Ziekte van Guillain-Barré

 • H.C.W. Hoff
 • M. Huvenaars
 • L.H. van den Berg

Samenvatting

De ziekte van Guillain-Barré is een acute immuungemedieerde polyneuropathie, een ontstekingsachtige aandoening van de zenuwen in armen en benen, die meestal gepaard gaat met ernstige spierzwakte en mogelijk gevoelsstoornissen en autonome stoornissen. De polyneuropathie is meestal van het demyeliniserende type (myelinebeschadiging), soms van het axonale type (axonenbeschadiging).

Literatuur

 1. Bernsen RA, Jager AE de, Meche FG van der, Suurmeijer TP. How Guillain-Barré patients experience their functioning after 1 year. Acta Neurol Scand. 2005;112:51-6.Google Scholar
 2. Bernsen RA, Jager AE de, Meche FG van der, Suurmeijer TP. The effects of Guillain-Barré syndrome on the close relatives of patients during the first year. J Neurol Sci. 2006;244:69-75.Google Scholar
 3. Doorn PA van. Klinische Neuro-immunologie, deel 4. Aandoeningen aan de perifere zenuwen. Amsterdam: Schriftelijke Nascholing Benecke Consultants; 1998. pp. 10-5.Google Scholar
 4. Färkkila M, Penttila P. Plasma exchange therapy reduces the nursing care needed in gb-syndrome. Journal of Advanced Nursing, 1992;17:672-5.Google Scholar
 5. Forsberg A, Pedro-Cuesta J de, Widén Holmqvist L. Use of healthcare, patient satisfaction and burden of care in gb-syndrome. J Rehabil Med. 2006;38:230-6.Google Scholar
 6. Haldeman D, Sulkolsky K. Treatment and Nursing Care for a Patient With gb-syndrome. Dimensions of Critical Care Nursing. 2005;24(6):267-72.Google Scholar
 7. Hill NS. Neuromuscular Disease in Respiratory and Critical Care Medicine. Respiratory Care. 2006;1(9):1065-71.Google Scholar
 8. Hughes RAC, Wijkdicks EFM, Benson E, Cornblath DR, Hahn A, Meythaler JM, Sladky JT, Barohn RJ, Stevens JC. Supportive Care for Patients with gb-syndrome. Arch. Neurol. 2005;62:1194-8.Google Scholar
 9. Kesteren RG. Het syndroom van Guillain-Barré op de Intensive Care Afdeling. Intensive Care Review 1991;6:215-7.Google Scholar
 10. McMahon-Parkes K, Cornock MA. gb-syndrome: biological basis,treatment and care. Intensive Critical Care Nursing. 1997;13:42-8.Google Scholar
 11. Mehta S. Neuromuscular Disease Causing Acute Respiratory Failure. Respiratory Care. 2006;51(9):1016-23.Google Scholar
 12. Merkies ISJ, Doorn PA van. Demyeliniserende aandoeningen, deel 9. Perifeer demyeliniserende aandoeningen. Amsterdam: Schriftelijke Nascholing Benecke Consultants; 2002.Google Scholar
 13. Newswanger DL, Warren CR. Guillain-Barré Syndrome. Am Fam Physician. 2004;69:2405-10.Google Scholar
 14. Pandey CK, Bose N, Garg G, Singh N, Baronia A, Agarwal A, Singh PK, Singhj U. Gabapentin for the Treatment of Pain in gb Syndrome: A double-blinded, placebo-controlled, crossover study. Anesth Analg. 2002;95:1719-23.Google Scholar
 15. Sulton LL. A multidisciplinary care approach to gb-syndrome. Dimensions of Critical Care Nursing. 2001;20(1):16-22.Google Scholar
 16. Visser LH. Demyeliniserende aandoeningen, deel 5. De diagnostiek en prognose van acute en chronische demyeliniserende polyneuropathieën. Amsterdam: Schriftelijke Nascholing Benecke Consultants; 2001.Google Scholar
 17. Visser M de, Vermeulen M, Wokke JHJ. Neuromusculaire ziekten. Maarssen: Elsevier/Bunge; 1999.Google Scholar
 18. Winer JB. Treatment of gb-syndrome. q j Med. 2002;95,717-21.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • H.C.W. Hoff
  • 1
 • M. Huvenaars
  • 1
 • L.H. van den Berg
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations