Advertisement

Chronische pijn

  • R. de Wit
Chapter

Abstract

Er zijn verschillende soorten begrepen en onbegrepen chronische pijn. Pas als je goed weet waar je mee te maken hebt, kun je bepalen hoe de pijn kan worden behandeld. Als verpleegkundige heb je invloed op de pijnbeleving van de patiënt.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2001

Authors and Affiliations

  • R. de Wit

There are no affiliations available

Personalised recommendations