Advertisement

Buurtgerichte programma’s

 • I. Tönis
 • M. Pannebakker

Samenvatting

Preventie van opvoedingsproblemen, het tegengaan van schooluitval en het voorkomen van jeugdcriminaliteit zijn belangrijke beleidsthema’s. Daarbij richt men zich in toenemende mate op preventie en vroegtijdige interventie in gezinnen met jonge kinderen en hun leefomgeving.

Literatuur

 1. Berger, M., & Menger, R. (2002). Op weg naar veelbelovende en effectieve programma’s voor risicojongeren. Utrecht: NIZW.Google Scholar
 2. Boer, N. de, & Duyvendak, J. (1999). Buurten in de wijk. Den Haag: BZK.Google Scholar
 3. Dijke, A. van, Snijders, J., & Terpstra, L. (2000). Het werkveld Opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering. Theorie en praktijk. Utrecht: NIZW.Google Scholar
 4. Dijk, A. van, Flight, S., Geldorp, M., & Tulner, H. (2004). Eindrapportage vier pilotprojecten CtC. Amsterdam: DSP-groep.Google Scholar
 5. DSP-groep (2002). Opgroeien en opvoeden in de wijk. Een aanpak vanuit de praktijk besproken. Amsterdam: DSP-groep.Google Scholar
 6. Hermanns, J.M.A. (2000). De preventie van kindermishandeling: kansen in de jeugdgezondheidszorg 0-4-jarigen. Utrecht: NIZW.Google Scholar
 7. Hermanns, J., & Vergeer, M. (2002). Opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering in Nederlandse gemeenten. Stand van zaken 2002 (SCO-rapport, nr. 654). Amsterdam: SCO Kohnstamm Instituut.Google Scholar
 8. Ince, D., Beumer, M., Jonkman, H., & Pannebakker, M. (2000). Veelbelovend en Effectief. Overzicht van preventieve projecten en programma’s in de domeinen Gezin, School, Jeugd, Wijk (Eerste editie CtC-gids). Utrecht: NIZW. Google Scholar
 9. Ince, D., Beumer, M., Jonkman, H., & Vergeer, M. (2004). Veelbelovend en Effectief. Overzicht van preventieve projecten en programma’s in de domeinen Gezin, School, Jeugd, Wijk (Tweede editie CtC-gids). Utrecht: NIZW. Google Scholar
 10. Masson, K., Karyotis, S., & Jong, W. de (2002). De straat aan de jeugd, een ontwikkelingsgericht onderzoek naar drie jaar Thuis op Straat. Amsterdam: Aksant.Google Scholar
 11. Metselaar, M., & Tönis, I. et al. (2000). Initiatieven rond twaalfminners. Utrecht: Stichting Jeugdinformatie Nederland.Google Scholar
 12. Reijndorp, A. (2002). Meer stad in de wijk. Tijdschrift voor de sociale sector, 56, (7/8).Google Scholar
 13. SGBO (2001.) Stappenplan O&O op wijkniveau. Beoordeling van het instrumentarium. Den Haag: SGBO.Google Scholar
 14. Tonkens, E. (2000). De sociale sector in Amerika. In N. de Boer & J. Duyvendak (red.), Tijdschrift voor de sociale sector, 54 (6).Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

 • I. Tönis
 • M. Pannebakker

There are no affiliations available

Personalised recommendations