Advertisement

Interventies

 • Celine Schweizer
 • Jacqueline de Bruyn
 • Suzanne Haeyen
 • Bert Henskens
 • Henriette Visser
 • Marijke Rutten-Saris
Part of the Methodisch Werken book series (MET)

Interventies vormen de essentie van net therapeutisch handelen. De beeldend therapeut kan de cli ënt allerlei materialen en technieken aanbieden op heel veel verschillende manieren, op talloze momenten, met soms voorspelbare, maar ook onvoorspelbare resultaten. Een interventie is dan ook geen vaststaande en eenduidig omschreven handeling, maar heeft tal van verschijningsvormen. In dit hoofdstuk wordt beschreven wat interventies zijn, wat beweegredenen kunnen zijn om een interventie te plegen, wat voor soorten interventies er zijn, beschreven worden interventies in de creatieftherapeutische driehoek en praten als interventie. Praten als interventie wordt beschreven met voorbeelden per werkwijze. Ten slotte wordt aangegeven wat beel-dende therapie kan betekenen voor doelgroepen waarvoor praten minder vanzelfsprekend is, of juist té gemakkelijk gaat. In hoofdstuk 3 over de fasering van de behandeling werd uitgebreid ingegaan op de specifieke kenmerken van de behandelfasen. Iedere behandelfase van een therapie kent haar eigen specifieke momenten waarop bepaalde interventies plaatsvinden. Op de dvd staan veel voorbeelden van interventies in de beeldende therapie.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Bos, J. (2006). Taal en de kracht van non-verbaal (Lezing Studiedag NVBT). Leeuwarden.Google Scholar
 2. Bruyn, E. E. J. de, Ruijssenaars, A. J. J. M., Pameijer, N. K. van & Aarle, E. J. M. (2003). De diagnostische cyclus, een praktijkleer, (pp. 192,193). Leuven: Acco.Google Scholar
 3. Vanaerschot, G. (2003). Basale interventies. In dr. S. Colijn, drs. J. A. Snijders & dr. W. Trijsenburg (eds.), Leerboek integratieve psychotherapie (hfdst 4). Utrecht: De Tijds-troom.Google Scholar
 4. Csikszentmihalyi, M. (1996). Creativity, flow and the psychology of discovery and invention. New York: Harper Collins.Google Scholar
 5. Driest, J., Dooren, K. van, Schweizer, C. & Smeijsters, H. (2008). Concept landelijk opleidingsprojiel creatieve therapie, Voorlopige en gezamenlijke, interne publicatie. Amersfoort/ Heerlen/Nijmegen/Leeuwarden: Hogeschool Utrecht/Hogeschool Zuijd/Hoge-school Arnhem Nijmegen/Stenden Hogeschool.Google Scholar
 6. Haeyen, S. (2007). Niet uitleven maar beleven, beeldende therapie bij persoonlijkheidsproblematiek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 7. Janzing, C. & Kerstens, C. (2001). Wetken in een therapeutisch milieu. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 8. Kranz, B. (2006). Interventies van vaktherapeuten. Arnhem/Nijmegen: Opleiding Creatieve Therapie Hogeschool Arnhem/Nijmegen.Google Scholar
 9. Kievit, Th., Wit, J. de, Groenendaal, J. H. A. & Tak, J. A. (eds.). (1992). Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen. Leuven: Acco.Google Scholar
 10. Pool, G., Heuvel, F., Ranchor, A. V. & Sanderman, R. (eds.). (2004). Handboek psychologische interventies bij chronisch-somatische aandoeningen. Assen: Koninklijke Van Gorcum.Google Scholar
 11. Remmerswaal, J. (2006). Handboek groepsdynamica, een nieuwe inldding op theorie en praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 12. Rutten-Saris, M. (1990). Basisboek Iichaamstaal. Assen: Koninklijke Van Gorcum.Google Scholar
 13. Rutten-Saris, M. (2002). The R-S-index. A diagnostical instrument for the assessment of interaction structures in drawing. Eigen beheer. www.eblcentre.com
 14. Rutten-Saris, M. (2003). Individual and self -silent group dynamic aspects in an art therapy group. Eigen beheer. www.eblcentre.com
 15. Schweizer, C. (1997). Structurerend werken: inperking biedt ruimte. Tijdschrift voor Creatieve Therapie, 1,14–18.Google Scholar
 16. Schweizer, C. & Visser, C. (2006).VerschiI moet er zijn. Overeenkomsten en verschillen in interventies met spel en kunstzinnige middelen door creatief therapeuten en creatieve agogen. Leeuwarden: Kenniskring Social Work and Arts Therapies, Opleiding Creatieve Therapie Hogeschool Stenden.Google Scholar
 17. Smeijsters, H. (2008). Handboek Creatieve Therapie (3e ed.). Bussum: Coutinho.Google Scholar
 18. Smeijsters, H. (2008). De kunsten van het Ieven, deel 1 en 2. Diemen: Veen.Google Scholar
 19. Teijen, A. van, Duin, C. van, Perreira, E., Kessler, M. & Tjoa, T. (2007). Caleidoscopia 2007. Eigen beheer. www.caleidoscopia.nl
 20. Watzlawick, P., Helmick Beavin, J., Jackson, D. D. (1977). Pragmatische asperten van de menselijke communicatie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 21. Winkelaar, P. (2004). Methodisch werken. Inleiding tot methodisch handelen met en voor mensen. Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar
 22. Yalom, I. D. (1991). Groepspsychotherapie in praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • Celine Schweizer
 • Jacqueline de Bruyn
 • Suzanne Haeyen
 • Bert Henskens
 • Henriette Visser
 • Marijke Rutten-Saris

There are no affiliations available

Personalised recommendations