Advertisement

DE WET BIG: ACHTERGRONDEN, DOEL EN OVERZICHT

  • Ans Grotendorst
Chapter

Abstract

Op 9 november 1993 heeft de Eerste Kamer de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) aangenomen. De wet heeft een lange weg afgelegd. Al op 16 mei 1986 werd het wetsvoorstel ingediend. En daaraan ging weer een langdurige maatschappelijke discussie vooraf.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

literatuur

  1. Ministerie van VWS (1995): Hoofdlijnen van de Wet BIG. Ministerie van vws, Rijswijk.Google Scholar
  2. TVZ, Tijdschrift voor Verpleegkundigen, nr. 11, 1996.Google Scholar
  3. TVZ, Tijdschrift voor Verpleegkundigen, nr. 6, 1996.Google Scholar
  4. Staatsblad 1993-655:Wet op de beroepen in de individuele gezond- heidszorg.Google Scholar
  5. Staatsblad 1995-339:Besluit opleidingseisen verpleegkundige.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1998

Authors and Affiliations

  • Ans Grotendorst

There are no affiliations available

Personalised recommendations