Advertisement

Inleiding

 • Celine Schweizer
 • Jacqueline de Bruyn
 • Suzanne Haeyen
 • Bert Henskens
 • Henriette Visser
 • Marijke Rutten-Saris
Part of the Methodisch Werken book series (MET)

Een beeldend therapeut helpt mensen met problemen met behulp van beeldende werkvormen op professionele wijze. Een diepgaande belangstelling voor beeldende materialen is nodig voor de uitoefening van dit beroep. Bij de beroepsuitoefening spelen zowel technisch ambachtelijke toepassingsmogelijkheden van beeldende materialen een rol, als kunstzinnige en expressieve mogelijkheden. Daarnaast is het persoonlijk vermogen om een goede hulpverlenersrelatie op te bouwen en te onderhouden een vereiste. Theoretische kennis ondersteunt het handelen in de praktijk: mensvisies, psychologische stromingen, kennis van psychische en psychiatrische problematieken, psychosociale ontwikkelingsmogelijkheden.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • Celine Schweizer
 • Jacqueline de Bruyn
 • Suzanne Haeyen
 • Bert Henskens
 • Henriette Visser
 • Marijke Rutten-Saris

There are no affiliations available

Personalised recommendations