Advertisement

Family preservation

 • H. Verzaal

Samenvatting

In de Verenigde Staten is in de laatste decennia binnen de jeugdzorg om financiële en ideologische redenen een sterke nadruk komen te liggen op ‘family preservation‘, een begrip dat vertaald kan worden met ‘instandhouding van het gezin’.

Literatuur

 1. Baartman, H.E.M. (1991). Bewerkelijke gezinnen. In H.E.M. Baartman (red.). Praktisch pedagogische thuishulp in bewerkelijke gezinnen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 2. Baartman, H.E.M. (1996). Opvoeden kan zeer doen. Over oorzaken van kindermishandeling, hulpverlening en preventie. Utrecht: SWP.Google Scholar
 3. Barth, R.P. (1990). Theories guiding home-based intensive ‘Family Preservation’ services. In J.K. Whittaker, J. Kinney, E.M. Tracy & C. Booth (Eds.), Reaching high-risk families; Intensive ‘Family Preservation’ in human services. New York: Aldine de Gruyter.Google Scholar
 4. Berger, M., & Spanjaard, H. (1996). Families First. Handleiding voor gezinsmedewerkers. Utrecht: NIZW.Google Scholar
 5. Blythe, B.J., & Kelly, S.A. (1992). Families First: gezinsgerichte hulpverlening in de VS. Tijdschrift Jeugdhulpverlening + Jeugdwerk, 4 (1/2), 8-12.Google Scholar
 6. Boogaart, P.H.M. van den, & Wimtels, P.M.A.E. (1988). Evaluatie van intensieve thuisbegeleiding (Hometraining); resultaten van een onderzoek onder tien experimentele projecten. Leiden: Centrum Onderzoek Jeugdhulpverlening (COJ).Google Scholar
 7. Ghesquiere, P. (1996). Multi-problemgezinnen. Leuven/Apeldoorn: Garant.Google Scholar
 8. Kamphuis, M. (1963a). Het avontuur in St. Paul: naar het Casework Notebook. Alphen aan den Rijn: Samsom.Google Scholar
 9. Kamphuis, M. (1963b). Nieuwe wegen in het werk met probleemgezinnen: het casework-experiment in het Family Centered Project in St. Paul. Alphen aan den Rijn: Samsom.Google Scholar
 10. Kinney , J., Haapala, D., Booth, C., & Leavitt, S. (1990). The Homebuilders model. In J.K. Whittaker, J. Kinney, E.M. Tracy & C. Booth (Eds.), Reaching high-risk families: Intensive ‘Family Preservation’ in human services (pp. 31-64). New York: Walter de Gruyter.Google Scholar
 11. Morton, S.E., & Grigsby, R.K. (red.) (1993). Advancing ‘Family Preservation’ practice. Newbury Park: Sage.Google Scholar
 12. Rossi, P.H. (1991). Evaluating ‘Family Preservation’ Programs. A report to the Edna Mc Connell Clark Foundation. Amherst: University of Massachusetts Social and Demographic Research Institute.Google Scholar
 13. Slot, N.W. (1992). Homebuilding: typering, kenmerken en effecten. Mogelijkheden voor Nederland. Duivendrecht: Paedologisch Instituut, afdeling GT-projecten.Google Scholar
 14. Veerman, J.W., Kemp, R.A.T de, & Brink, L.T. den (1996). Evaluatie-onderzoek Families First Nederland. Deel 1 Achtergronden en opzet. Utrecht: NIZW.Google Scholar
 15. Veerman, J.W., Kemp, R.A.T de, & Brink, L.T. den (1997). Evaluatie-onderzoek Families First Nederland. Deel 5 Een overzicht van de resultaten. Utrecht: NIZW.Google Scholar
 16. Whittaker, J.K. (1996). Community based prevention programs: a selective North American perspective. International Journal of Child & Family Welfare, 2, 114-126.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

 • H. Verzaal

There are no affiliations available

Personalised recommendations