Advertisement

Empowerment

 • H. Verzaal
Chapter

Samenvatting

In de beginjaren negentig van de twintigste eeuw werd het begrip empowerment in de Nederlandse vakliteratuur over jeugdzorg geïntroduceerd.

Literatuur

 1. Berger, M., & Spanjaard, H. (1996). Families First. Handleiding voor gezinsmedewerkers. Utrecht: NIZW.Google Scholar
 2. Bakker, I., Dijke, A. van, & Terpstra, L. (1996). Jeugdcriminaliteit ligt niet alleen aan incompetente ouders. Reactie op de Justitienota Jeugd en gezin. O/25 Tijdschrift over jeugd, 12, 36-38.Google Scholar
 3. Bartels, A.J. (2001). Behandeling van jeugdige delinquenten volgens het competentiemodel. Gedrag gekeerd? Speciale uitgave van Kind en Adolescent. Tijdschrift voor pedagogiek, psychiatrie en psychologie, 4, 211-226.Google Scholar
 4. Dunst, C.J., Trivette, C.M., & Deal, A.G. (1988). Enabling and Empowering families: Principles and Guidelines for practice. Cambridge (MA): Brookline Books.Google Scholar
 5. Freire, P. (1973). Pedagogie van de onderdrukten. Baarn: Anthos, In de Toren.Google Scholar
 6. Henggeler, S.W., Cunningham, Ph.B., Pickrel, S.G., Schoenwald, S.K., & Brondino, M.J. (1996). Multisysteemtherapie: een effectieve benadering voor jeugdige delinquenten gericht op het voorkomen en verminderen van geweld. (verkorte weergave) In J. Hermanns, F. Boer, N.W. Slot, L. Verhofstadt-Denève & I.A. Sleeboom (red.), Literatuurselectie. Kinderen en adolescenten. Bijblijven (pp. 417-435). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 7. Hermanns, J.M.A. (1992). Het sociale kapitaal van jonge kinderen. Utrecht: SWP.Google Scholar
 8. Hermanns, J. (2000). Verandert de jeugdzorg wel? Nederlands tijdschrift voor Jeugdzorg, 3, 2-7.Google Scholar
 9. Kaplan, L., & Girard, J.L. (1994). Strengthening High-Risk Families: a handbook for practitioners. New York: Lexington Books.Google Scholar
 10. Kieffer, C.H. (1984). Citizin Empowerment: A Developmental Perspective. In J. Rappaport, C. Swift & R. Hess. (Eds.), Studies in Empowerment. Steps Toward Understanding and Action (pp. 9-36). New York: The Haworth Press.Google Scholar
 11. Pizzo, P. (1987). Parent-to-Parent Support Groups: Advocates for Social Change. In S.L. Kagan, D.R. Powell, B. Weissbourd & E.F. Zigler (Eds.), America’s Family Support Programs (pp. 228-244). London: Yale University press.Google Scholar
 12. Royers, Th., Ree, L. de, & Verbeek, G. (1998). Empowerment. Eigenmachtig worden in de hulpverlening. Utrecht: NIZW.Google Scholar
 13. Slot, N.W., Spanjaard, H.J.M., & Berger, M.A. (1998). Competentievergroting in het gezin. Ontwikkelingstaken voor ouders en kinderen. In W. Hellinckx (red.), Pedagogische thuishulp in problematische opvoedingssituaties (pp. 113-136). Leuven/Apeldoorn: Garant.Google Scholar
 14. Verzaal, H. (2002). Empowerment in de Jeugdzorg. Onderzoek naar empowermentbevorderend gedrag van hulpverleners. Amsterdam, Proefschrift Universiteit van Amsterdam.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

 • H. Verzaal

There are no affiliations available

Personalised recommendations