar
 241. Rhyne, J. (1973b). The gestalt Art experience: Patternst that connect. Chicago: Magnolia Street Publishers.Google Scholar
 242. Rhyne, J. (1994). The gestalt art experience (Film).Google Scholar
 243. Ridder, D. T. D. de & Schreurs, K. M. G. (1994). Coping en sociale steun van chronisch zieken. Zoetermeer: Nationale Commissie Chronisch zieken.Google Scholar
 244. Riedel, I. (1992). Maltherapie. Stuttgart: Kreuz.Google Scholar
 245. Riley, S. (1985). ‘Draw me a paradox?’, Family art therapy utilizing a systemetic approach to change. Art Therapy, 2(3), 116–123.Google Scholar
 246. Riso, D. R., Hudson, R. & Geurink, H. (2005). Enneagram basisboek. De negen persoon-lijkheidstypen in kaart gebracht. Haarlem: Becht.Google Scholar
 247. Roberts, R. J. & Weerts, T. C. (1982). Cardiovascular responding during anger and fear imagery. Psychological Reports, 50, 219–230.PubMedGoogle Scholar
 248. Roeck, B. P. de (1987). Gras onder mijn voeten. Over gestalttherapie (10e ed.). Haarlem: De Toorts.Google Scholar
 249. Rogers, C. (1971). Cliënt als middelpunt. Rotterdam: Lemniscaat.Google Scholar
 250. Roos, B. (2005). Company Big Five. Persoonlijk rapport. Woerden: EhrmVision.Google Scholar
 251. Rosenzweig, S., Reibel, D. K., Greeson, J. M., Brainard, G. C. & Hojat, M. (2003). Mindfulness-based stress reduction lowers psychological distress in medical student. Teaching and Learning in Medicine, 15(2), 88–92.PubMedGoogle Scholar
 252. Rutten-Saris, M. & Drift van der, I. J. (1990). Mevrouw P. (Videofilm). Nijmegen: EBL AT Centre.Google Scholar
 253. Rutten-Saris, M. (1983). Een goed gesprek is een dans. Film en filmtekst.Google Scholar
 254. Rutten-Saris, M. (1990). Basisboek lichaamstaal. Assen: Koninklijke Van Gorcum.Google Scholar
 255. Rutten-Saris, M. (1993). Kunst als de partituur van taal. Nijmegen: Creatieve Therapie Opleiding, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.Google Scholar
 256. Rutten-Saris, M. (2000). Art therapy with clients suffering from developmental disorders: an investigation of pre-representational drawing in relation to loco-motor developmentand Emergent-self. The reliability and validity of the Rutten-Saris-index to the diagnosis, assessment and treatment of paedo-sexual offender patients. (Thesis Mphil). Herfortshire: University of Herfortshire.Google Scholar
 257. Rutten-Saris, M. (2001). Leren als een baby. In C. Schweizer, In Beeld: Doelgroepgerichte behandelmethoden van beeldend therapeuten, pp. 103–146. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 258. Rutten-Saris, M. (2002). The RS-Index: A diagnostic instrument for the assesment of interaction structures in drawings (Proefschrift, University of Hertfordshire, UK). Eigen beheer. www.eblcentre.com
 259. Rutten-Saris, M. (2008). RS-index motorische-elementen, EBL instrument voor diagnose, behandeling en evaluatie van cliënten met onbrekende, verstoorde of gestoorde EBL interactie-structuren. Eigen beheer. Geraadpleegd via: www.eblcentre.com .
