Advertisement

Bewegingsleer pp 146-217 | Cite as

5 De hand

  • I.A. Kapandji

Samenvatting

De menselijke hand is een opmerkelijk instrument, dat in staat is om ontelbare handelingen uit te voeren die horen bij de belangrijkste functie: het grijpen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • I.A. Kapandji

There are no affiliations available

Personalised recommendations