Advertisement

Arbeidstoeleiding

 • M. Klomp

Samenvatting

Een zinvolle dagbesteding in de vorm van werk (of scholing) wordt in het algemeen gezien als belangrijk. Jongeren met gedragsproblemen hebben hier baat bij.

Literatuur

 1. Binsbergen, M.H. van (2003). Motivatie voor behandeling; Ontwikkeling van behandelmotivatie in een justitiële instelling. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.Google Scholar
 2. Duindam, T., Glas, M., & Ploeg, J. van der (1996). De sprong wagen. Activerende hulpverlening in de jeugdzorg. Utrecht: NIZW.Google Scholar
 3. Eindevaluatie Nieuwe Perspectieven Amsterdam West/Nieuw West. (1997). Amsterdam: Instituut Jeugd en Welzijn, Vrije Universiteit.Google Scholar
 4. Faas, M. (1995). Een minicursus over motiveren in de jeugdhulpverlening. Tijdschrift Voor Jeugdhulpverlening en Jeugdwerk, 7 (4), 25-30.Google Scholar
 5. Haaster, A.G.J. van, Veldt, M.C.A.E. van der, & Bogaart, P.H.M. van den (1997). VertrekTraining ter voorkoming van thuisloosheid bij jongeren; De empirische evaluatie van de ontwikkeling van een nieuw trainingsprogramma. Leiden: Centrum Onderzoek Jeugdhulpverlening.Google Scholar
 6. Handboek Work-Wise. (2001). Eefde: Rentray.Google Scholar
 7. Klomp, M., & Kuijvenhoven, T.D. (2001). Motiveren van jongeren in trajecten van arbeidstoeleiding. Fase I: methodiekontwikkeling. Leiden: Afdeling Orthopedagogiek.Google Scholar
 8. Klomp, M., & Kuijvenhoven, T.D. (2002). Motiveren van jongeren in trajecten van arbeidstoeleiding. Fase II: evaluatie experimenten. Leiden: Afdeling Orthopedagogiek.Google Scholar
 9. Klomp, M., Kloosterman, P., & Kuijvenhoven, T.D. (2002). Aan de gang. Motiveren van vastgelopen jongeren voor werk en scholing. Amsterdam: SWP.Google Scholar
 10. Miller, W.R., & Rollnick, S. (1991). Motivational interviewing. New York: Guilford Press.Google Scholar
 11. Nijnatten, C.H.C.J. van & Berchum, K.M. van (1996). Jeugdreclassering en de motivatie van delinquente jongeren. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 35 (11), 455-465.Google Scholar
 12. Otten, J. (2001). Motiverende gespreksvoering binnen Justitiële Jeugdhulpverlening. Eefde: Rentray.Google Scholar
 13. Otten, J., & Veen, I. van der (2001). Motiverende gespreksvoering. J*, Tijdschrift over Jongeren, 2 (3), 14-19.Google Scholar
 14. Ploeg, J.D. van der & Scholte, E.M. (2000). Interventies bij zeer problematische jeugdigen. Amsterdam: Nederlands Instituut voor Pedagogisch en Psychologisch Onderzoek.Google Scholar
 15. Prochaska, J.O., & DiClemente, C.C. (1984). The transtheoretical approach: Crossing traditional boundaries of therapy. Homewood, Il: Dow Jones/Irwin.Google Scholar
 16. Roede, E. (1993). Motivatie en emotie van leerlingen: aanpak en theorie. Handboek leerlingbegeleiding, 6410-1 - 6410-21.Google Scholar
 17. Ruikes, T.J.M. (1994). Ervaren en leren. Theorie en praktijk van ervaringsleren voor jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en jeugdwerk. Utrecht: SWP.Google Scholar
 18. Schippers, G., Geerlings, P.J., & Brink, W. van den (1996). Behandelingsstrategieën bij alcoholproblemen. Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 19. SJRV (Stichting Registratie Jeugd Voorzieningen) (2003). Rapportage Jeugdhulpverlening 2002. Utrecht: SJRV.Google Scholar
 20. Slot, N.W., & Spanjaard, H.J.M. (1999). Competentievergroting in de residentiële jeugdzorg; Hulpverlening aan kinderen en jongeren in tehuizen. Baarn: Intro.Google Scholar
 21. Spanjaard, H. (1996). Handleiding bij de VertrekTraining. Utrecht/Duivendrecht: NIZW/Paedologisch Instituut.Google Scholar
 22. Susteren, J. van (1987). Hulp op maat; Jongeren Maatschappelijk Werk in de praktijk. Amsterdam: Mart. Spruijt.Google Scholar
 23. Vreeman, M.J. (2003). Follow-UP Interview Work-Wise. Resultaten Rentray, periode juni 2002 - december 2003. Eefde: Rentray.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

 • M. Klomp

There are no affiliations available

Personalised recommendations