Advertisement

Farmacologische behandeling

 • M. van der Reijden

Samenvatting

Bij de behandeling van emotionele problemen en gedragsproblemen kan gebruikgemaakt worden van medicijnen. Medicijnen die bedoeld zijn om emoties en gedrag te beïnvloeden, worden psychofarmaca genoemd.

Literatuur

 1. College voor zorgverzekeringen (Commissie Farmaceutische Hulp) (2005). Farmacotherapeutisch Kompas 2005. Amstelveen (verschijnt jaarlijks).Google Scholar
 2. Connor, D.F. (letter), Brent, D.A. (reply), & Riddle, M.A. (reply) (2004). Paroxetine and the FDA. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 43 (2), 127-130.Google Scholar
 3. Geller B., Reising, D., Leonard, H.L., Riddle, M.A., & Walsh, B.T. (1999). Critical Review of Tricyclic Antidepressant Use in Children and Adolescents. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 38 (5), 513-516.Google Scholar
 4. Jensen, P.S., Bhatara, V.S., Vitiello, B., Hoagwood, K., Feil, M., & Burke, L.B. (1999). Psychoactive Medication Prescribing Practices for U.S. Children: Gaps Between Research and Clinical Practice. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 38 (5), 557-565.Google Scholar
 5. Keller M.B. et al. (2001). Efficacy of Paroxetine in the Treatment of Adolescent Major Depressions: A Randomized Controlled Trial. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 40 (7), 762-772.Google Scholar
 6. Ketelaars, C.E.J., & Moleman, P. (2005). Psychofarmaca bij kinderen en jeugdigen. In P. Moleman (red.), Praktische psychofarmacologie (vierde, herziene druk) (pp. 235-258). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 7. Minderaa, R.B., & Ketelaars, C.E.J. (red.) (1998). Psychofarmaca bij kinderen. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 8. Moleman, P. (red.) (2005). Praktische psychofarmacologie (vierde, herziene druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 9. Olfson, M., Shaffer, D., Marcus, S.C., & Greenberg, T. (2003). Relationship between Antidepressant Medication Treatment and Suicide in Adolescents. Archives of General Psychiatry, 60, 978-982.Google Scholar
 10. Reijden, M. van der, & Moleman, P. (1996). Medische mogelijkheden: Psychofarmacotherapie, kindspecifieke aspecten. In F. Verheij & F.C. Verhulst (red.), Kinder- en jeugdpsychiatrie III: Behandeling en begeleiding (pp. 3-17). Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 11. Simeon, J.G., & Wiggins, D.M. (1993). The placebo problem in child and adolescent psychiatry. Acta Paedopsychiatrica, 56, 119-122.Google Scholar
 12. Whittington, C.J., Kendall, T., Fonagy, P., Cottrell, D., Cotgrove, A., & Boddington, E. (2004). Selective serotonin reuptake inhibitors in childhood depression: systematic review of published versus unpublished data. Lancet, 363, 1341-1345.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

 • M. van der Reijden

There are no affiliations available

Personalised recommendations