Advertisement

Praktisch pedagogische thuishulp

 • M. Burggraaff-Huiskes
Chapter

Samenvatting

Praktisch pedagogische thuishulp (ppth), hometraining of thuisbehandeling is een vorm van intensieve, ambulante hulp bij (opvoedings)problemen in de thuissituatie, die de afgelopen tien jaar in de jeugdhulpverlening een vaste plaats heeft gekregen.

Literatuur

 1. Kemper, A. (2004). Intensieve vormen van thuisbehandeling. Doelgroep, werkwijze en uitkomsten. (Dissertatie Radboud Universiteit), Nijmegen.Google Scholar
 2. Maan, W.F. (1989). Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding in de zwakzinnigenzorg. In A. Stavast & R.N. Schaap-Paauw (red.), Hometraining. Beleid & Methodiek. Utrecht: SWP.Google Scholar
 3. Meulen, B.F. van der, & Elzinga-Westerveld, H.J. (1998). Thuishulp voor gezinnen met jonge kinderen. Leuven/Apeldoorn: Garant.Google Scholar
 4. Muller, L. (red.) (2001). Thuisbehandeling & Hometraining. Utrecht: SWP.Google Scholar
 5. Oosterhof-Beugelink, C. (1984). Hometraining: een pedagogische vorm van hulpverlening aan gezinnen met een geestelijk gehandicapt kind. Orthovisies 21. Groningen: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
 6. Ruyter, P.A., de, & Baartman, H. (1985). Ouders helpen kinderen groot te (laten) worden; hometraining en de complexiteit van het opvoeden. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 24, 476-492.Google Scholar

Aanbevolen literatuur

 1. Bakker, K. (red.) (2000). Begin in het gezin: theorie en praktijk van crisishulp in huis. Utrecht: NIZW.Google Scholar
 2. Dinther, M. van (2000). Praktisch pedagogische gezinsbegeleiding. In J. Bassant & M. de Roos (red.), Methoden voor sociaal-pedagogisch hulpverleners (pp. 159-175). Bussum: Coutinho.Google Scholar
 3. Gaag, M. de (2004). De reis van de vraag: hulpvraaggericht werken bij intensieve ambulante gezinsbehandeling. Amsterdam: SWP.Google Scholar
 4. Hellinckx, I. (red.) (1998). Pedagogische thuishulp in problematische opvoedingssituaties. Leuven/Apeldoorn: Garant.Google Scholar
 5. Verhoef, T., & Zevenbergen, H. (1999). Thuis in culturen. Utrecht: HvU Press.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

 • M. Burggraaff-Huiskes

There are no affiliations available

Personalised recommendations