 260. Salm, M. L. (2007). Module van sensopatische beeldende werkvormen voor de opnamegroep van patiënten met anorexia nervosa van Rintveld, centrumEeetstoornissen in Zeist, resultaat van het Praktijkproject. Utrecht: Hogeschool van Utrecht, afdeling Creatieve Therapie Beel-dend.Google Scholar
 261. Salm, M. L. (2007). Onderzoek naar het effect van het aanbieden van een module sensopatische beeldende werkvormen op de beleving van de anorexia nervosa patiënten van de opnamegroep van Rintveld, centrum Eetstoornissen in Zeist. Utrecht: Hogeschool van Utrecht, afdeling Creatieve Therapie Beeldend.Google Scholar
 262. Scheller Dikkers, S. (1998, september). ‘Waar woorden tekort schieten’, Gezinstherapie, 10(3), 157–172.Google Scholar
 263. Schipholt, I. L. (Juli 2007). Behandelen met meditatie, Grondlegger Kabat-Zinn over de mogelijkheden van mindfulness. Medisch Contact, 62.Google Scholar
 264. Schmeets, M. G. J. & Verheugt-Pleiter, J. E. (2005). Affectregulatie bij kinderen. Een psychoanalytische benadering. Assen: Koninklijke Van Gorcum.Google Scholar
 265. Schulz von Thun, F. (1982). Hoe bedoelt u? Een psychologische analyse van menselijke communicatie. Goningen: Wolters NoordhoffGoogle Scholar
 266. Schurink, G. (2004). Aandachtgerichte cognitieve therapie bij depressie: een methode die past in het domein van de cognitieve gedragstherapie. Tijdschrvft Gedragstherapie, 3(37)Google Scholar
 267. Schuthof, P. & Teijken, C. (1975). Creative Problem Solving.Beeldend ondertmjs (Reader). Groningen: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
 268. Schweizer, C. (red.). (2001). In Beeld: Doelgroepgerichte behandelmethoden van beeldend therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 269. Segal, Z. V., Williams, J. M. G. & Teasdale, J. D. (2004). Aandachtgerichte cognitieve thetapie bij depressie, een nieutue methode om terugtml te uoorkomen. Amsterdam: Nieuwezijds.Google Scholar
 270. Senders, M. & Kemper, S. (2005). Probleemgericht actiwteitenaanbod & handuaten uoor de creatief therapeutische behandeling van depressiwteit (Afstudeerproject). Utrecht: Hoge-school van Utrecht.Google Scholar
 271. Shuman, S. G. (1989). Source imagery. New York: Doubleday.Google Scholar
 272. Simonton, O. C. e.a. (1980). Psychological intervention in the treatment of cancer. Psychosomatics, 21, 226–227.PubMedGoogle Scholar
 273. Smeijsters, H. (2000).Handboek creatieve therapie. Bussum: Coutinho.Google Scholar
 274. Smeijsters, H. (1995). Handboek muziektherapie: Theoretische en methodische grondslagen uoor de behandeling van psychische stoornissen en handicaps. Heerlen: Melos.Google Scholar
 275. Smeijsters, H. (2002). De toegevoegde waarde van creatieve therapie. Tijdschrvft uoor Creatieve Therapie, 2002(4), 9Google Scholar
 276. Smeijsters, H. (2007). De muziek van het gevoel gemeten. Tijschrift voor Valrtherapie, 2007(2), 26–35.Google Scholar
 277. Smeijsters, H. (2007).Emotion Jocused vaktherapieen (Lezing) Studiedag GNOON vak-therapie bij GGNet te Apeldoorn.Google Scholar
 278. Smeijsters, H. (2008a). De kunsten van het Ieven. Hoe kunst bijdraagt aan een emotioneel gezond leven. Diemen: Veen.Google Scholar
 279. Smeijsters, H. (red.). (2008b). De kunsten van het leuen. Casusboek. Diemen: Veen.Google Scholar
 280. Smeijsters, H. (2008c). Handboek Creatieve Therapie (3e ed.). Bussum: Coutinho.Google Scholar
 281. Smits, M. (2002). Creatieve therapie met gezinnen, een module. Tijdschrvft uoor Creatieve Therapie, 1, 25–31.Google Scholar
 282. Smits, M. (2008). De do’s en de do-nots in beeldende therapie met gezinnen. Tijdschrvft uoor Valrtherapie, 1.Google Scholar
 283. Smitskamp, H. & Velde, te H. (1988). Het kreatief proces, toepassingen in therapie en onder-Wijs. Culemborg: Phaedon.Google Scholar
