Advertisement

Professionalisering en positionering in perspectief

 • Celine Schweizer
 • Jacqueline de Bruyn
 • Suzanne Haeyen
 • Bert Henskens
 • Henriette Visser
 • Marijke Rutten-Saris
Part of the Methodisch Werken book series (MET)

De professionalisering van een beroep kan worden omschreven met begrippen als ‘institutionalisering’ en ‘legitimering’. Dit krijgt vorm in kaders zoals een beroepsvereniging, eigen deskundigheidsdomeinen, beroepsprofiel, kwaliteitsregistratiesysteem, een eigen beroepscode en tuchtrecht en kwaliteitscriteria voor de beroepsopleidingen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Berman, A. (1994). De strijd om een eigen plek. Een inleiding in organisatiestructuren en culturen. Ttjdschrvft voor Kreatieve Therapie, 13(4), 107–111.Google Scholar
 2. Born, J. van der (2002). Dagbesteding, meer dan tijdsbesteding, zoeken naar betekenis. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 3. Hattum, M. van & Huschemaekers, G. (2000). Vakiuerk. Produrttuperingen van vaktherapeuten voor het programma stemmingsstoornissen. Utrecht: Trimbos-instituut.Google Scholar
 4. Hutschemaekers, G. & Neijmeijer, L. (1998). Beroepen in beiueging. Projessionalisering en grenzen van de multidisciplinaire GGZ. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 5. Hutschemaekers, G. (2000). Beroepen in beiueging (Gastcollege, Opleiding Creatieve Therapie). Amersfoort: Hogeschool Utrecht.Google Scholar
 6. Schouten, K. (2001). Geschiedenis en ontiuikkeling van de creatieue therapie (Gastcollege, Opleiding Creatieve Therapie, Amersfoort: Hogeschool Utrecht.Google Scholar
 7. Smeijsters, H. (2008). Handboek Creatieve Therapie (3e ed.). Bussum: Uitgeverij Coutinho.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • Celine Schweizer
 • Jacqueline de Bruyn
 • Suzanne Haeyen
 • Bert Henskens
 • Henriette Visser
 • Marijke Rutten-Saris

There are no affiliations available

Personalised recommendations