Advertisement

3 De lumbale wervelkolom

  • I.A. Kapandji
Chapter

Samenvatting

Op een voor-achterwaartse röntgenfoto (figuur 3.1) loopt de lumbale wervelkolom recht en ligt hij symmetrisch ten opzichte van de mediaanlijn (m).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • I.A. Kapandji

There are no affiliations available

Personalised recommendations