Advertisement

DESKUNDIGHEIDSGEBIED; OPLEIDINGSEISEN

  • Ans Grotendorst
Chapter

Abstract

Hoofdstuk III van de Wet BIG heeft twee ‘afdelingen’. In de eerste afdeling worden de artikel 3-beroepen behandeld, in de tweede afdeling de artikel 34-beroepen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

literatuur

  1. Artikel 33 Wet BIG.Google Scholar
  2. Vgl. Sindram, mr. I.P.C. (1997): BIG inzichtelijk. Verpleegkundigen en ziekenverzorgenden onder de wet BIG. NU ’91, Utrecht (pag. 31/32).Google Scholar
  3. Zoals onder meer beschreven in:Gekwalificeerd voor de toekomst (1996). Toonaangevend document is nog altijdHet Verpleegkundig Beroepsprofiel van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid (1988). Een actualisering van de tekst is in voorbereiding.Google Scholar
  4. Bron: Nuffic - diplomawaardering (Internet).Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1998

Authors and Affiliations

  • Ans Grotendorst

There are no affiliations available

Personalised recommendations