 284. Smitskamp, H. (1981). Vermarringen en ontdekkingen, onderzoek naar de kreatief procestheorie (Intern document). Amersfoort/Amsterdam: SPO Middeloo Amersfoort / Orthope-dagogisch instituut Amsterdam.Google Scholar
 285. Stern, D. (2004). The present moment in psychotherapy and everyday life. New York: W.W. Norton.Google Scholar
 286. Stern, D. N. (2000). The interpersonal world of the infant. A view from psychoanalysis and development psychology. New York: Basic Books.Google Scholar
 287. Strauss, H. & Strauss, M. (1976).Von den Zeichensprache des kleinen Kindes. Stuttgart: Freies Geistesleben.Google Scholar
 288. Taal, J. (1994). Imaginatie-therapie. Tijdschrvft voor Psychotherapie, 20(4), 227–246.Google Scholar
 289. Thunnissen, M. M. & Muste, E. H. (2002). Schematherapie in de klinisch-psycho-therapeutische behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Tijdschrvft uoor Psychotherapie 28, 385–401.Google Scholar
 290. Tophoff, M. (1994). Gestalttheorie als aesthetisches Veraenderungsparadigma. In Freiler, C. e.a. (eds.). 100 Jahre Fitz Perls, Tagungsband der int. Psychotherapietagung der fachsektion Juer Integrative gestalttherapie in OEAGG, (pp. 111–118). Wenen: Facultas.Google Scholar
 291. Tschachler-Nagy, G. & Fleck, A. (2006). Die Arbeit am Ton/eld nach Heinz Denser, Eine entiuicklungsfordernde Methode fur Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Keutschnach: Gerhild Tschachler-Nagy.Google Scholar
 292. Tschachler-Nagy, G. & Fleck, A. (2007). Im Greifen sich begreifen, Die Arbeit am Tonfeld nach Heinz Denser. Keutschnach: Gerhild Tschachler-Nagy / Verlag Tonfeld - Anna Sutter. Geraadpleegd via: www.tonfeId.de
 293. Turner, B. A. Ph. D. (2005). The handbook ojsandplay therapy. Cloverdale CA: Temenos Press.Google Scholar
 294. Verheugt-PIeiter, J. E., Smeets, M. G. J. & Zevalkink, J. (2005). Mentaliseren in de kinder-therapie.. Assen: Koninklijke Van Gorcum.Google Scholar
 295. Verheul, R., Bosch, L. M. C. van den, Koeter, M. W. J. e.a. (2003). Dialectical behaviour therapy for women with Borderline Personality Disorder. British Journal of Psychiatry, 182,135–140.PubMedGoogle Scholar
 296. Verhulst, F. C. (2005). De ontiuikkeling van het kind. Assen: Koninklijke van Gorcum.Google Scholar
 297. Vernooij, F. A. M., Trier, J. van, Cheung, S. J. & Veer, N. van der (2008). Mindfulness-training op een afdeling psychiatrie en psychologic. Maandblad Geestelijke vollage-zondheid, 63(7/8) 613–624. Utrecht: Trimbos-instituut.Google Scholar
 298. Verschuren, H. (1994). Diagnostiek met de lute 8. Boekelo: IbdM-Twente.Google Scholar
 299. Vich, M. & Rhyne, J. (1967). Psychological growth and the use of art materials: Small group experiments with adults. Journal of Humanistic Psychology, 7(1), 163–170.Google Scholar
 300. Visch, L. & Zaat, M. (1993). Werken met taaldrukken, euaringen en ideeën. Baarn: Bosch & Keuning Didact.Google Scholar
 301. Visser, A. de (1989). Kunst met uoetnoten. Nijmegen: Sun.Google Scholar
 302. Visser, A. de (2001). Anders kijken. Nijmegen: Sun.Google Scholar
 303. Visser, K. & Hummelen, K. (1988). Verschillen in kreatieve therapie tussen borderliners en neurotische patienten. Tijdschrift uoor Kreatieue Therapie, 7, 11–13.Google Scholar
 304. Visser, K. (1999). Handboek basaal beeldend handelen. Amsterdam: Thela Thesis.Google Scholar
 305. Vreeswijk, M. F. van & Broersen, J. (2006). Schemagerichte therapie in groepen. Handleiding voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 306. Waard-van Maanen, E. de (2003). De ueldheer en de danseres. Leuven: Garant.Google Scholar
 307. Walen, S. e.a. (2001). Theorie en praktijk van de rationeel emotieve therapie. Handboek ouer RET. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.Google Scholar
 308. Watzlawick, P. (1970). Pragmatische aspecten uan de menselijke communicatie. Deventer: van Loghum Slaterus.Google Scholar
