Advertisement

Sociale vaardigheidstrainingen

 • M. Berger
 • H. Spanjaard

Samenvatting

Een sociale vaardigheidstraining is een populair middel om uiteenlopende doelgroepen te leren goed om te gaan met anderen. Vliegtuigpersoneel leert beter om te gaan met lastige reizigers, verkopers leren hoe ze meer kunnen verkopen en managers leren hoe ze beter leiding kunnen geven.

Literatuur

 1. Bartels, A.A.J., (1986). Sociale vaardigheidstraining voor probleemjongeren. Uitgangspunten, opzet, resultaten, mogelijkheden. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 2. Bartels, A.A.J. (1988). Sociale-vaardigheidstherapie voor jeugdige delinquenten en jongeren met ernstige gedragsproblemen. In J.W.G. Orlemans, P. Eelen & W.P. Haaijman (red.), Handboek voor Gedragstherapie (Hoofdstuk C14). Deventer: Van Loghum Slaterus.Google Scholar
 3. Bartels, A.A.J., Parker Brady, M.F., & Doreleijers, Th.A.H. (1999). Sociale vaardigheidstraining als basis voor een forensisch jeugdpsychiatrisch dagklinisch programma. Het sociale-competentie-programma van het Dagcentrum Forensische Jeugdpsychiatrie Amsterdam ‘De Derde Oever’. In A. Collot d’Escury-Koenings, A. van der Linden & T. Snaterse (red.), Van preventie tot straf, naar meer sociale vaardigheden bij jongeren (pp. 155-174). Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 4. Berger, M.A., & Spanjaard, H.J.M. (1999). Sociale vaardigheidstraining als taakstraf voor minderjarigen. Duivendrecht: PI Research, afd. GT-projecten.Google Scholar
 5. Bleeker, J.K. (1999). De bijdrage van de Goldsteinmethodiek aan de bevordering van sociale redzaamheid bij delinquente jongeren. In A. Collot d’Escury-Koenings, A. van der Linden & T. Snaterse (red.), Van preventie tot straf, naar meer sociale vaardigheden bij jongeren (pp. 141-154). Lisse: Swets & Zeitlinger BV.Google Scholar
 6. Bleeker, J.K., Molen, H.T. van der, & Hommes, M.A. (1996). De bevordering van de sociale redzaamheid bij jongeren volgens de Goldstein methodiek. In J.D. Bosch, H.A. Bosma, D.N. Oudshoorn, J. Rispens & A. Vyt (red.), Jaarboek Ontwikkelingspsychologie, Orthopedagogiek en Kinderpsychiatrie 2; 1996-1997 (pp. 141-154). Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 7. Blonk, R.W.B. (1996). Self-efficacy and treatment of childhood social incompetence. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Psychologie.Google Scholar
 8. Boer, T. de, & Noort, C. van (1993). Sociale vaardigheidstraining vanuit een psychomotorische invalshoek. Bewegen en Hulpverlening, 7, 224-232.Google Scholar
 9. Bruggen, E. van (1999). De Kombinatietraining, een sociale vaardigheidstraining voor moeilijk lerende kinderen en jongeren. Amersfoort/Leuven: Acco.Google Scholar
 10. Brugman, D., & Genabeek, M. van (1998). De belofte van het programma EQUIP; van antisociale jongere naar verantwoordelijk burger. TIAZ, 4, 236-250.Google Scholar
 11. Bullens, R.A.R. (1999). Sociale vaardigheidstraining bij jeugdige zedendelinquenten. In A. Collot d’Escury-Koenings, A. van der Linden & T. Snaterse (red.), Van preventie tot straf, naar meer sociale vaardigheden bij jongeren (pp. 227-240). Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 12. Cuijpers, P., & Stikkelbroek, Y.A.J. (1997). De cursus ‘omgaan met depressie’. Groepsbehandeling van depressieve adolescenten in cursusvorm. Kind en Adolescent, 18 (3),126-134.Google Scholar
 13. Dekkers, B. (1995). ‘Zeg nou zelf’. Een preventieprogramma ter bevordering van de sociale competentie van kinderen in de bovenbouw van de basisschool. In A. Collot d’Escury-Koenings, T. Snaterse & E. Mackaay-Cramer (red.), Sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen (pp. 247-263). Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 14. Genugten, M.D. van der, Timmerman, H., & Nijboer, J.A. (1996). Sociale vaardigheidstraining als taakstraf. Groningen: Vakgroep Strafrecht en Criminologie/Rijksuniversiteit Groningen.Google Scholar
 15. Goldstein, A.P., & Glick, B. (1994). The prosocial gang; implementing agression replacement training. Thousand Oaks: Sage.Google Scholar
 16. Grijpma, G., & Spanjaard, H.J.M. (1998). Behandeling van jeugdige (licht verstandelijk gehandicapte) plegers van seksueel geweld. Werkboek met hulpmiddelen en werkvormen voor individuele en groepstherapie. Ermelo/Amsterdam/Duivendrecht: Groot Emaus/Paedologisch Instituut.Google Scholar
 17. Hoogstede, F.C.A., & Dun, L.A.J. (1999). Zware leerstraffen voor jeugdige delinquenten: het Kwartaalkursusproject en het Mediumprogramma. In A. Collot d’Escury-Koenings, A. van der Linden & T. Snaterse (red.), Van preventie tot straf, naar meer sociale vaardigheden bij jongeren (pp. 207-226). Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 18. Kayser, D.R. (1999). Sociale vaardigheden van jongeren in intercultureel perspectief. In A. Collot d’Escury-Koenings, A. van der Linden & T. Snaterse (red.), Van preventie tot straf, naar meer sociale vaardigheden bij jongeren (pp. 155-169). Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 19. Krol, K. (1998). Interculturele sociale vaardigheidstraining ‘Cool Down’. Afstudeeronderzoek: Universiteit van Amsterdam.Google Scholar
