Advertisement

Bewegingsleer pp 159-180 | Cite as

De enkel

  • I. A. Kapandji

Samenvatting

Het enkelgewricht, of het tibiotarsale gewricht, is het distale gewricht van de onderste extremiteit. Het is een scharniergewricht: het bezit slechts één graad bewegingsvrijheid. Dit gewricht bepaalt de bewegingen van het been ten opzichte van de voet in het sagittale vlak.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • I. A. Kapandji

There are no affiliations available

Personalised recommendations