Advertisement

Kamertraining

 • M. Klomp
 • C. Wielhouwer

Samenvatting

In de jaren zeventig zijn in Nederland allerlei vormen van begeleid wonen ontstaan, waaronder Kamertrainingscentra (ktc‘s).

Literatuur

 1. Bakker, M., & Verheggen, R. (1981). ‘t Wringt. Utrecht: Rijksuniversiteit, Vakgroep Orthopedagogiek.Google Scholar
 2. Bennekom, D. van (1977). Ze kunnen nog niet eens een boodschap doen. Sjow, Tijdschrift voor Jeugdbescherming en Jeugdwelzijn, 5, 435-438.Google Scholar
 3. Binsbergen, M.H. van (2003). Motivatie voor behandeling. Ontwikkelingen van behandelmotivatie in een justitiële instelling. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.Google Scholar
 4. Buuren, I. van (1979). Begeleid op kamer wonen. Jeugdwerk nu, 11, 4-11.Google Scholar
 5. Coolsma, C. (1979). Begeleid wonen: hulpverlening met vraagtekens. Sjow, Tijdschrift voor Jeugdbescherming en Jeugdwelzijn, 9, 152-154.Google Scholar
 6. Eindevaluatie nieuwe perspectieven Amsterdam West/Nieuw West. Amsterdam: Instituut Jeugd en Welzijn, Vrije Universiteit.Google Scholar
 7. Gieles, F. (1981). Zeer intensieve behandeling. Sjow, Tijdschrift voor Jeugdbescherming en Jeugdwelzijn, 9, 90-92.Google Scholar
 8. Hellinckx, W., & Pauwels, J. (1985). Ambulante diensten voor begeleid zelfstandig wonen: een nieuwe hulpverleningsvorm in de Vlaamse jeugdbescherming. In J.F.W. Kok & M. Klomp (red.), Ambulante en residentiële hulp? Regionalisatie en integratie in de geestelijke gezondheidszorg (pp. 51-75). Leuven/Amersfoort: Acco.Google Scholar
 9. Klomp, M. (1992). Hulpverlening aan adolescenten. Een bijdrage aan methodiekontwikkeling in trainingscentra voor kamerbewoning. Leiden: Vakgroep Orthopedagogiek.Google Scholar
 10. Klomp, M., Kloosterman, P., & Kuijvenhoven, T.D. (2002). Aan de gang. Motiveren van vastgelopen jongeren voor werk en scholing. Amsterdam: SWP.Google Scholar
 11. Louwersheimer, F.W. (1985). Jongeren en werk. Sjow, Tijdschrift voor Jeugdhulpverlening en Jeugdwerk, 3, 48-53.Google Scholar
 12. Rink, J.E. (1982). Factoren die de bereikbaarheid van gedwongen geplaatste jongeren voor hun begeleiders mede bepalen. In J.E. Rink (red.), Ontwikkelingen in de residentiële hulpverlening (pp. 15-31). Groningen: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
 13. Scholte, E.M. (1995). Voortijdige tehuisverlaters. TIAZ, Tijdschrift voor adolescentenzorg, 3, 122-130.Google Scholar
 14. Slot, N.W., & Spanjaard, H.J.M. (1999). Competentievergroting in de residentiële zorg. Baarn: Intro.Google Scholar
 15. Smit, M. (1993). Sociale netwerken en sociale steun bij jongeren: een taxatieprocedure voor de jeugdhulpverlening. Kind en Adolescent, 14, 92-100.Google Scholar
 16. Smit, M., & Knorth, E.J. (1995). De rol van de ouders bij residentiële hulpverlening. In D. van der Ploeg & W. Ruijssenaars (red.), Orthopedagogiek en ouders (pp. 147-163). Leuven/Amsterdam: Garant.Google Scholar
 17. Spanjaard, H. (1996). Handleiding bij de VertrekTraining. Utrecht/Duivendrecht: NIZW/Paedologisch Instituut.Google Scholar
 18. Susteren, J. van (1987). Hulp op maat. Jongeren Maatschappelijk Werk in de praktijk. Amsterdam: Mart Spruijt.Google Scholar
 19. Tracy E.M., & Whittaker, J.K. (1990). The social network map: Assessing social support in clinical practice. Children and Youth Services Review, 9, 461-470.Google Scholar
 20. Veen, D. van (1985). Werkvoorbereiding op Overberg. Sjow, Tijdschrift voor Jeugdhulpverlening en Jeugdwerk, 13, 289-290.Google Scholar
 21. Vriendt, A. de, Marche, J. de la, & Pyck, K. (red.) (1985). Groepsopvoeders en ouders; tegenstanders of medestanders? Leuven/Amersfoort: Acco.Google Scholar
 22. Wigboldus, E.H.M., Solinger, J.W., Zandberg, Tj., & Rink, J.E. (1998). Wederzijdse bereikbaarheid van groepsopvoeders en jongeren op de werkvloer van een justitiële inrichting. Groningen: Stichting Kinderstudies.Google Scholar
 23. Wijnands, A.J., & Langerhorst, H.G. (1974). Projecten voor begeleide kamerbewoning van de Lindenhof. In Facetten van Jeugdbescherming, 6/7, (pp. 58-65). Amsterdam: WIJN/Stichting voor het Kind.Google Scholar
 24. Zandberg, Tj. (1988). Kleinschaligheid in de residentiële jeugdhulpverlening. Groningen: Stichting Kinderstudies.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

 • M. Klomp
 • C. Wielhouwer

There are no affiliations available

Personalised recommendations