 20. Lochman, J., & Wells, K. (1996), A social-cognitive intervention with aggressive children; Prevention effects and contextual implementation issues. In R. Peters & R. McMahon (Eds.), Preventing childhood disorders, substance abuse and delinquency (pp. 111-143). Thousand Oaks, Ca: Sage.Google Scholar
 21. Louwe J., & Freriks, C. (1995). PAD, een route voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. In A. Collot d’ Escury-Koenings, T. Snaterse & E. Mackaay-Cramer (red.), Sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen (pp. 199-214). Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 22. Matthys, W. (1998). Groepstraining in sociale probleemoplossing voor kinderen met oppositioneel-opstandige en antisociale gedragsstoornissen. In W. Koops & N.W. Slot (red.), Van lastig tot misdadig (pp. 145-156). Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 23. Muller, N., & Colijn, S. (1999). Leren omgaan met boosheid. De Anger Control Training voor pubers en adolescenten. In A. Collot d’ Escury-Koenings, A. van der Linden & T. Snaterse (red.), Van preventie tot straf, naar meer sociale vaardigheden bij jongeren (pp. 65-82). Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 24. Prins, P. (1995). Sociale vaardigheidstraining bij kinderen in de basisschoolleeftijd; programma’s, effectiviteit en indicatiestelling. In A. Collot d’ Escury-Koenings, T. Snaterse & E. Mackaay-Cramer (red.), Sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen (pp. 65-82). Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 25. Reeders, C.R., & Spijker, W.S.M. (1996). Spelend leren, leren spelen. Een draaiboek voor de training in sociale cognities en sociale vaardigheden. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 26. Ringrose, H.J., & Nijenhuis, E.H. (1986). Bang zijn voor andere kinderen. Groningen: Wolters-Noordhof.Google Scholar
 27. Schuurman, C. (1995). Het aanleren, consolideren en generaliseren van sociale vaardigheden; knelpunten en oplossingen. In A. Collet d’ Escury-Koenings, T. Snaterse & E. Mackaay-Cramer (red.), Sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen (pp. 83-102). Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 28. Slot, N.W. (1988). Residentiële hulp voor jongeren met antisociaal gedrag. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 29. Slot, N.W. (1999). Competentievergroting bij straf, behandeling en preventie. In A. Collot d’ Escury-Koenings, A. van der Linden & T. Snaterse (red.), Van preventie tot straf, naar meer sociale vaardigheden bij jongeren (pp. 47-68). Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 30. Slot, N.W., & Kruijff, G. de (1989). Adolescenten, seksualiteit en gedragstherapie. In J.W.G. Orlemans, P. Eelen & W.P. Haaijman (red.), Handboek voor Gedragstherapie (Hoofdstuk C14). Deventer: Van Loghum Slaterus.Google Scholar
 31. Slot N.W., & Berger, M.A. (1993). Training als straf. Competentievergroting bij jeugdige delinquenten. In F. Koenraadt, S.J. Steenstra, L. Stegmann & W. Wolters (red.), Forensische psychologie – Rechtspleging ten aanzien van jeugdigen (pp. 161-173). Arnhem: Gouda Quint.Google Scholar
 32. Sommen, E. van der, Klaassen, L.E., & Bruggink, M.S.M. (1992). Sociale vaardigheidstraining voor jongeren. Amersfoort: Acco.Google Scholar
 33. Spanjaard, H. (m.m.v. O. ten Hove) (1993). Als een meisje nee zegt. Programma’s ter voorkoming van seksueel geweld voor moeilijk lerende jongens en meisjes. Amsterdam: RIAGG Amsterdam Zuid/Nieuw-West.Google Scholar
 34. Steerneman, P. (1994). Leren denken over denken en leren begrijpen van emoties. Groepsbehandeling van kinderen. Leuven/Apeldoorn: Garant.Google Scholar
 35. Vergeer, M.M., & Peetsma, T.T.D. (1997). Kwetsbare jongeren en hun sociale vaardigheden: een inventarisatie van trainingsprogramma’s. Amsterdam: SCO Kohnstamm Instituut.Google Scholar
 36. Wasserman, G.A., & Miller, L.S. (1998). The Prevention of Serious and Violent Juvenile Offending. In R. Loeber & D.P. Farrington (Eds.), Serious and Violent Juvenile Offenders. Risk factors and successful interventions. Thousand Oaks/London/New Delhi: Sage.Google Scholar
 37. Wigboldus, M., & Wolsink, L. (1999). Denken en voelen. Trainingsprogramma voor Emotionele en Cognitieve Vaardigheden. Utrecht: SWP.Google Scholar
 38. Zee, S.A.M. van der, Molen, H.T. van der, & Beek, D.T. van der (1989). Sociale vaardigheden voor zwakbegaafde jongeren; Praktijkboek Goldsteintraining. Deventer: Van Loghum Slaterus.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

 • M. Berger
 • H. Spanjaard

There are no affiliations available

Personalised recommendations