Advertisement

1 De wervelkolom als geheel

  • I.A. Kapandji
Chapter

Samenvatting

De wervelkolom, de as van het lichaam, moet aan twee mechanisch tegengestelde eisen voldoen: hij moet stijf én buigzaam zijn.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • I.A. Kapandji

There are no affiliations available

Personalised recommendations