Advertisement

Pedagogische advisering

  • G.C. Blokland

Samenvatting

Pedagogische advisering is een vorm van individuele opvoedingsondersteuning aan ouders bij vragen of problemen in de opvoeding. Het gaat om een preventief aanbod, gericht op het bieden van hulp bij lichte opvoedingsproblematiek die dikwijls samenhangt met de ontwikkelingsfasen van kinderen.

Literatuur

  1. Bakker, N. (1993). Onzekere Ouders? Over de geschiedenis van opvoedingsvoorlichting en opvoedingsonzekerheid. Pedagogisch Tijdschrift, 18 (2), 53-171.Google Scholar
  2. Blokland, G. (1996). Over opvoeden gesproken. Methodiekboek pedagogisch adviseren. Utrecht: NIZW.Google Scholar
  3. Goudena, P.P. (1994). Ontwikkelingsopgaven en opvoedingsopgaven. In J. Rispens, P.P. Goudena & J.J.M. Groenendaal (red.), Preventie van psychosociale problemen bij kinderen en jeugdigen. Houten/Antwerpen: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
  4. Rispens, J., Hermanns, J.M., & Meeus, W. (red.) (1996).Opvoeden in Nederland. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
  5. Zwaard, J. van der, & Pannebakker, M. (1997). Drempels en kansen. Pedagogische advisering aan Marokkaanse ouders. Utrecht: NIZW.Google Scholar
  6. Zwiep, C.S. (1998). De Steunpunten voor Opvoeding: van beleid naar praktijk. Een onderzoek vanuit het perspectief van de overheid, de professional en de cliënt. Academisch proefschrift, Universiteit van Amsterdam.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

  • G.C. Blokland

There are no affiliations available

Personalised recommendations