 309. Weerman, A. (2006). Zes psychologische stromingen in één cliënt. Soest: Nelissen.Google Scholar
 310. Weinberg, D. J. (1985). The potential of rehabilitative computer art therapy for the quadriplegic, cerebral vascular accident and brain trauma patient. Art Therapy, 2(2), 66–72.Google Scholar
 311. Weinreb E. (1983). Images of the self, the sandplay therapy process. Boston: Sigo Press.Google Scholar
 312. Weiser, J. (1984). Phototherapy - becoming visually literate about oneself or, ‘Phototherapy??? What’s Phototherapy???’. Phototherapy, IV (2), 2–7.Google Scholar
 313. Weiser, J. (1986). Ethical considerations in phototherapy training and practice. Phototherapy, V(i), 12–17.Google Scholar
 314. Weiser, J. (1988). Phototherapy: Using Snapshots and photo-interactions in therapy with youth. In C. Schaefer (ed.), Innovative interventions in child and adolescent therapy. (pp. 339–376). New York: Wiley.Google Scholar
 315. Weiser, J. (2000). Photo therapy’s message for art therapists in the new millennium. Journal of the American Art Therapy Association, 17(3), 160–162.Google Scholar
 316. Whitmore, D. (1983). Psychosynthese en educatie. Amersfoort: De Horstink.Google Scholar
 317. Wiebenga, E. (1998). Ouderbegeleiding en systeemtherapie. Het systeemdenken als inspiratiebron voor methodische ouderbegeleiding. In M. W. M. Akkerman Zaalberg, H. van Leeuwen & N. Pameyer, Ouderbegeleiding nader bekeken. Schouders onder de ouders. Reeks Psycholotjte en praktijk. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 318. Wilberg, T. e.a. (1998). Outcomes of poorly functioning patients with personality disorders in a day treatment program. Psychiatric Services, 49, 1462–1467.PubMedGoogle Scholar
 319. Wils, L. (red.). (1973). Bij luijze van spelen, creatieve processen bij vorming en hulpverlening. Alphen aan den Rijn: Samsom.Google Scholar
 320. Winkelaar, P. (2004). Methodisch iverken, Inletdintj tot methodisch handelen met en voor mensen. Leusden: De Tijdstroom.Google Scholar
 321. Wolf, M.H.M. de (1998). Inleidintj in de psychoanalytische psychotherapie. Bussum: Coutinho.Google Scholar
 322. Wolters, B. J. (1977).Creatief denken. Groningen: Wolters NoordhoffGoogle Scholar
 323. Woodward, S. (1998). Usefulness of the Child Diagnostic Drawing Series within the child witness to domestic violence population. Canadian Art Therapy Journal, 12(1), 11–33Google Scholar
 324. Yalom, I. D. (1978). Groepspsychotherapie in theorie en praktijk. Deventer: Van Loghum Slaterus.Google Scholar
 325. Young, E. & Pijnaker, H. (1999). Cognitieve therapie voor persoonlijkheidsstoornissen, een schemagerichte benadering. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 326. Young, J. & Klosko, J. (1999). Leven in je leven. Leer de valkuilen in je Ieven herkennen. Amsterdam: Harcourt Assessment.Google Scholar
 327. Young, J. E. (1990). Cognitieve therapie voor persoonlijkheidsstoornissen: een schemagerichte benadering. Sarasota FL: Professional Resource Exchange.Google Scholar
 328. Young, J. E., Klosko, J. S. & Weishaar, M. E. (2005).Schemagerichte therapie: Handboek voor therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 329. Young, Y., Young, E. & Pijnaker, H. (1999). Cognitieve therapie voor persoonlijkheidsstoornissen, een schemagerichte benadering. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 330. Zinker, J. (1977). Creative Process in gestalt Therapy. New York: Brunner / Mazel.Google Scholar
 331. Zinker, J. (1973). Gestalt therapy is permission to be creative: A sermon in praise of the use of experiment in gestalt therapy. Voices, 9(4), 75.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • Celine Schweizer
 • Jacqueline de Bruyn
 • Suzanne Haeyen
 • Bert Henskens
 • Henriette Visser
 • Marijke Rutten-Saris

There are no affiliations available

Personalised recommendations