Advertisement

Groepstherapie

 • L. Tijhuis

Samenvatting

Groepstherapie is een verzamelnaam voor uiteenlopende vormen van groepswerk in de jeugdzorg. De groep wordt als een therapeutisch instrument gebruikt om problemen op te lossen, om veranderingen te bewerkstelligen, oftewel om de groei van kinderen en jongeren te bevorderen.

Literatuur

 1. Blankstein, J. (1971). Herhaling van gezinsrelatiepatronen in een behandelingstehuis. (Academisch proefschrift) Utrecht.Google Scholar
 2. Collot d’Escury-Koenigs, A., Engelen-Snaterse, T., & Tijhuis, L. (red.) (1991). Gelukkig op school? Emotionele stoornissen en het functioneren op school. Amsterdam/Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 3. Collot d’Escury-Koenigs, A., Engelen-Snaterse, T., & Mackaay-Cramer, E. (red.) (1995). Sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 4. Lande, J. van de (red.) (1982). Opgenomen in de groep. Deventer: Van Loghum Slaterus.Google Scholar
 5. Ringrose, H., & Nijenhuis, E. (1986). Bang zijn voor andere kinderen. Omgang en therapie met sociaal onhandige kinderen. Groningen: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
 6. Ringrose, H. (1998). Gedragstherapeutische groepstherapie en Sociale vaardigheidstraining bij kinderen. In P. Prins & J. Bosch (red.), Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jongeren (pp. 134-162). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 7. Scheidlinger, S., & Tijhuis, L. (1993). Groepspsychotherapie met jonge adolescenten. Tijdschrift Kinder- en Jeugdpsychotherapie, 20 (4), 170-196.Google Scholar
 8. Tijhuis, L. (1990). Groepstherapie en adolescenten: een kijkje in de internationale keuken van groepstherapeuten die met groepen kinderen en adolescenten werken. Groepspsychotherapie, 24 (4), 22-30.Google Scholar
 9. Tijhuis, L. (1991). Ontwikkelingen in de groepspsychotherapie voor kinderen en adolescenten. Tijdschrift Kinder- en jeugdpsychotherapie, 18 (1), 4-29.Google Scholar
 10. Tijhuis, L. (1993). Inleiding groepspsychotherapie met kinderen en adolescenten. In T. Berk, M. Bolten, E. Gans & H. Koksma (red.), Handboek Groepspsychotherapie, Deel J (pp. 1-36). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 11. Tijhuis, L. (1994). Steungevende groepspsychotherapie voor adolescenten met weinig ik-sterkte. In T. Berk, M. Bolten, E. Gans & H. Koksma (red.), Handboek Groepspsychotherapie, Deel J (pp. 71-122). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 12. Tijhuis, L. (1999). Boekbespreking Personzentrierte Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen (Boeck-Singelman, C.(Hrsg.), Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 37 (3), 222-235.Google Scholar
 13. Tijhuis, L. (2001). Individuatie en binding: de emotionele ontwikkeling van adolescenten in de therapiegroep met leeftijdsgenoten. Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 39 (3), 165-181.Google Scholar
 14. Wiel, N. van de (2002). The effect of manualized behavior therapy with disruptive behavior disordered children in everyday clinical practice: A randomised clinical trial. (Academisch proefschrift) Utrecht.Google Scholar

Lijst van afkortingen:

 1. ADHD: aandachtstekortstoornisGoogle Scholar
 2. KOPP: kinderen van ouders met psychiatrische problematiekGoogle Scholar
 3. PDD-NOS: pervasieve ontwikkelingsstoornis niet anders omschrevenGoogle Scholar
 4. RIAGG: regionale instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorgGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

 • L. Tijhuis

There are no affiliations available

Personalised recommendations