Advertisement

Beeldcommunicatie

 • J. Hellendoorn
Chapter

Samenvatting

In Nederland worden verschillende vormen van kinderpsychotherapie beoefend. Een daarvan is de beeldcommunicatie. Deze neemt om drie redenen een bijzondere plaats in. Ten eerste is deze kindertherapeutische methode in Nederland ontstaan, in de jaren vijftig van de vorige eeuw, binnen de Utrechtse fenomenologische school (Vermeer, 1955, 1968; Van der Zeyde, 1962).

Literatuur

 1. Groothoff, E.A.H. (2003). Speltechnieken. In W. Trijsburg et al. (red.), Handboek Integratieve Psychotherapie. Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom.Google Scholar
 2. Harinck, F., & Hellendoorn, J. (1987). Therapeutisch spel: proces en interactie. Lisse: Swets & Zeitlinger.Google Scholar
 3. Harinck, F., & Loeven, L. (1985). Beeldvorming over de beeldcommunicatie. In J. Hellendoorn (red.), Therapie, kind en spel (pp. 239-256). Deventer: Van Loghum Slaterus.Google Scholar
 4. Hellendoorn, J. (1997). Betrokkenheid van ouders in kinderpsychotherapie. Nederlands tijdschrift voor opvoeding, vorming en onderwijs, 13, 125-143.Google Scholar
 5. Hellendoorn, J., Groothoff, E., Mostert, P., & Harinck, F. (1981). Beeldcommunicatie: een vorm van kinderpsychotherapie. Deventer: Van Loghum Slaterus. (Tweede druk, 1992. Houten: Bohn Stafleu van Loghum).Google Scholar
 6. Singer, J.L. (1985). Verbeeldend spel: implicaties voor preventie en kinderpsychotherapie. In J. Hellendoorn (red.), Therapie, kind en spel (pp. 28-43). Deventer: Van Loghum Slaterus.Google Scholar
 7. Vermeer, E.A.A. (1955). Spel en spelpedagogische problemen. Utrecht: Bijleveld.Google Scholar
 8. Vermeer, E.A.A. (1969). Het spel van het kind. Groningen: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
 9. Vroom, M.J. de (1997). Effecten van kortdurende beeldcommunicatie. (Academisch proefschrift) Leiden.Google Scholar
 10. Vroom, M.J. de, & Hellendoorn, J. (1995). Ouders bij kinderpsychotherapie: cliënten en beoordelaars. In D. van der Ploeg, P. Schoorl & W. Ruijssenaars (red.), Orthopedagogiek en ouders (pp. 135-146). Leuven: Garant.Google Scholar
 11. Zeyde, N.F. van der (1962). Opvoedingsnood in pedagogische spelbehandeling. Utrecht: Bijleveld.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

 • J. Hellendoorn

There are no affiliations available

Personalised recommendations