Advertisement

Bewegingsleer pp 131-171 | Cite as

4 De thoracale wervelkolom en de ademhaling

  • I.A. Kapandji

Samenvatting

Een thoracale wervel (figuur 4.1) bestaat uit dezelfde delen als een lumbale wervel. Er zijn echter belangrijke morfologische en functionele verschillen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • I.A. Kapandji

There are no affiliations available

Personalised recommendations