Advertisement

Videohometraining

Samenvatting

Videohometraining (vht) is ‘… een vorm van gezinstherapie bij een problematische opvoedingssituatie, waarbij de werkvorm hometraining wordt gehanteerd en waarbij de hulpverlener zich richt op de communicatie en de interactie tussen de gezinsleden. Het medium video wordt hierbij als essentieel hulpmiddel ingezet.

Literatuur

 1. Dekker, J.M., & Biemans, H.M.B. (red.) (1994). Video-hometraining in gezinnen. Houten/Zaventem: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 2. Jansen, R.J.A.H., & Wels, P.M.A. (1996). Het codeersysteem voor VHT Versie 2. Oktober 1996. Nijmegen: Instituut voor Orthopedagogiek.Google Scholar
 3. Jansen, R.J.A.H., & Wels, P.M.A. (1998a). Videohometraining, een veelbelovende hulpverleningsmethode? De beloften theoretisch en empirisch onderzocht. In J.R.M. Gerris (red.), Jongerenbegeleiding, jeugdbeleid en gezinsbegeleiding (pp. 68-83). Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 4. Jansen, R.J.A.H., & Wels, P.M.A. (1998b). The effects of video home training in families with a hyperactive child. The Association for Child Psychology and Psychiatry (ACPP) Occasional Paper Series, No. 15, Developmental and Psychopathological Issues: Clinical and Research Perspectives, 63-73. (G. Forest, series editor).Google Scholar
 5. Janssens, J.M.A.M., & Kemper, A.A.M. (1996). Uitgangspunten en effecten van videohometraining. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 35, 178-193.Google Scholar
 6. Muris, P., Vernaus, A., & Hooren, M. van (1995). Analyse van de communicatie tussen ouders en kind. De ontwikkeling van een objectief interactieanalyse-instrument ten behoeve van videohometraining. Tijdschrift voor Jeugdhulpverlening en Jeugdwerk, 7 (12), 59-64.Google Scholar
 7. Muris, P., Vernaus, A., Hooren, M. van, Merckelbach, H., Heldens, H., Hochstenbach, P., Smeets, M., & Postema, C. (1994). Effecten van video-hometraining: een pilot-onderzoek. Gedragstherapie, 27, 51-62.Google Scholar
 8. Simpson, R., Forsyth. P., & Kennedy, H. (1995). An evaluation of video interaction analysis in families and teaching situations. Professional Development Initiatives 1993-1994. Paper 6, pp. 129-154. SOED: Regional Psychological Services.Google Scholar
 9. Vogelvang, B.O. (1993). Video-hometraining ‘Plus’ en het Projekt aan Huis. Verheldering van twee methodieken voor intensieve pedagogische thuisbehandeling. (Academisch proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam) Enschede: CopyPrint 2000.Google Scholar
 10. Weiner, A., Kuppermintz, H., & Guttmann, D. (1994). Video Home Training (The Orion Project): A Short-Term Preventive and Treatment Intervention for Families with Young Children. Family Process, 33, 441-453.Google Scholar
 11. Wels, P.M.A. (1995). Videohometraining. Een pedagogische hulpverleningmethode aan gezinnen. Kind en Adolescent, 16, 155-169.Google Scholar
 12. Wels, P.M.A. (1998). Video in de hulpverlening. In A. Vyt, J.D. Bosch, H.A. Bosma, A. Ruijssenaars & R.J. van der Gaag (red.), Jaarboek Ontwikkelingspsychologie, Orthopedagogiek en Kinderpsychiatrie (pp. 267-296). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 13. Wels, P.M.A. (2001). Helpen met beelden. Video in de hulpverlening aan gezinnen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 14. Wels, P.M.A., & Jansen, R.J.A.H. (1995). Videohometraining in gezinnen met een hyperactief kind. Utrecht: Uitgeverij SWP.Google Scholar
 15. Wels, P.M.A., & Oortwijn, A.J. (1992). Video-Hometraining. Een bijdrage tot wetenschappelijke fundering. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 31, 3-21.Google Scholar
 16. Wels, P.M.A., Jansen, R.J.A.H., & Pelders, G.E.J.M. (1994). Videohometraining bij hyperactiviteit van het kind. Een voorstudie naar specifieke trainingselementen en een meervoudige casestudy naar belevingsverandering bij ouders. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 33, 363-379.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

 • P. Wels

There are no affiliations available

Personalised recommendations